Go to Top Go to Bottom

Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Moslemipur F.  (F. M) 1 Hélvio da Cruz Ferreira Junior  (Ferreira Junior HdC) 1
Michele Faccia 1 Miro Ferreri  (Ferreri M) 2
Marcelise Regina Fachinello  (Fachinello MR) 1 Shiferaw Garoma Feyisa  (Feyisa SG) 1
L. M. A. M. Facuri  (Facuri LMAM) 1 A. Ficco  (Ficco A) 1
Abdel Nasir M. A. Fadel El-Seed  (Fadel El-Seed ANMA) 2 Evrim Dereli Fidan 1
A. M. A. Fadel Elseed  (Fadel Elseed AMA) 2 B. Fields  (Fields B) 1
Marwa Faheem  (Faheem M) 2 Veerle Fievez  (Fievez V) 1
Nadia Hamdi Fahim  (Fahim NH) 1 J. F. Figueiras  (Figueiras JF) 1
Mokhamad Fahrudin  (Fahrudin M) 1 Andriele Medianeira Figueiredo  (Figueiredo AM) 1
G. J. Faichney  (Faichney GJ) 1 Luiz Antonio Silva Figueiredo Filho  (Figueiredo Filho LAS) 1
Sebastiana Failla  (Failla S) 1 Luiz Antonio Silva Figueiredo Filho  (Figueiredo Filho LAS) 2
S. Faix  (Faix S) 1 J. H. Fike  (Fike JH) 1
P. Fajersson  (Fajersson P) 1 A. Eustaquio Filho  (Filho AE) 2
A. Falc처n  (Falc처n A) 1 Antônio Eustáquio Filho  (Filho AE) 1
S. Falkenberg  (Falkenberg S) 2 E. C. Pimenta Filho  (Filho ECP) 1
Daniel Falta  (Falta D) 1 George Abreu Filho  (Filho GA) 1
E. C. Faltin  (Faltin EC) 1 Jair Rodini Engracia Filho  (Filho JRE) 1
Jinghui Fan 1 S. C. Valadares Filho  (Filho SCV) 2
Qian Fan 1 Sebastião de Campos Valadares Filho  (Filho SdCV) 2
Xinyang Fan 1 Radek Filipčík  (Filipčík R) 1
Yixing Fan 1 Ismail Filya  (Filya I) 2
B. Fan  (Fan B) 12 Giovani Fiorentini  (Fiorentini G) 2
Bin Fan  (Fan B) 5 L. Fiorentini  (Fiorentini L) 1
B. L. Fan  (Fan BL) 1 R. Firdous  (Firdous R) 2
Caiyun Fan  (Fan C) 4 Rafia Firdous  (Firdous R) 1
Geng-Jen Fan  (Fan GJ) 2 J. D. Firman  (Firman JD) 1
Hongying Fan  (Fan H) 1 M. Fischer  (Fischer M) 3
Huan Fan  (Fan H) 1 G. R. Fisher  (Fisher GR) 1
Jingsheng Fan  (Fan J) 1 Vladimir I. Fisinin  (Fisinin VI) 1
Juexin Fan  (Fan J) 1 Rahma Fitriastuti 1
J. J. Fan  (Fan JJ) 1 P. Flak  (Flak P) 1
Lijun Fan  (Fan L) 1 J. N. Fleming-Waddell  (Fleming-Waddell JN) 1
M. Z. Fan  (Fan MZ) 2 M. C. G. T. Flor  (Flor MCGT) 1
Qingshan Fan  (Fan Q) 2 Panagiota Florou-Paneri  (Florou-Paneri P) 1
Ruiwen Fan  (Fan R) 3 István Fodor  (Fodor I) 1
Shengxian Fan  (Fan S) 1 S. Foiklang  (Foiklang S) 1
Shijun Fan  (Fan S) 1 V. Foltys  (Foltys V) 1
Song-Wei Fan  (Fan SW) 1 Mozart Alves Fonseca  (Fonseca MA) 1
Wei Fan  (Fan W) 1 N. A. N. Fonseca  (Fonseca NAN) 1
Xiaomei Fan  (Fan X) 1 Giselle Ann Fontamillas  (Fontamillas GA) 1
Xinfeng Fan  (Fan X) 1 J. P. Fontenot  (Fontenot JP) 4
Xinzhong Fan  (Fan X) 1 Edimar Aparecida Filomeno Fontes  (Fontes EAF) 1
Xue Fan  (Fan X) 2 Paulo Rogerio Fontes  (Fontes PR) 1
X-Z Fan  (Fan XZ) 2 G. Fonty  (Fonty G) 3
Y.K. Fan  (Fan Y) 1 H. L. Foo  (Foo HL) 3
Yuanfang Fan  (Fan Y) 1 Hooi Ling Foo  (Foo HL) 2
Y. F. Fan  (Fan YF) 1 Luciana Foppa  (Foppa L) 1
Y. K. Fan  (Fan YK) 8 Paolo Formaggioni 1
Yang-Kwang Fan  (Fan YK) 3 Andrea Formigoni  (Formigoni A) 1
Y. X. Fan  (Fan YX) 1 R. H. Forrest  (Forrest RH) 1
Ziling Fan  (Fan Z) 1 C. W. Forsberg  (Forsberg CW) 2
Z. Y. Fan  (Fan ZY) 1 Bruno Duarte Alves Fortes 1
A. Fanchonne  (Fanchonne A) 1 P. Fortomaris  (Fortomaris P) 3
H. Fandrejewski  (Fandrejewski H) 3 J. A. Fortune  (Fortune JA) 1
Natalia S. Fanelli 4 R. Foti  (Foti R) 1
Fugui Fang 1 A. M. Fouad  (Fouad AM) 3
Di Fang  (Fang D) 1 Sara Fikry Fouda  (Fouda SF) 1
L. Fang  (Fang L) 3 L. K. Fox  (Fox LK) 1
Luoyun Fang  (Fang L) 1 C. Fralick  (Fralick C) 2
Lin Hu Fang  (Fang LH) 4 C. M. Frampton  (Frampton CM) 1
Meiying Fang  (Fang M) 1 Piero Franceschi 1
M. Q. Fang  (Fang MQ) 1 Joseph Francis  (Francis J) 1
Q. Fang  (Fang Q) 1 Marcia de Oliveira Franco  (Franco MdO) 1
Rejun Fang  (Fang R) 1 M. O. Franco  (Franco MO) 1
R. J. Fang  (Fang RJ) 1 Sergio Carlos Franco Morgulis 1
Suli Fang  (Fang S) 1 Elena Franco-Robles  (Franco-Robles E) 1
X. Fang  (Fang X) 1 Rafael Frank  (Frank R) 1
Xun Fang  (Fang X) 2 B. E. Frankow-Lindberg  (Frankow-Lindberg BE) 1
X. J. Fang  (Fang XJ) 1 Mike Freeland  (Freeland M) 1
X. T. Fang  (Fang XT) 1 M. Freer  (Freer M) 1
ZheMing Fang  (Fang Z) 1 Rafael Freire  (Freire R) 1
Zhengfeng Fang  (Fang Z) 1 Henrique Barbosa de Freitas  (Freitas HBd) 1
Z. F. Fang  (Fang ZF) 2 Jorge Victor Gomes de Freitas  (Freitas JVGd) 1
Xu Fangzheng  (Fangzheng X) 1 R. T. F. Freitas  (Freitas RTF) 1
D. Farah  (Farah D) 1 J. E. Freitas Jr  (Freitas Jr JE) 1
Roberta Farenzena  (Farenzena R) 1 J. E. Frisch  (Frisch JE) 1
Homayoun Farhangfar  (Farhangfar H) 1 Baldassare Fronte  (Fronte B) 2
Seyyed Homayoun Farhangfar  (Farhangfar SH) 1 Fidelis Fru-Nji  (Fru-Nji F) 1
P. Farhoomand  (Farhoomand P) 1 Dechang Fu 1
Peter Bitencourt Faria  (Faria PB) 1 Lingjuan Fu 1
W. G. Faria Júnior  (Faria Júnior WG) 1 Mengrong Fu 1
A. Fariani  (Fariani A) 6 Xinliang Fu 1
Armina Fariani  (Fariani A) 2 Yajie Fu 1
Hanim Shakirin Faridah  (Faridah HS) 1 Bo Fu  (Fu B) 1
Linda Farmer  (Farmer L) 1 Chunyan Fu  (Fu C) 2
Frederic Farnir  (Farnir F) 1 ChunZheng Fu  (Fu C) 1
Umar Farooq 1 Daibo Fu  (Fu D) 1
U. Farooq  (Farooq U) 1 Jinlian Fu  (Fu J) 1
Mustafa M. Farouk  (Farouk MM) 2 J. L. Fu  (Fu JL) 2
Abbas Farshad 1 Lei Fu  (Fu L) 2
A. Farshad  (Farshad A) 8 Lu Fu  (Fu L) 1
S. Faruk  (Faruk S) 1 Maoyong Fu  (Fu M) 1
M. O. Faruque  (Faruque MO) 2 Mei Fu  (Fu M) 2
S. Faruque  (Faruque S) 2 P. -F. Fu  (Fu PF) 1
Shakila Faruque  (Faruque S) 1 W. Fu  (Fu W) 2
Nima Farzaneh  (Farzaneh N) 1 Weixuan Fu  (Fu W) 3
Dilla Mareistia Fassah  (Fassah DM) 5 Xiangwei Fu  (Fu X) 1
Abdul Fatah 1 Xuefeng Fu  (Fu X) 2
Farshid Fatahnia  (Fatahnia F) 1 Y. Fu  (Fu Y) 1
Moataz Fathi  (Fathi M) 4 Yanfeng Fu  (Fu Y) 1
A. B. Fatimah  (Fatimah AB) 2 Yu Fu  (Fu Y) 2
H. E. Fauziah  (Fauziah HE) 1 Yuhua Fu  (Fu Y) 1
A. H. Fayed  (Fayed AH) 1 Zhuo Fu  (Fu Z) 1
H. Fazaeli  (Fazaeli H) 4 Muhammad Amirul Fuat  (Fuat MA) 1
P. Fazeli  (Fazeli P) 1 H. Fuchu  (Fuchu H) 1
Xu Fazhi  (Fazhi X) 1 Hidetaka Fuchu  (Fuchu H) 1
A. K. Fazlul Haque Bhniyan  (Fazlul Haque Bhniyan AK) 1 F. Fuentes  (Fuentes F) 1
H. Fébel  (Fébel H) 1 Carlos Alberto Fugita  (Fugita CA) 1
Andi Febrisiantosa  (Febrisiantosa A) 2 S. X. Fui  (Fui SX) 1
N. S. Fechheimer  (Fechheimer NS) 1 M. Fujihara  (Fujihara M) 1
J. Fei  (Fei J) 2 N. Fujihara  (Fujihara N) 14
Jin Fei  (Fei J) 1 Noboru Fujihara  (Fujihara N) 2
C. R. Feistein  (Feistein CR) 1 T Fujihara  (Fujihara T) 2
K. Feldman  (Feldman K) 2 T. Fujihara  (Fujihara T) 42
Tara Louise Felix  (Felix TL) 1 H. Fujii  (Fujii H) 1
R. F. Fell  (Fell RF) 1 Toshihide Fujii  (Fujii T) 1
Vivek Fellner  (Fellner V) 1 Y. Fujii  (Fujii Y) 1
Giovani Luis Feltes  (Feltes GL) 1 H. Fujikawa  (Fujikawa H) 1
Ganyi Feng 1 T. Fujimaki  (Fujimaki T) 1
Xing Feng 1 Miho Fujimori 1
Caicai Feng 1 H. Fujino  (Fujino H) 1
Siyu Feng 1 Y. Fujino  (Fujino Y) 1
Xin Feng 1 Yuko Fujino  (Fujino Y) 1
Chaoyan Feng  (Feng C) 1 S. Fujishiro  (Fujishiro S) 1
Dingyuan Feng  (Feng D) 3 H. Fujita  (Fujita H) 2
D. Y. Feng  (Feng DY) 1 K. Fujita  (Fujita K) 4
Ding Yuan Feng  (Feng DY) 2 Kazuhisa Fujita  (Fujita K) 1
Ding-yuan Feng  (Feng Dy) 3 M. Fujita  (Fujita M) 2
Haiyong Feng  (Feng H) 1 T. Fujita  (Fujita T) 2
J. Feng  (Feng J) 3 Tadahisa Fujita  (Fujita T) 4
Jing Feng  (Feng J) 1 K. Fujiwara  (Fujiwara K) 3
Jinghai Feng  (Feng J) 1 Shinya Fujiwara  (Fujiwara S) 1
J. D. Feng  (Feng JD) 2 T. Fujiwara  (Fujiwara T) 1
J. L. Feng  (Feng JL) 1 Y. Fujiwara  (Fujiwara Y) 1
Peishi Feng  (Feng P) 1 M. Fujiyama  (Fujiyama M) 1
Rui-Lin Feng  (Feng RL) 1 Michiru Fukasawa  (Fukasawa M) 3
S. T Feng  (Feng ST) 1 K. Fukawa  (Fukawa K) 1
S. T. Feng  (Feng ST) 1 Tomokazu Fukuda  (Fukuda T) 2
Wanyou Feng  (Feng W) 1 R. Fukuhara  (Fukuhara R) 3
Xi Feng  (Feng X) 1 K. Fukui  (Fukui K) 1
Xinyu Feng  (Feng X) 1 Y. Fukui  (Fukui Y) 4
Xue Feng  (Feng X) 1 Naoki Fukuju 2
X. H. Feng  (Feng XH) 1 T. Fukuma  (Fukuma T) 1
Y. Feng  (Feng Y) 3 Rika Fukumori  (Fukumori R) 1
Yang Feng  (Feng Y) 1 Y. Fukumoto  (Fukumoto Y) 1
Yanping Feng  (Feng Y) 1 Akihiko Fukushi  (Fukushi A) 1
Yongmiao Feng  (Feng Y) 1 M. Fukushima  (Fukushima M) 1
Yuejin Feng  (Feng Y) 1 Michihiro Fukushima  (Fukushima M) 1
Y. L. Feng  (Feng YL) 1 Romualdo S. Fukushima  (Fukushima RS) 1
Zhanyu Feng  (Feng Z) 1 K. Fukuyama  (Fukuyama K) 2
Zhi Feng  (Feng Z) 1 Kiichi Fukuyama  (Fukuyama K) 1
Li Fenge  (Fenge L) 1 T. Fukuyasu  (Fukuyasu T) 1
Li Feng`e  (Feng`e L) 1 Imre Füller  (Füller I) 1
Drewe M Ferguson  (Ferguson DM) 1 T. Fumita  (Fumita T) 1
P. R. Ferket  (Ferket PR) 2 M. Funaba  (Funaba M) 2
Alberto Magno Fernandes  (Fernandes AM) 1 H. Funahashi  (Funahashi H) 1
Alexandre Rodrigo Mendes Fernandes  (Fernandes ARM) 1 Y. T. E. Fung  (Fung YTE) 1
Custan Fernandes  (Fernandes C) 1 Kenichi Furuhashi 2
E. de Abreu Fernandes  (Fernandes EdA) 1 R. Furukawa  (Furukawa R) 2
João Batista Kochenborger Fernandes  (Fernandes JBK) 1 T. Furukawa  (Furukawa T) 1
Jaqueline Gonçalves Fernandes  (Fernandes JG) 1 M. Furuse  (Furuse M) 15
M. H. M. R. Fernandes  (Fernandes MHMR) 1 Mitsuhiro Furuse  (Furuse M) 1
Francisco Fernando Ramos de Carvalho  (Fernando Ramos de Carvalho F) 1 H. Furuta  (Furuta H) 1
L. Ferrara  (Ferrara L) 1 K. Furuta  (Furuta K) 1
A. C. D. Ferreira  (Ferreira ACD) 1 S. Furuuchi  (Furuuchi S) 1
F Ferreira  (Ferreira F) 1 Isa Fusaro  (Fusaro I) 1
Fernanda Altieri Ferreira  (Ferreira FA) 1 Giorgio Fusconi  (Fusconi G) 1
M. A. Ferreira  (Ferreira MA) 1 H. Fuse  (Fuse H) 2
Marcelo de Andrade Ferreira  (Ferreira MdA) 1 Yasuo Fushimi  (Fushimi Y) 1
Marcelo de Andrade Ferreira  (Ferreira MdA) 3 P. F컁ak  (F컁ak P) 1
Cléber Thiago Ferreira Costa  (Ferreira Costa CT) 1

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next