miR-375 down-regulation of the rearranged L-myc fusion and hypoxia-induced gene domain protein 1A genes and effects on Sertoli cell proliferation
Jia Guo (Guo J), Xin Liu (Liu X), Yuwei Yang (Yang Y), Mengdi Liang (Liang M), Chunyan Bai (Bai C), Zhihui Zhao (Zhao Z), Boxing Sun (Sun B)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1103-1109.   Published online 2018 Mar 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0338
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The functional role of Higd1a in mitochondrial homeostasis and in multiple disease processes
Jie-Ying Zhu, Min Chen, Wang-Jing Mu, Hong-Yang Luo, Liang Guo
Genes & Diseases.2023; 10(5): 1833.     CrossRef
The potential of sertoli cells (SCs) derived exosomes and its therapeutic efficacy in male reproductive disorders
Narjes Amiri, Paria Mohammadi, Atefeh Allahgholi, Farzaneh Salek, Elaheh Amini
Life Sciences.2023; 312: 121251.     CrossRef
Chemotherapeutic Drug Resistance Associated with Differential miRNA Expression of miR-375 and miR-27 among Oral Cancer Cell Lines
Kieran Caberto Huni, Jacky Cheung, Madeline Sullivan, William Taylor Robison, Katherine M. Howard, Karl Kingsley
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(2): 1244.     CrossRef
HIG1 domain family member 1A is a crucial regulator of disorders associated with hypoxia
Yin-zhao Jia, Jing Liu, Geng-qiao Wang, Hao Pan, Tie-zeng Huang, Ran Liu, Yong Zhang
Mitochondrion.2023; 69: 171.     CrossRef
Bta-miR-127 inhibits secretion, proliferation and promotes apoptosis by targeting ITGA6 in bovine Sertoli cell
Ge Yang, Mei Li, Qiwen Yang, Xiangqin Zhai, Jafari Halima, Qiaoyan Hu, Chuzhao Lei, Ruihua Dang
International Journal of Biological Macromolecules.2023; 253: 126838.     CrossRef
Association between Yili goose sperm motility and expression profiles of mRNA and miRNA in testis
Yingping Wu, Lihua Zhang, Haiying Li, Xiaoyu Zhao, Yawen Ding, Yingying Yao, Ling Wang
BMC Genomics.2023;[Epub]     CrossRef
MiR-375 Impairs the Invasive Capabilities of Hepatoma Cells by Targeting HIF1α Under Hypoxia
Chun Wang, Jie Luo, Zhihang Chen, Mingliang Ye, Yinghui Hong, Jialiang Liu, Jiayan Nie, Qiu Zhao, Ying Chang
Digestive Diseases and Sciences.2021; 66(2): 493.     CrossRef
Identifying Transcriptomic Signatures and Rules for SARS-CoV-2 Infection
Yu-Hang Zhang, Hao Li, Tao Zeng, Lei Chen, Zhandong Li, Tao Huang, Yu-Dong Cai
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2021;[Epub]     CrossRef
Functions and mechanism of noncoding RNA in the somatic cells of the testis
Chunjie Li, Baiqi Chen, Jing Wang
Zygote.2020; 28(2): 87.     CrossRef
Aberrant expression of two miRNAs promotes proliferation, hepatitis B virus amplification, migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells: evidence from bioinformatic analysis and experimental validation
Yanming Liu, Yue Cao, Wencan Cai, Liangyin Wu, Pingsen Zhao, Xin-guang Liu
PeerJ.2020; 8: e9100.     CrossRef
Bta-miR-34b inhibits proliferation and promotes apoptosis via the MEK/ERK pathway by targeting MAP2K1 in bovine primary Sertoli cells
Linlin Zhang, Tiantian Ma, Qibing Tao, Wushuang Tan, Huatao Chen, Wei Liu, Pengfei Lin, Dong Zhou, Aihua Wang, Yaping Jin, Keqiong Tang
Journal of Animal Science.2020;[Epub]     CrossRef
MiR-375 induces ROS and apoptosis in ST cells by targeting the HIGD1A gene
Jia Guo, Chun Yang, Shaoxuan Zhang, Mengdi Liang, Jiajia Qi, Zhenbo Wang, Yinghua Peng, Boxing Sun
Gene.2019; 685: 136.     CrossRef
RETRACTED ARTICLE: Formaldehyde inhibits proliferation of bronchial epithelial cells by down-regulating miR-375
Lei Yu, ChunWen Li
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology.2019; 47(1): 2293.     CrossRef
The effects of miR-375 expression in NSCLC via the 14-3-3ζ/ERK/MYC pathway
Haining Meng, Junyu Wu, Qiao Huang, Jiwen Ren, Jiawei Huang, Weijun Yuan, Xuekun He, Yuhuan Wang, Congxian Cui, Shengwei Xu, Ruowu Shen
Oncology and Translational Medicine.2018; 4(5): 196.     CrossRef