MiR-126-3p inhibits apoptosis and promotes proliferation by targeting phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit 2 in porcine ovarian granulosa cells
Xiaofeng Zhou (Zhou X), Yingting He (He Y), Yao Jiang (Jiang Y), Bo He (He B), Xi Deng (Deng X), Zhe Zhang (Zhang Z), Xiaolong Yuan (Yuan X), Jiaqi Li (Li J)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(6):879-887.   Published online 2019 Aug 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0290
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Reprogramming of glucose metabolism of cumulus cells and oocytes and its therapeutic significance
Shogo Imanaka, Hiroshi Shigetomi, Hiroshi Kobayashi
Reproductive Sciences.2022; 29(3): 653.     CrossRef
MicroRNAs: Potential biomarkers for reproduction, diagnosis, prognosis, and therapeutic in domestic animals
Evelyn Winter, Júlia Cisilotto, Adny Henrique Silva, Daiane Rosolen, Ana Paula Fabichak, Michele Patricia Rode, Tânia Beatriz Creczynski-Pasa
Research in Veterinary Science.2022; 142: 117.     CrossRef
miR-126-3p containing exosomes derived from human umbilical cord mesenchymal stem cells promote angiogenesis and attenuate ovarian granulosa cell apoptosis in a preclinical rat model of premature ovarian failure
Qingxi Qu, Linghong Liu, Yuqian Cui, Hongli Liu, Jingyang Yi, Weidong Bing, Chunxiao Liu, Detian Jiang, Yanwen Bi
Stem Cell Research & Therapy.2022;[Epub]     CrossRef
MiR-126-3p-Enriched Extracellular Vesicles from Hypoxia-Preconditioned VSC 4.1 Neurons Attenuate Ischaemia-Reperfusion-Induced Pain Hypersensitivity by Regulating the PIK3R2-Mediated Pathway
He Wang, Feng-Shou Chen, Zai-Li Zhang, Hong-Xu Zhou, Hong Ma, Xiao-Qian Li
Molecular Neurobiology.2021; 58(2): 821.     CrossRef
miR-126 Controls the Apoptosis and Proliferation of Immature Porcine Sertoli Cells by Targeting the PIK3R2 Gene through the PI3K/AKT Signaling Pathway
Xiangwei Tang, Yao Chen, Hui Luo, Qiao Bian, Bo Weng, Anqi Yang, Dan Chu, Maoliang Ran, Bin Chen
Animals.2021; 11(8): 2260.     CrossRef
Genome-Wide Analysis of LncRNA in Bovine Mammary Epithelial Cell Injuries Induced by Escherichia Coli and Staphylococcus Aureus
Changjie Lin, Yifan Zhu, Zhiyu Hao, Haojun Xu, Ting Li, Jinghan Yang, Xi Chen, Yingyu Chen, Aizhen Guo, Changmin Hu
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(18): 9719.     CrossRef