Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Products
Alfalfa xenomiR-162 targets G protein subunit gamma 11 to regulate milk protein synthesis in bovine mammary epithelial cells
Guizhi Meng, Hongjuan Duan, Jingying Jia, Baobao Liu, Yun Ma, Xiaoyan Cai
Anim Biosci. 2024;37(3):509-521.  Published online January 20, 2024
PDFPDF    
Animal Reproduction and Physiology
Ten-eleven translocation 1 mediating DNA demethylation regulates the proliferation of chicken primordial germ cells through the activation of Wnt4/β-catenin signaling pathway
Yinglin Lu, Ming Li, Heng Cao, Jing Zhou, Fan Li, Debing Yu, Minli Yu
Anim Biosci. 2024;37(3):471-480.  Published online January 20, 2024
PDFPDF    
Animal Biotechnology
NANOG expression in parthenogenetic porcine blastocysts is required for intact lineage specification and pluripotency
Mingyun Lee, Jong-Nam Oh, Gyung Cheol Choe, Kwang-Hwan Choi, Dong-Kyung Lee, Seung-Hun Kim, Jinsol Jeong, Yelim Ahn, Chang-Kyu Lee
Anim Biosci. 2023;36(12):1905-1917.  Published online August 28, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Products
The fibronectin concentration that optimally maintains porcine satellite cells
Jae Ho Han, Si Won Jang, Ye Rim Kim, Hoon Jang, Kwan Seob Shim, Hyun Woo Choi
Anim Biosci. 2023;36(12):1889-1897.  Published online August 16, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
MiR-188-5p regulates the proliferation and differentiation of goat skeletal muscle satellite cells by targeting calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta
Jing Jing, Sihuan Zhang, Jinbo Wei, Yuhang Yang, Qi Zheng, Cuiyun Zhu, Shuang Li, Hongguo Cao, Fugui Fang, Yong Liu, Ying-hui Ling
Anim Biosci. 2023;36(12):1775-1784.  Published online June 26, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Optimizing hormonal and amino acid combinations for enhanced cell proliferation and cell cycle progression in bovine mammary epithelial cells
Hyuk Cheol Kwon, Hyun Su Jung, Do Hyun Kim, Jong Hyeon Han, Seo Gu Han, Dong Hyun Keum, Seong Joon Hong, Sung Gu Han
Anim Biosci. 2023;36(11):1757-1768.  Published online August 28, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Overexpression of cholinergic receptor nicotinic gamma subunit inhibits proliferation and differentiation of bovine preadipocytes
Jiawei Du, Hui Zhao, Guibing Song, Yuan Pang, Lei Jiang, Linsen Zan, Hongbao Wang
Anim Biosci. 2023;36(2):200-208.  Published online September 7, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
miR-458b-5p regulates ovarian granulosa cells proliferation through Wnt/β‐catenin signaling pathway by targeting catenin beta-1
Wenwen Wang, Jun Teng, Xu Han, Shen Zhang, Qin Zhang, Hui Tang
Anim Biosci. 2021;34(6):957-966.  Published online October 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
ssc-miR-185 targets cell division cycle 42 and promotes the proliferation of intestinal porcine epithelial cell
Wei Wang, Pengfei Wang, Kaihui Xie, Ruirui Luo, Xiaoli Gao, Zunqiang Yan, Xiaoyu Huang, Qiaoli Yang, Shuangbao Gun
Anim Biosci. 2021;34(5):801-810.  Published online October 12, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    PDFPDF    
Animal Biotechnology
miR-140 inhibits porcine fetal fibroblasts proliferation by directly targeting type 1 insulin-like growth factor receptor and indirectly inhibiting type 1 insulin-like growth factor receptor expression via SRY-box 4
Hongwei Geng, Linlin Hao, Yunyun Cheng, Chunli Wang, Wenzhen Wei, Rui Yang, Haoyang Li, Ying Zhang, Songcai Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(10):1674-1682.  Published online November 12, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
MiR-126-3p inhibits apoptosis and promotes proliferation by targeting phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit 2 in porcine ovarian granulosa cells
Xiaofeng Zhou, Yingting He, Yao Jiang, Bo He, Xi Deng, Zhe Zhang, Xiaolong Yuan, Jiaqi Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(6):879-887.  Published online August 26, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
miR-375 down-regulation of the rearranged L-myc fusion and hypoxia-induced gene domain protein 1A genes and effects on Sertoli cell proliferation
Jia Guo, Xin Liu, Yuwei Yang, Mengdi Liang, Chunyan Bai, Zhihui Zhao, Boxing Sun
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1103-1109.  Published online March 2, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Products
Effects of a traditional Chinese medicine formula and its extraction on muscle fiber characteristics in finishing pigs, porcine cell proliferation and isoforms of myosin heavy chain gene expression in myocytes
Qin Ping Yu, Ding Yuan Feng, Xiao Jun He, Fan Wu, Min Hao Xia, Tao Dong, Yi Hua Liu, Hui Ze Tan, Shi Geng Zou, Tao Zheng, Xian Hua Ou, Jian Jun Zuo
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(11):1620-1632.  Published online June 26, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Dynamical Expression of MicroRNA-127-3p in Proliferating and Differentiating C2C12 Cells
Jie Li, Gaofu Wang, Jing Jiang, Peng Zhou, Liangjia Liu, Jinhong Zhao, Lin Wang, Yongfu Huang, Youji Ma, Hangxing Ren
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(12):1790-1795.  Published online January 29, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Reproduction and Physiology
Isolation and Identification of Prepubertal Buffalo (Bubalus bubalis) Spermatogonial Stem Cells
Wanyou Feng, Shibei Chen, Dagiang Do, Qinyou Liu, Yanfei Deng, Xiaocan Lei, Chan Luo, Ben Huang, Deshun Shi
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(10):1407-1415.  Published online November 16, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next