Go to Top Go to Bottom

Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Kang Y. F.  (Y. F. K) 1 N. T. Yen  (Yen NT) 1
H. Yaakub  (Yaakub H) 3 Sona Yengkokpam  (Yengkokpam S) 2
Nistha Yadav 2 In-Kyu Yeo  (Yeo IK) 1
A. S. Yadav  (Yadav AS) 4 J. M. Yeo  (Yeo JM) 2
Brijesh Yadav  (Yadav B) 1 Joon Mo Yeo  (Yeo JM) 3
B. R. Yadav  (Yadav BR) 2 J. S. Yeo  (Yeo JS) 7
D. P. Yadav  (Yadav DP) 2 J.-S. Yeo  (Yeo JS) 1
M. C. Yadav  (Yadav MC) 4 Jung Sou Yeo  (Yeo JS) 2
N. K. Yadav  (Yadav NK) 1 Jung-Sou Yeo  (Yeo JS) 10
P. S. Yadav  (Yadav PS) 2 S. C. Yeom  (Yeom SC) 1
R. C. Yadav  (Yadav RC) 1 J. U. Yeon  (Yeon JU) 1
Sanjay Yadav  (Yadav S) 1 S. C. Yeon  (Yeon SC) 2
S. B. S. Yadav  (Yadav SBS) 1 S. H. Yeon  (Yeon SH) 4
S. Yadranji-Aghdam  (Yadranji-Aghdam S) 1 Seong Heum Yeon  (Yeon SH) 1
M. S. Yahaya  (Yahaya MS) 9 Seong-Hum Yeon  (Yeon SH) 1
M. A. M. Yahia Khandoker  (Yahia Khandoker MAM) 1 Sung-Heom Yeon  (Yeon SH) 1
Akira Yajima  (Yajima A) 1 S. G. Yeragi  (Yeragi SG) 1
C. Yalcin  (Yalcin C) 1 M. Yerle  (Yerle M) 1
Sakine Yalçın  (Yalçın S) 1 Y. H. Yezi  (Yezi YH) 1
Suzan Yalçın  (Yalçın S) 1 Kiros Aregay Yfter  (Yfter KA) 1
Barış Yalınkılıç  (Yalınkılıç B) 1 Xinrui Yi 1
S. Yal챌캇n  (Yal챌캇n S) 1 Seung-Won Yi 1
Sakine Yal챌캇n  (Yal챌캇n S) 2 Wenfeng Yi 1
Suzan Yal챌캇n  (Yal챌캇n S) 2 Young-Joo Yi 1
H. Yamada  (Yamada H) 1 Dan Yi  (Yi D) 3
J. Yamada  (Yamada J) 1 Ganfeng Yi  (Yi G) 1
M. Yamada  (Yamada M) 2 G. F. Yi  (Yi GF) 8
T. Yamada  (Yamada T) 1 H. Q. Yi  (Yi HQ) 1
Y. Yamada  (Yamada Y) 6 Jun Koo Yi  (Yi JK) 1
N. Yamagishi  (Yamagishi N) 1 Jun-koo Yi  (Yi Jk) 2
A. Yamaguchi  (Yamaguchi A) 1 J. Q. Yi  (Yi JQ) 4
H. Yamaguchi  (Yamaguchi H) 2 Kangle Yi  (Yi K) 1
Manabu Yamaguchi  (Yamaguchi M) 1 Li Yi  (Yi L) 1
S. Yamaguchi  (Yamaguchi S) 1 Ma Yi  (Yi M) 1
Satoshi Yamaguchi  (Yamaguchi S) 2 X. W. Yi  (Yi XW) 1
Y. Yamaha  (Yamaha Y) 1 Y. J. Yi  (Yi YJ) 11
K. Yamaki  (Yamaki K) 2 Young Joo Yi  (Yi YJ) 2
F. Yamamoto  (Yamamoto F) 1 Jiang Yibao  (Yibao J) 1
K. Yamamoto  (Yamamoto K) 2 Artun Yibar  (Yibar A) 1
M. Yamamoto  (Yamamoto M) 1 Nalan Ozgur Yiğit  (Yiğit NO) 1
N. Yamamoto  (Yamamoto N) 2 Duygu Gecgel Yildiz 1
Nozomi Yamamoto  (Yamamoto N) 1 A. Yıldız  (Yıldız A) 1
R. Yamamoto  (Yamamoto R) 1 A. S. Yildiz  (Yildiz AS) 1
S. Yamamoto  (Yamamoto S) 9 L. Yıldız  (Yıldız L) 1
Shuhei Yamamoto  (Yamamoto S) 1 Mehmet Ali Yıldız  (Yıldız MA) 1
Y. Yamamoto  (Yamamoto Y) 6 Filiz Yildiz-Akgul  (Yildiz-Akgul F) 1
H. Yamamuro  (Yamamuro H) 1 O. Yilmaz  (Yilmaz O) 1
Y. Yamamuro  (Yamamuro Y) 1 Saban Yilmaz  (Yilmaz S) 1
M. Aman Yaman  (Yaman MA) 1 Dong Gyun Yim 1
H. Yamane  (Yamane H) 1 Dong-Gyun Yim  (Yim DG) 7
S. Yamasaki  (Yamasaki S) 2 Y.-H. Yim  (Yim YH) 1
Seishi Yamasaki  (Yamasaki S) 2 Aibibula Yimamu  (Yimamu A) 2
H. Yamashita  (Yamashita H) 1 W. Yimiti  (Yimiti W) 2
T. Yamashita  (Yamashita T) 1 S. Yimmongkol  (Yimmongkol S) 2
Y. Yamashita  (Yamashita Y) 2 Jie Yin 1
Y. Yamatani  (Yamatani Y) 1 Yijing Yin 1
Eri Yamauchi  (Yamauchi E) 1 Fuquan Yin 1
K. Yamauchi  (Yamauchi K) 3 Ronghuan Yin 1
Kiyoshi Yamauchi  (Yamauchi K) 2 Ronglan Yin 1
A. Yamazaki  (Yamazaki A) 1 Xialian Yin 1
Atusi Yamazaki  (Yamazaki A) 1 Chunhua Yin  (Yin C) 1
M. Yamazaki  (Yamazaki M) 3 C. C. Yin  (Yin CC) 1
Makoto Yamazaki  (Yamazaki M) 1 C. G. Yin  (Yin CG) 1
S. Yamazaki  (Yamazaki S) 2 D. J. Yin  (Yin DJ) 1
T. Yamazaki  (Yamazaki T) 1 D. Z. Yin  (Yin DZ) 1
Takeshi Yamazaki  (Yamazaki T) 2 Fugui Yin  (Yin F) 2
Saowaluck Yammuen-Art 1 F. G. Yin  (Yin FG) 1
D. Yamtang  (Yamtang D) 1 F. Z. Yin  (Yin FZ) 1
Shouqing Yan 1 Guoan Yin  (Yin G) 2
Changguo Yan  (Yan C) 2 Haicheng Yin  (Yin H) 2
Changjiang Yan  (Yan C) 1 Hongwei Yin  (Yin H) 1
Changjie Yan  (Yan C) 1 Huadong Yin  (Yin H) 1
C. G. Yan  (Yan CG) 5 H. D. Yin  (Yin HD) 2
Chang Guo Yan  (Yan CG) 1 Hua-Dong Yin  (Yin HD) 1
Chang-guo Yan  (Yan Cg) 1 Jianmei Yin  (Yin J) 2
Feifei Yan  (Yan F) 1 Jianxin Yin  (Yin J) 1
Guorong Yan  (Yan G) 1 Jingdong Yin  (Yin J) 3
H.L. Yan  (Yan H) 1 Jingwen Yin  (Yin J) 2
Hai Yan  (Yan H) 1 J. L. Yin  (Yin JL) 2
Haifeng Yan  (Yan H) 1 Jin-Long Yin  (Yin JL) 1
Hua Yan  (Yan H) 1 L. Yin  (Yin L) 1
H. C. Yan  (Yan HC) 1 Long Yin  (Yin L) 1
H. F. Yan  (Yan HF) 1 Maowen Yin  (Yin M) 1
Hai Jie Yan  (Yan HJ) 1 Q. Q. Yin  (Yin QQ) 1
H. L. Yan  (Yan HL) 1 R. Q. Yin  (Yin RQ) 2
Jiang Yan  (Yan J) 1 Shuxin Yin  (Yin S) 1
Jun Yan  (Yan J) 1 Yulong Yin  (Yin Y) 7
Jia You Yan  (Yan JY) 1 Y. H. Yin  (Yin YH) 2
L. Yan  (Yan L) 16 Y. -L. Yin  (Yin YL) 3
Liang Yan  (Yan L) 1 Y. L. Yin  (Yin YL) 5
N. D. Yan  (Yan ND) 1 Y.-L. Yin  (Yin YL) 2
Peipei Yan  (Yan P) 1 Yu-Long Yin  (Yin YL) 1
Peishi Yan  (Yan P) 6 Yu-yang Yin  (Yin Yy) 1
Ping Yan  (Yan P) 2 Zhihong Yin  (Yin Z) 3
Qiongxian Yan  (Yan Q) 3 Zongjun Yin  (Yin Z) 6
Rong Yan  (Yan R) 1 C. Ying  (Ying C) 1
Sumei Yan  (Yan S) 3 Chingwen Ying  (Ying C) 1
S. M. Yan  (Yan SM) 1 Shijia Ying  (Ying S) 1
Su Mei Yan  (Yan SM) 1 W. Ying  (Ying W) 1
Tianhai Yan  (Yan T) 4 Yu Ying  (Ying Y) 1
T. H. Yan  (Yan TH) 1 Y. Yoden  (Yoden Y) 1
Weili Yan  (Yan W) 1 Hyun Yoe  (Yoe H) 1
Wenjuan Yan  (Yan W) 1 R. K. Yogi  (Yogi RK) 1
Xianghua Yan  (Yan X) 3 M. Yokohama  (Yokohama M) 1
XiangMin Yan  (Yan X) 1 H. Yokota  (Yokota H) 19
Xiaogang Yan  (Yan X) 3 Hiro-omi Yokota  (Yokota Ho) 5
X. M. Yan  (Yan XM) 1 A. Yokotani  (Yokotani A) 1
Xiang-Min Yan  (Yan XM) 1 Issei Yokoyama 1
Xing-rong Yan  (Yan Xr) 1 I. Yokoyama  (Yokoyama I) 1
Yichai Yan  (Yan Y) 1 K. Yokoyama  (Yokoyama K) 1
Yongfeng Yan  (Yan Y) 1 Heng-Cherl Yom  (Yom HC) 1
Y. F. Yan  (Yan YF) 1 Shinichi Yonekura  (Yonekura S) 3
Y. Y. Yan  (Yan YY) 1 Hiroshi Yoneyama  (Yoneyama H) 1
Zhen Yan  (Yan Z) 1 T. Yonezawa  (Yonezawa T) 1
Zunqiang Yan  (Yan Z) 1 Takahiro Yonezawa  (Yonezawa T) 1
E. Yanamoto  (Yanamoto E) 1 Tomohiro Yonezawa  (Yonezawa T) 1
E. A. Yáñez  (Yáñez EA) 1 Hae In Yong  (Yong HI) 5
Wang Yanfeng  (Yanfeng W) 2 J. S. Yong  (Yong JS) 3
Caimei Yang 1 Chen Yongfu  (Yongfu C) 1
Huiguo Yang 1 Inkyun Yoo 1
Ling Yang 1 Seonho Yoo 1
Ruochen Yang 1 Seonpil Yoo 1
Xiaozhi Yang 1 Yoonjeong Yoo 1
Zhiye Yang 1 B. H. Yoo  (Yoo BH) 2
Chunxu Yang 1 Byung-Woo Yoo  (Yoo BW) 1
Guangxin Yang 1 C. K. Yoo  (Yoo CK) 1
Jifei Yang 1 Chae-Kyoung Yoo  (Yoo CK) 3
Junhua Yang 1 C. R. Yoo  (Yoo CR) 1
Lijie Yang 1 Daekyum Yoo  (Yoo D) 1
Mengyou Yang 1 D. H. Yoo  (Yoo DH) 1
Peilong Yang 1 Dong Huy Yoo  (Yoo DH) 1
Qitai Yang 1 Gwangyeol Yoo  (Yoo G) 1
Rujie Yang 1 Gwang Yeol Yoo  (Yoo GY) 1
Xinjian Yang 1 Hyunjin Yoo  (Yoo H) 1
Yanyan Yang 1 H. B. Yoo  (Yoo HB) 1
Yuhang Yang 1 Inkyu Yoo  (Yoo I) 6
Zhiqing Yang 1 I. J. Yoo  (Yoo IJ) 1
Zhuqing Yang 1 In-Sang Yoo  (Yoo IS) 1
Bin Yang  (Yang B) 3 Jayeon Yoo  (Yoo J) 1
BohSuk Yang  (Yang B) 1 Jae-Gyu Yoo  (Yoo JG) 2
BoSeok Yang  (Yang B) 1 J. H. Yoo  (Yoo JH) 2
Bowen Yang  (Yang B) 1 J. S. Yoo  (Yoo JS) 9
B. C. Yang  (Yang BC) 3 Jong Sang Yoo  (Yoo JS) 1
Byoung-Chul Yang  (Yang BC) 2 J. Y. Yoo  (Yoo JY) 1
Bo-Hui Yang  (Yang BH) 1 Jung-Yoon Yoo  (Yoo JY) 1
B. K. Yang  (Yang BK) 7 Kwang-Yeol Yoo  (Yoo KY) 2
B. S. Yang  (Yang BS) 4 Seungil Yoo  (Yoo S) 1
Bo Seok Yang  (Yang BS) 1 S. H. Yoo  (Yoo SH) 1
Bo Suk Yang  (Yang BS) 1 Seon Pil Yoo  (Yoo SP) 3
Boh Suk Yang  (Yang BS) 1 Y. H. Yoo  (Yoo YH) 1
Boh-Suk Yang  (Yang BS) 2 Y. M. Yoo  (Yoo YM) 6
Cao Yang  (Yang C) 1 Byung Hyun Yoon  (Yoon BH) 1
ChangBeom Yang  (Yang C) 1 C. Yoon  (Yoon C) 1
Chao Yang  (Yang C) 2 C. H. Yoon  (Yoon CH) 1
Chen Yang  (Yang C) 1 C. S. Yoon  (Yoon CS) 4
Chundi Yang  (Yang C) 1 Chil Surk Yoon  (Yoon CS) 1
Chunfen Yang  (Yang C) 1 D. Yoon  (Yoon D) 5
Chunlei Yang  (Yang C) 1 Duhak Yoon  (Yoon D) 8
C. B. Yang  (Yang CB) 4 D. H. Yoon  (Yoon DH) 13
Cheng-Bin Yang  (Yang CB) 1 Du Hak Yoon  (Yoon DH) 1
C. C. Yang  (Yang CC) 1 Du-Hak Yoon  (Yoon DH) 5
Chu-Fen Yang  (Yang CF) 1 Ho Baek Yoon  (Yoon HB) 2
C. G. Yang  (Yang CG) 1 Hyung-Sook Yoon  (Yoon HS) 2
C. J. Yang  (Yang CJ) 26 I. Yoon  (Yoon I) 1
Chul J. Yang  (Yang CJ) 2 Ilkyu Yoon  (Yoon I) 2
Chul Ju Yang  (Yang CJ) 1 I. K. Yoon  (Yoon IK) 1
Chul-Ju Yang  (Yang CJ) 2 J. Yoon  (Yoon J) 1
Ching-Ke Yang  (Yang CK) 1 Joon Yoon  (Yoon J) 2
Che-Ming J. Yang  (Yang CM) 1 Jung Ki Yoon  (Yoon JK) 1
C-P Yang  (Yang CP) 1 J. M. Yoon  (Yoon JM) 1
C. R. Yang  (Yang CR) 1 Jong-Man Yoon  (Yoon JM) 3
C. W. Yang  (Yang CW) 1 J. S. Yoon  (Yoon JS) 1
Dandan Yang  (Yang D) 1 J. T. Yoon  (Yoon JT) 4
Di Yang  (Yang D) 1 Jong-Taek Yoon  (Yoon JT) 3
Dan-dan Yang  (Yang Dd) 1 Jae-Wook Yoon  (Yoon JW) 2
D. P. Yang  (Yang DP) 1 Ji Won Yoon  (Yoon JW) 1
De P. Yang  (Yang DP) 1 Ji Young Yoon  (Yoon JY) 1
D. W. Yang  (Yang DW) 1 Kiyoung Yoon  (Yoon K) 1
Der-Wei Yang  (Yang DW) 1 M. Yoon  (Yoon M) 1
D. Y. Yang  (Yang DY) 1 Min Jung Yoon  (Yoon MJ) 1
F. Yang  (Yang F) 1 Soonseek Yoon  (Yoon S) 2
Fengjuan Yang  (Yang F) 2 Seung-Bin Yoon  (Yoon SB) 1
Fengxia Yang  (Yang F) 2 S. K. Yoon  (Yoon SK) 1
Fuyu Yang  (Yang F) 1 Seok Ki Yoon  (Yoon SK) 1
Fang-Xi Yang  (Yang FX) 1 S. S. Yoon  (Yoon SS) 2
F. Y. Yang  (Yang FY) 2 Soon-Seek Yoon  (Yoon SS) 2
Fu Yu Yang  (Yang FY) 1 S. Y. Yoon  (Yoon SY) 1
Gang Yang  (Yang G) 2 Sei-Young Yoon  (Yoon SY) 1
Gongshe Yang  (Yang G) 1 Tae Han Yoon  (Yoon TH) 1
Guiqin Yang  (Yang G) 8 Tae-Hyun Yoon  (Yoon TH) 2
G. S. Yang  (Yang GS) 1 Y. Yoon  (Yoon Y) 2
Gong-She Yang  (Yang GS) 1 Yohan Yoon  (Yoon Y) 8
Guang-Wei Yang  (Yang GW) 1 Youngman Yoon  (Yoon Y) 1
Haiming Yang  (Yang H) 4 Y. C. Yoon  (Yoon YC) 1
He Yang  (Yang H) 1 Yong C. Yoon  (Yoon YC) 1
Heng Yang  (Yang H) 1 Y. H. Yoon  (Yoon YH) 5
Hongbo Yang  (Yang H) 1 Yung H. Yoon  (Yoon YH) 1
Hua Yang  (Yang H) 6 Yung-Ho Yoon  (Yoon YH) 1
Huan Yang  (Yang H) 3 Young-Man Yoon  (Yoon YM) 4
Huanmin Yang  (Yang H) 1 Y. T. Yoon  (Yoon YT) 1
Hui Yang  (Yang H) 1 M. A. Yörük  (Yörük MA) 1
Hyeon Yang  (Yang H) 1 H. Yoshida  (Yoshida H) 2
H. E. Yang  (Yang HE) 1 K. Yoshida  (Yoshida K) 1
Hee Eun Yang  (Yang HE) 1 M. Yoshida  (Yoshida M) 1
H. J. Yang  (Yang HJ) 2 N. Yoshida  (Yoshida N) 3
Hee-Jin Yang  (Yang HJ) 2 T. Yoshida  (Yoshida T) 1
H. L. Yang  (Yang HL) 1 Y. Yoshida  (Yoshida Y) 1
Hua Ming Yang  (Yang HM) 1 S. Yoshihara  (Yoshihara S) 1
H. S. Yang  (Yang HS) 5 Y. Yoshihara  (Yoshihara Y) 1
Han Sul Yang  (Yang HS) 3 T. Yoshilhira  (Yoshilhira T) 1
Han-Sul Yang  (Yang HS) 8 Y. Yoshimura  (Yoshimura Y) 2
H. Y. Yang  (Yang HY) 2 K. Yoshioka  (Yoshioka K) 1
I. Y. Yang  (Yang IY) 1 Fumiaki Yoshizawa  (Yoshizawa F) 1
J. Yang  (Yang J) 1 K. Yoshizawa  (Yoshizawa K) 2
Ji Yang  (Yang J) 1 Byung-Gu You  (You BG) 2
Jiange Yang  (Yang J) 1 Dong Hyeon You  (You DH) 1
Jie Yang  (Yang J) 4 Dong Hyun You  (You DH) 1
Jinho Yang  (Yang J) 2 Hyeong-Ju You  (You HJ) 1
Jinshan Yang  (Yang J) 1 Jiansong You  (You J) 1
Jiyoung Yang  (Yang J) 1 Jihao You  (You J) 1
Juan Yang  (Yang J) 1 J. H. You  (You JH) 1
Jun Yang  (Yang J) 1 J. M. You  (You JM) 1
J. F. Yang  (Yang JF) 2 J. S. You  (You JS) 1
J. H. Yang  (Yang JH) 1 Liuchao You  (You L) 1
Jeng-Huh Yang  (Yang JH) 4 S.J. You  (You S) 1
J. S. Yang  (Yang JS) 3 Seungkwon You  (You S) 2
Joo-Sung Yang  (Yang JS) 1 Shuang You  (You S) 1
Jyh-Shyue Yang  (Yang JS) 1 Shanq-Huei You  (You SH) 1
J. Y. Yang  (Yang JY) 1 S. J. You  (You SJ) 2
Ji Young Yang  (Yang JY) 1 Sun Jong You  (You SJ) 2
Jong-Yong Yang  (Yang JY) 1 S. K. You  (You SK) 1
Kang Yang  (Yang K) 1 W. You  (You W) 2
Kun Yang  (Yang K) 1 B. S. Youn  (Youn BS) 2
K. H. Yang  (Yang KH) 1 Hyun-Hee Youn  (Youn HH) 2
K.-H. Yang  (Yang KH) 1 M. Younas  (Younas M) 1
Ka Young Yang  (Yang KY) 1 Muhammad Younas  (Younas M) 1
Le Yang  (Yang L) 1 B. A. Young  (Young BA) 2
Lei Yang  (Yang L) 3 Hae In Young  (Young HI) 1
Libin Yang  (Yang L) 1 J. W. Young  (Young JW) 2
Lihua Yang  (Yang L) 1 M. A. Young  (Young MA) 1
Lin Yang  (Yang L) 3 M. S. Young  (Young MS) 2
Lina Yang  (Yang L) 1 A. A. Younis  (Younis AA) 1
Liu Yang  (Yang L) 3 Kaiser Younis  (Younis K) 1
L. G. Yang  (Yang LG) 1 Muhammad Younus  (Younus M) 2
Li Jie Yang  (Yang LJ) 1 Muhammad Yousaf 2
Ling-Ling Yang  (Yang LL) 1 Muhammad Shahbaz Yousaf  (Yousaf MS) 2
L. Q. Yang  (Yang LQ) 1 A. Yousefi  (Yousefi A) 1
Min Yang  (Yang M) 4 Amani W. Youssef  (Youssef AW) 1
Ming Yang  (Yang M) 2 Ibrahim M. I. Youssef  (Youssef IMI) 1
M. R. Yang  (Yang MR) 1 Young Sang Yu 1
Mi-Ra Yang  (Yang MR) 1 Baojun Yu 1
N. Yang  (Yang N) 4 Debing Yu 2
Pan Yang  (Yang P) 2 Guanghui Yu 1
Peige Yang  (Yang P) 1 Jiajia Yu 1
Ping Yang  (Yang P) 1 Mingjin Yu 1
P. L. Yang  (Yang PL) 1 Minli Yu 2
Q. Yang  (Yang Q) 1 Myunghwan Yu 5
Qiang Yang  (Yang Q) 1 Yu-Hsiang Yu 1
Qiaoli Yang  (Yang Q) 1 B. Yu  (Yu B) 12
Qiong Yang  (Yang Q) 1 Bi Yu  (Yu B) 9
Q. L. Yang  (Yang QL) 2 Bing Yu  (Yu B) 6
Q. -Y. Yang  (Yang QY) 1 Changning Yu  (Yu C) 1
Rui Yang  (Yang R) 1 Changsong Yu  (Yu C) 2
Runjun Yang  (Yang R) 2 Chengqun Yu  (Yu C) 2
Runlin Yang  (Yang R) 1 Chuanzhou Yu  (Yu C) 1
Runling Yang  (Yang R) 1 C. Q. Yu  (Yu CQ) 1
R. F. Yang  (Yang RF) 1 Dongjo Yu  (Yu D) 1
Run Jun Yang  (Yang RJ) 1 Dongyou Yu  (Yu D) 4
R. Q. Yang  (Yang RQ) 1 Da-Hui Yu  (Yu DH) 1
R. Z. Yang  (Yang RZ) 3 D. J. Yu  (Yu DJ) 1
Shanshan Yang  (Yang S) 2 Dae Jung Yu  (Yu DJ) 1
Shulin Yang  (Yang S) 3 D. Y. Yu  (Yu DY) 3
Shuo Yang  (Yang S) 1 Da Yoon Yu  (Yu DY) 2
Songbai Yang  (Yang S) 1 Haibin Yu  (Yu H) 1
Sungjae Yang  (Yang S) 1 Haiquan Yu  (Yu H) 1
Seul-Gi Yang  (Yang SG) 1 Hui Yu  (Yu H) 1
S. H. Yang  (Yang SH) 5 Hui-Chuan Yu  (Yu HC) 1
Seung Hak Yang  (Yang SH) 3 H. M. Yu  (Yu HM) 1
Seung-Hak Yang  (Yang SH) 3 Inkyu Yu  (Yu I) 1
Soo-Jin Yang  (Yang SJ) 1 I. T. Yu  (Yu IT) 3
Shyi-Kuen Yang  (Yang SK) 2 Jianfeng Yu  (Yu J) 2
S. L. Yang  (Yang SL) 5 Jianhua Yu  (Yu J) 1
Shi Liu Yang  (Yang SL) 1 Jie Yu  (Yu J) 2
Seung-Min Yang  (Yang SM) 1 Jimian Yu  (Yu J) 1
S. T. Yang  (Yang ST) 1 Jing Yu  (Yu J) 1
S. Y. Yang  (Yang SY) 2 J. Y. Yu  (Yu JY) 1
Ting Yang  (Yang T) 1 Keesun Yu  (Yu K) 1
Tong Yang  (Yang T) 1 Langchao Yu  (Yu L) 1
T. B. Yang  (Yang TB) 1 Lexiao Yu  (Yu L) 1
Tu-feng Yang  (Yang Tf) 1 Li Yu  (Yu L) 1
T. S. Yang  (Yang TS) 5 Lihuai Yu  (Yu L) 3
Tae Sung Yang  (Yang TS) 2 L. H. Yu  (Yu LH) 1
Tien-Shuh Yang  (Yang TS) 2 M. Yu  (Yu M) 10
T. X. Yang  (Yang TX) 1 Mei Yu  (Yu M) 2
U. M. Yang  (Yang UM) 3 Mingju Yu  (Yu M) 1
Un Mok Yang  (Yang UM) 1 Ning Yu  (Yu N) 2
Wei Yang  (Yang W) 1 P. Yu  (Yu P) 14
Weili Yang  (Yang W) 1 Peiqiang Yu  (Yu P) 8
Weiren Yang  (Yang W) 2 Qifang Yu  (Yu Q) 1
Wenjun Yang  (Yang W) 1 Qin Ping Yu  (Yu QP) 2
Wenxuan Yang  (Yang W) 1 Rong Yu  (Yu R) 1
W. J. Yang  (Yang WJ) 2 S.H. Yu  (Yu S) 1
W. R. Yang  (Yang WR) 5 S.L. Yu  (Yu S) 1
Wei Ren Yang  (Yang WR) 2 Shumin Yu  (Yu S) 1
Woo Sub Yang  (Yang WS) 1 Shuting Yu  (Yu S) 1
Wen Ting Yang  (Yang WT) 1 Sheng Chen Yu  (Yu SC) 1
Wen-Yuan Yang  (Yang WY) 1 Song Dong Yu  (Yu SD) 1
W. Z. Yang  (Yang WZ) 3 Song-dong Yu  (Yu Sd) 2
Wen Zhu Yang  (Yang WZ) 1 Sang-Hoon Yu  (Yu SH) 1
X. Yang  (Yang X) 2 S. K. Yu  (Yu SK) 1
Xia Yang  (Yang X) 1 S. L. Yu  (Yu SL) 9
Xiaodan Yang  (Yang X) 1 Shu-min Yu  (Yu Sm) 1
Xiaojian Yang  (Yang X) 1 S. X. Yu  (Yu SX) 3
Xiaojun Yang  (Yang X) 2 X. Yu  (Yu X) 2
Xin Yang  (Yang X) 1 Xiaoqiang Yu  (Yu X) 1
Xuemei Yang  (Yang X) 1 Xijiang Yu  (Yu X) 1
Xukai Yang  (Yang X) 1 Xian Feng Yu  (Yu XF) 1
X. B. Yang  (Yang XB) 1 Yan Yu  (Yu Y) 1
X. D. Yang  (Yang XD) 1 Ying Yu  (Yu Y) 13
X. G. Yang  (Yang XG) 1 Yongsheng Yu  (Yu Y) 1
X. J. Yang  (Yang XJ) 2 Yueying Yu  (Yu Y) 1
Xiu-Qin Yang  (Yang XQ) 1 Y. M. Yu  (Yu YM) 1
Xiao-Yu Yang  (Yang XY) 1 Yen-Ting Yu  (Yu YT) 1
Y. Yang  (Yang Y) 3 Z. Yu  (Yu Z) 2
Yalan Yang  (Yang Y) 1 Zhihui Yu  (Yu Z) 1
Yang Yang  (Yang Y) 4 Zhiju Yu  (Yu Z) 1
Ying Yang  (Yang Y) 1 Zhongtang Yu  (Yu Z) 1
Yiting Yang  (Yang Y) 1 Zhu Yu  (Yu Z) 4
Yong Yang  (Yang Y) 1 Zhao Yu-min  (Yu-min Z) 1
Yu Yang  (Yang Y) 5 Chunyou Yuan 1
Yuanyuan Yang  (Yang Y) 1 Jingwei Yuan 1
Yuekui Yang  (Yang Y) 1 Rong Yuan 1
YunZhou Yang  (Yang Y) 1 Xinxu Yuan 1
Yuting Yang  (Yang Y) 2 Bao Yuan  (Yuan B) 2
Yuwei Yang  (Yang Y) 2 D. Yuan  (Yuan D) 1
Yuying Yang  (Yang Y) 1 F. Yuan  (Yuan F) 1
Yuyuan Yang  (Yang Y) 1 Hui Yuan  (Yuan H) 1
Y. L. Yang  (Yang YL) 1 Jianmin Yuan  (Yuan J) 5
Young Mok Yang  (Yang YM) 2 Jifang Yuan  (Yuan J) 1
Young-Mok Yang  (Yang YM) 1 Jiu Yuan  (Yuan J) 1
Y. R. Yang  (Yang YR) 1 J. M. Yuan  (Yuan JM) 6
Y. X. Yang  (Yang YX) 7 Lei Yuan  (Yuan L) 1
Yong-xin Yang  (Yang Yx) 2 li-Yun Yuan  (Yuan lY) 1
Yu Xia Yang  (Yang YX) 1 Ming Feng Yuan  (Yuan MF) 1
Yuan Xiao Yang  (Yang YX) 1 Shulin Yuan  (Yuan S) 1
Y. Y. Yang  (Yang YY) 2 Shi-bin Yuan  (Yuan Sb) 1
Yuan-Yuan Yang  (Yang YY) 2 S. G. Yuan  (Yuan SG) 1
Zaibin Yang  (Yang Z) 1 S. L. Yuan  (Yuan SL) 1
Zhanshan Yang  (Yang Z) 1 Xianjun Yuan  (Yuan X) 6
Zhengfeng Yang  (Yang Z) 1 Xiaolong Yuan  (Yuan X) 2
Zhi Yang  (Yang Z) 1 Yuncong Yuan  (Yuan Y) 1
Zhifang Yang  (Yang Z) 3 Yu-Guo Yuan  (Yuan YG) 1
ZhiHong Yang  (Yang Z) 2 Yu-Ren Yuan  (Yuan YR) 1
Zhiqin Yang  (Yang Z) 1 Z. Yuan  (Yuan Z) 1
Z. B. Yang  (Yang ZB) 4 Zhang Yuan  (Yuan Z) 1
Zai Bin Yang  (Yang ZB) 2 Zonghui Yuan  (Yuan Z) 1
Zhi Gang Yang  (Yang ZG) 1 Z. R. Yuan  (Yuan ZR) 1
Z. J. Yang  (Yang ZJ) 1 Zheng-Rong Yuan  (Yuan ZR) 1
Zhi-Juan Yang  (Yang ZJ) 1 C. Yuangklang  (Yuangklang C) 4
Zhi-Jun Yang  (Yang ZJ) 1 Chalermpon Yuangklang  (Yuangklang C) 2
Z. P. Yang  (Yang ZP) 6 C. Yuanklang  (Yuanklang C) 1
Zhi-Qin Yang  (Yang ZQ) 1 Li Yuanxiao  (Yuanxiao L) 1
Z. S. Yang  (Yang ZS) 1 Xiong Yuanzhu  (Yuanzhu X) 2
Z. Y. Yang  (Yang ZY) 1 N. S. Yudin  (Yudin NS) 1
Zhong Yue Yang  (Yang ZY) 1 Chunwang Yue  (Yue C) 4
L. J. Yanke  (Yanke LJ) 2 Hongyuan Yue  (Yue H) 1
Azusa Yano  (Yano A) 1 H. Y. Yue  (Yue HY) 1
F. Yano  (Yano F) 4 K. Yue  (Yue K) 2
H. Yano  (Yano H) 15 K. Z. Yue  (Yue KZ) 1
Zhaohui Yao 1 Longyao Yue  (Yue L) 1
Tingting Yao 1 Q. Yue  (Yue Q) 1
Zhihao Yao 1 Shun-Li Yue  (Yue SL) 1
B. Q. Yao  (Yao BQ) 1 Wenbin Yue  (Yue W) 3
Dongrui Yao  (Yao D) 1 Xiangpeng Yue  (Yue X) 2
Junhu Yao  (Yao J) 3 X. P. Yue  (Yue XP) 1
J. F. Yao  (Yao JF) 1 Yao-Jing Yue  (Yue YJ) 1
J. H. Yao  (Yao JH) 8 I. S. Yuh  (Yuh IS) 2
K. Y. Yao  (Yao KY) 1 Chen Yuhao  (Yuhao C) 1
Li-Bo Yao  (Yao LB) 1 K. Yukizane  (Yukizane K) 1
N. Yao  (Yao N) 1 Nancy Dewi Yuliana 1
Qianqian Yao  (Yao Q) 1 Dwi Yulistiani  (Yulistiani D) 2
Ting Yao  (Yao T) 1 Joori Yum  (Yum J) 1
Wen Yao  (Yao W) 3 Xianglong Yun 1
X. H. Yao  (Yao XH) 1 Jihye Yun 1
Yang Yao  (Yao Y) 2 Seung Hyeon Yun 1
Yuchang Yao  (Yao Y) 1 Sung-Ho Yun 1
Yun-Yi Yao  (Yao YY) 1 C. H. Yun  (Yun CH) 7
Yang Yao Zong  (Yao Zong Y) 1 Cheol-Heui Yun  (Yun CH) 11
K. H. Yap  (Yap KH) 1 C. W. Yun  (Yun CW) 1
Muhammad Umar Yaqoob 5 Hyeonho Yun  (Yun H) 4
Mojtaba Yari  (Yari M) 3 H. I. Yun  (Yun HI) 1
A. M. Yaseen  (Yaseen AM) 1 H. M. Yun  (Yun HM) 1
Erkan Yaslioglu  (Yaslioglu E) 1 H. S. Yun  (Yun HS) 1
F. Yasmin  (Yasmin F) 1 I. S. Yun  (Yun IS) 1
L. Yasmin  (Yasmin L) 2 J.H. Yun  (Yun J) 1
T. Yasmin  (Yasmin T) 1 Jeonghee Yun  (Yun J) 1
T. Yasuda  (Yasuda T) 2 Jinhyeon Yun  (Yun J) 1
Y. Yasuda  (Yasuda Y) 2 Jinyan Yun  (Yun J) 1
Takanori Yasumori  (Yasumori T) 4 J. H. Yun  (Yun JH) 4
M. A. Yatoo  (Yatoo MA) 1 J. I. Yun  (Yun JI) 1
E. Yaylak  (Yaylak E) 1 Jung Im Yun  (Yun JI) 1
Masato Yayota 1 J. S. Yun  (Yun JS) 5
M. Yayota  (Yayota M) 1 K. Yun  (Yun K) 1
Ken-ichi Yayou 1 M. S. Yun  (Yun MS) 5
M. S. Yazdanshenas  (Yazdanshenas MS) 1 Peng Yun  (Yun P) 1
Yong Ye 1 S. G. Yun  (Yun SG) 8
C. H. Ye  (Ye CH) 1 Sang G. Yun  (Yun SG) 1
Hui Ye  (Ye H) 4 S. K. Yun  (Yun SK) 1
H. W. Ye  (Ye HW) 1 S. W. Yun  (Yun SW) 1
Jianqiang Ye  (Ye J) 2 Sung Wook Yun  (Yun SW) 1
Jun''An Ye  (Ye J) 1 Yong-hyun Yun  (Yun Yh) 1
Junxiao Ye  (Ye J) 1 Y. K. Yun  (Yun YK) 1
Jun-An Ye  (Ye JA) 1 Young-Min Yun  (Yun YM) 2
Ji-Dan Ye  (Ye JD) 1 Yeong Sik Yun  (Yun YS) 3
J. -H. Ye  (Ye JH) 1 Jong Hyeok Yune  (Yune JH) 2
Shaopan Ye  (Ye S) 1 A. W. Yunus  (Yunus AW) 1
S. C. Ye  (Ye SC) 2 J. M. Yunus  (Yunus JM) 2
Y. Ye  (Ye Y) 1 M. Yunus  (Yunus M) 4
S. Yeamkong  (Yeamkong S) 1 Yang Yurong  (Yurong Y) 1
S. T. Yee  (Yee ST) 1 S. Yurtseven  (Yurtseven S) 1
Titanov Zhanat Yeginbaevich 1 F. M. Yusoff  (Yusoff FM) 1
C. C. Yeh  (Yeh CC) 1 K. Yusoff  (Yusoff K) 2
S. P. Yeh  (Yeh SP) 3 Salma Mohamad Yusop  (Yusop SM) 1
Yu-Tzu Yeh  (Yeh YT) 1 A. L. Yusuf  (Yusuf AL) 1
R. S. Yemm  (Yemm RS) 1 Hassan Ali Yusuf  (Yusuf HA) 1
H.T. Yen  (Yen H) 1 M. A. Y철r체k  (Y철r체k MA) 1
H. T. Yen  (Yen HT) 8 A. Y캇ld캇z  (Y캇ld캇z A) 1
Houng-Ta Yen  (Yen HT) 1 L. Y캇ld캇z  (Y캇ld캇z L) 1

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next