Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Genome-wide association analysis of nine reproduction and morphological traits in three goat breeds from Southern China
Xiaoyan Sun, Jing Jiang, Gaofu Wang, Peng Zhou, Jie Li, Cancan Chen, Liangjia Liu, Nianfu Li, Yuanyou Xia, Hangxing Ren
Anim Biosci. 2023;36(2):191-199.  Published online June 24, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genomic partitioning of growth traits using a high-density single nucleotide polymorphism array in Hanwoo (Korean cattle)
Mi Na Park, Dongwon Seo, Ki-Yong Chung, Soo-Hyun Lee, Yoon-Ji Chung, Hyo-Jun Lee, Jun-Heon Lee, Byoungho Park, Tae-Jeong Choi, Seung-Hwan Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(10):1558-1565.  Published online January 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
A genome-wide association study of reproduction traits in four pig populations with different genetic backgrounds
Yao Jiang, Shaoqing Tang, Wei Xiao, Peng Yun, Xiangdong Ding
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(9):1400-1410.  Published online October 21, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome-wide association study for intramuscular fat content in Chinese Lulai black pigs
Yanping Wang, Chao Ning, Cheng Wang, Jianfeng Guo, Jiying Wang, Ying Wu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(5):607-613.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome wide association study on feed conversion ratio using imputed sequence data in chickens
Jiaying Wang, Xiaolong Yuan, Shaopan Ye, Shuwen Huang, Yingting He, Hao Zhang, Jiaqi Li, Xiquan Zhang, Zhe Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):494-500.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic architecture and candidate genes detected for chicken internal organ weight with a 600 K single nucleotide polymorphism array
Taocun Dou, Manman Shen, Meng Ma, Liang Qu, Yongfeng Li, Yuping Hu, Jian Lu, Jun Guo, Xingguo Wang, Kehua Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(3):341-349.  Published online July 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
The identification of novel regions for reproduction trait in Landrace and Large White pigs using a single step genome-wide association study
Rattikan Suwannasing, Monchai Duangjinda, Wuttigrai Boonkum, Rutjawate Taharnklaew, Komson Tuangsithtanon
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(12):1852-1862.  Published online May 31, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Effect of single nucleotide polymorphisms on intramuscular fat content in Hungarian Simmental cattle
István Anton, Balázs Húth, Imre Füller, László Rózsa, Gabriella Holló, Attila Zsolnai
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(9):1415-1419.  Published online March 13, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Genome-wide association study reveals genetic loci and candidate genes for average daily gain in Duroc pigs
Jianping Quan, Rongrong Ding, Xingwang Wang, Ming Yang, Yang Yang, Enqin Zheng, Ting Gu, Gengyuan Cai, Zhenfang Wu, Dewu Liu, Jie Yang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(4):480-488.  Published online October 20, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Whole-genome association and genome partitioning revealed variants and explained heritability for total number of teats in a Yorkshire pig population
Md. Rasel Uzzaman, Jong-Eun Park, Kyung-Tai Lee, Eun-Seok Cho, Bong-Hwan Choi, Tae-Hun Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(4):473-479.  Published online October 20, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Identification of genes related to intramuscular fat content of pigs using genome-wide association study
Sohyoung Won, Jaehoon Jung, Eungwoo Park, Heebal Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):157-162.  Published online June 27, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome-wide association study identifies 22 new loci for body dimension and body weight traits in a White Duroc×Erhualian F2 intercross population
Jiuxiu Ji, Lisheng Zhou, Yuanmei Guo, Lusheng Huang, Junwu Ma
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(8):1066-1073.  Published online January 13, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Identification of loci affecting teat number by genome-wide association studies on three pig populations
Jianhong Tang, Zhiyan Zhang, Bin Yang, Yuanmei Guo, Huashui Ai, Yi Long, Ying Su, Leilei Cui, Liyu Zhou, Xiaopeng Wang, Hui Zhang, Chengbin Wang, Jun Ren, Lusheng Huang, Nengshui Ding
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(1):1-7.  Published online April 22, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Identification of Histone Deacetylase 2 as a Functional Gene for Skeletal Muscle Development in Chickens
Md. Shahjahan, Ranran Liu, Guiping Zhao, Fangjie Wang, Maiqing Zheng, Jingjing Zhang, Jiao Song, Jie Wen
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(4):479-486.  Published online February 24, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Bovine Genome-wide Association Study for Genetic Elements to Resist the Infection of Foot-and-mouth Disease in the Field
Bo-Young Lee, Kwang-Nyeong Lee, Taeheon Lee, Jong-Hyeon Park, Su-Mi Kim, Hyang-Sim Lee, Dong-Su Chung, Hang-Sub Shim, Hak-Kyo Lee, Heebal Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(2):166-170.  Published online December 23, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.694(Q2)
SJR: 0.665
(Q1 in Animal Sci
/ Food Sci / Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2023 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next