miR-458b-5p regulates ovarian granulosa cells proliferation through Wnt/β‐catenin signaling pathway by targeting catenin beta-1
Wenwen Wang (Wang W), Jun Teng (Teng J), Xu Han (Han X), Shen Zhang (Zhang S), Qin Zhang (Zhang Q), Hui Tang (Tang H)
Anim Biosci. 2021;34(6):957-966.   Published online 2020 Oct 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0392
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Interacting Networks of the Hypothalamic–Pituitary–Ovarian Axis Regulate Layer Hens Performance
Jinbo Zhao, Hongbin Pan, Yong Liu, Yang He, Hongmei Shi, Changrong Ge
Genes.2023; 14(1): 141.     CrossRef
miR-140-3p promotes follicle granulosa cell proliferation and steroid hormone synthesis via targeting AMH in chickens
Bei-Bei Zhang, Xue-Nan Li, Meng-Xiao Li, Yan-Yan Sun, Yu-Xiang Shi, Teng-He Ma
Theriogenology.2023; 202: 84.     CrossRef
Polymorphism in the 5ʹ regulatory region of CTNNB1 gene and association with age at first lay and egg production
X. Han, Z. Song, W. Wang, H. Tang
British Poultry Science.2022; 63(4): 510.     CrossRef