Go to Top Go to Bottom

Animal Breeding and Genetics


  • HOME
  • SPECIALTIES
  • Animal Breeding and Genetics
Animal Breeding and Genetics
Sequence characterization and polymorphism of melanocortin 1 receptor gene in some goat breeds with different coat color of Mongolia
Onolragchaa Ganbold, Prabuddha Manjula, Seung-Hwan Lee, Woon Kee Paek, Dongwon Seo, Munkhbaatar Munkhbayar, Jun Heon Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):939-948.  Published online February 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic parameters and inbreeding effects for production traits of Thai native chickens
Siriporn Tongsiri, Gilbert M. Jeyaruban, Susanne Hermesch, Julius H. J. van der Werf, Li Li, Theerachai Chormai
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):930-938.  Published online January 2, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Relationship between porcine miR-20a and its putative target low-density lipoprotein receptor based on dual luciferase reporter gene assays
Yueyun Ding, Shujiao Zhu, Chaodong Wu, Li Qian, DengTao Li, Li Wang, Yuanlang Wang, Wei Zhang, Min Yang, Jian Ding, Xudong Wu, Xiaodong Zhang, Yafei Gao, Zongjun Yin
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):922-929.  Published online January 3, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Comparison of genome-wide association and genomic prediction methods for milk production traits in Korean Holstein cattle
SeokHyun Lee, ChangGwon Dang, YunHo Choy, ChangHee Do, Kwanghyun Cho, Jongjoo Kim, Yousam Kim, Jungjae Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):913-921.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Expression profiles of microRNAs in skeletal muscle of sheep by deep sequencing
Zhijin Liu, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Yang Yao, Wei Ni, Xiangyu Zhang, Yang Cao, Wureli Hazi, Dawei Wang, Renzhe Quan, Shuting Yu, Yuyu Wu, Songmin Niu, Yulong Cui, Yaseen Khan, Shengwei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):757-766.  Published online November 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Chicken novel leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamilies B1 and B3 are transcriptional regulators of major histocompatibility complex class I genes and signaling pathways
Anh Duc Truong, Yeojin Hong, Janggeun Lee, Kyungbaek Lee, Ha Thi Thanh Tran, Hoang Vu Dang, Viet Khong Nguyen, Hyun S. Lillehoj, Yeong Ho Hong
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(5):614-628.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome-wide association study for intramuscular fat content in Chinese Lulai black pigs
Yanping Wang, Chao Ning, Cheng Wang, Jianfeng Guo, Jiying Wang, Ying Wu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(5):607-613.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Pathway enrichment and protein interaction network analysis for milk yield, fat yield and age at first calving in a Thai multibreed dairy population
Thawee Laodim, Mauricio A. Elzo, Skorn Koonawootrittriron, Thanathip Suwanasopee, Danai Jattawa
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):508-518.  Published online July 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Maternal lineage of Okinawa indigenous Agu pig inferred from mitochondrial DNA control region
Shihei Touma, Hirotoshi Shimabukuro, Aisaku Arakawa, Takuro Oikawa
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):501-507.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Genome wide association study on feed conversion ratio using imputed sequence data in chickens
Jiaying Wang, Xiaolong Yuan, Shaopan Ye, Shuwen Huang, Yingting He, Hao Zhang, Jiaqi Li, Xiquan Zhang, Zhe Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):494-500.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Analysis of genetic characteristics of pig breeds using information on single nucleotide polymorphisms
Sang-Min Lee, Jae-Don Oh, Kyung-Do Park, Kyoung-Tag Do
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):485-493.  Published online August 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Genetic diversity of Indonesian cattle breeds based on microsatellite markers
Paskah Partogi Agung, Ferdy Saputra, Moch Syamsul Arifin Zein, Ari Sulistyo Wulandari, Widya Pintaka Bayu Putra, Syahruddin Said, Jakaria Jakaria
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):467-476.  Published online August 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Evaluation of genotype by environment interactions on milk production traits of Holstein cows in southern Brazil
Raphael Patrick Moreira, Luis Fernando Batista Pinto, Altair Antônio Valloto, Victor Breno Pedrosa
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):459-466.  Published online July 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Hair follicle development and related gene and protein expression of skins in Rex rabbits during the first 8 weeks of life
Zhenyu Wu, Liangzhan Sun, Gongyan Liu, Hongli Liu, Hanzhong Liu, Zhiju Yu, Shuang Xu, Fuchang Li, Yinghe Qin
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):477-484.  Published online September 13, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Effects of exercise on myokine gene expression in horse skeletal muscles
Hyo Gun Lee, Jae-Young Choi, Jung-Woong Park, Tae Sub Park, Ki-Duk Song, Donghyun Shin, Byung-Wook Cho
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(3):350-356.  Published online September 13, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.694(Q2)
SJR: 0.665
(Q1 in Animal Sci
/ Food Sci / Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235


Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2023 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next