Go to Top Go to Bottom

Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Hakhyun Ka 10 Tae Il Kim 3
Sojeong Ka 1 Tae Min Kim 1
H. Kaba 1 Tae Sil Kim 2
Güzin Kaban 2 Tae-Hun Kim 10
A. K. M. A. Kabir 1 Tae-Hwan Kim 1
M. H. Kabir 1 Tae-Suk Kim 1
Miroslava Kačániová 1 Tae-yung Kim 1
R. K. Kadariya 1 Teoan Kim 2
H. N. Kadarmideen 1 W. Kim 3
I. T. Kadim 5 W. H. Kim 1
I. Kadim 1 W. K. Kim 3
Yukiya Kadota 1 W. T. Kim 3
H. Kadowaki 1 W. Y. Kim 16
Hiroshi Kadowaki 1 Wan Young Kim 1
K. Kaeoket 2 Wanjae Kim 1
Chonlathee Kaewkot 1 WanYoung Kim 1
C. Kaewkunya 1 Woo Hyun Kim 2
Pramin Kaewsatuan 1 Woonsu Kim 2
K. Kaewsomprasong 1 Y. Kim 2
S. Kaewsuwan 1 Y. G. Kim 10
C. Kaewtapee 1 Y. H. Kim 13
W. Kaewwongsa 1 Y. I. Kim 5
K. Kagiyama 1 Y. J. Kim 12
K. Kagota 1 Y. K. Kim 7
A. K. Kahi 1 Y. W. Kim 3
Alexander K. Kahi 1 Y. Y. Kim 36
R. S. Kahlon 3 Yeong-Jung Kim 1
L. P. Kahn 1 Yeun Wook Kim 2
Lewis P. Kahn 1 Yong Sun Kim 2
Danial Kahrizi 1 Yong-Goo Kim 1
M. Kai 1 Young Chul Kim 1
Yasuko Kai 1 Young Ha Kim 1
Y. Kai 1 Young Jun Kim 6
Z. Kaikawa 1 Young-Hoon Kim 2
Peng Kaisong 1 Young-Il Kim 1
R. J. Kaitho 1 Youngil Kim 2
Y. Kaji 2 Younyoung Kim 3
Y. Kajihara 2 Yun Ji Kim 1
H. Kajikawa 1 Yunje Kim 1
Masahiro Kajita 3 Ah-Ra Kim 1
G. Kakani 1 B. Kim 2
A. M. V. Kakengi 1 Bae Young Kim 1
M. L Kaker 1 Beob Gyun Kim 9
M. L. Kaker 1 Bong Soo Kim 1
R. Kakizawa 1 Bong-Soo Kim 1
K. Kaku 3 Bongki Kim 1
G. I. Kalachnyuk 1 Byeong Ock Kim 1
V. H. Kalbande 3 Byeongwoo Kim 4
Mehmet Kale 1 Byong-Wan Kim 2
M. Kaliber 1 Byoung-Chul Kim 1
Mahmut Kaliber 1 Byung Ock Kim 2
Hatice Kalkan 1 C. J. Kim 1
D. R. Kalorey 4 C. M. Kim 2
Endre Kaltenecker 1 Chan Ho Kim 1
Dong Keun Kam 2 Chang Hyun Kim 2
Dong K. Kam 1 Chang-H. Kim 1
H. Kamada 1 Chul-Wook Kim 1
Hachiro Kamada 1 D. Kim 1
A. H. M. Kamal 4 D. M. Kim 1
Adem Kamalak 4 Dae Cheol Kim 2
A. Kamalzadeh 2 Dae-Won Kim 1
G. M. Kamande 1 Daewon Kim 1
A. Kamarianos 1 Do Hyun Kim 1
Yasuhiro Kamata 1 Do Yeong Kim 1
D. Kambarage 1 Do-Gyun Kim 1
H. E. M. Kamel 2 Do-Young Kim 1
Hossam E. M. Kamel 2 Doh Hoon Kim 1
K. Kameoka 1 Dong Hyeon Kim 5
Yoshie Kametani 1 Dong Hyuk Kim 2
T. Kamijoh 1 Dong Soo Kim 1
M. Kamiya 1 Dong-kyo Kim 1
Mitsuru Kamiya 1 Dong-Wook Kim 1
S. Kamiya 1 Dong-Woon Kim 1
Y. Kamiya 1 Doo-Wan Kim 1
Yuko Kamiya 2 Duk Kyung Kim 1
M. Kamiyoshi 1 Duk-Jung Kim 1
Dariusz Kamola 1 Duk-Kyung Kim 2
Y. Kamota 1 Duk-Moon Kim 1
Sukanya Kamphayae 1 Eui-Soo Kim 1
D. N. Kamra 13 Eun Ji Kim 1
Devki Nandan Kamra 1 Eun Kyung Kim 3
Z. Kamran 2 Eun T. Kim 2
Y. Kanagawa 1 Eun-Kyung Kim 1
Y. Kanai 2 Eun-Young Kim 1
Kanchan 1 Eunjong Kim 1
S. Kanchanatawee 1 Eunjoo Kim 4
S. Kanda 1 Girak Kim 1
Shuhei Kanda 3 Gye Won Kim 1
Sujatha Kandasamy 1 Gye-Woong Kim 1
Akemi Kaneko 1 H. D. Kim 2
O. Kaneko 1 H. K. Kim 8
T. Kaneko 1 Ha Na Kim 1
A. Kanengoni 1 Hack-Youn Kim 1
A. T. Kanengoni 2 Hak Jin Kim 1
Arnold Tapera Kanengoni 2 Han Wool Kim 1
B. S. Kang 4 Hanbeen Kim 3
Bo Seok Kang 3 Hee Chan Kim 1
Bo-Ra Kang 1 Hee-bal Kim 2
C. W. Kang 21 Hee-Jin Kim 1
C.W. Kang 1 Hee-Sung Kim 1
Chang Won Kang 2 Heui-Soo Kim 1
Chang-Gie Kang 1 Hong Rye Kim 1
Chung-boo Kang 1 Hoonseop Kim 1
D. H. Kang 1 Hwan-Deuk Kim 1
D. K. Kang 2 Hye-Jin Kim 1
D.-K. Kang 2 Hyeon-Jeong Kim 1
Dae-Kyung Kang 4 Hyeongmin Kim 1
Geun-Ho Kang 6 Hyeun Bum Kim 2
H. K. Kang 3 Hyeunkyu Kim 1
H. S. Kang 9 Hyun Jong Kim 1
H. W. Kang 1 Hyun Sang Kim 3
H. Y. Kang 1 Hyun Soo Kim 1
Hye Kyeong Kang 3 Hyun-Il Kim 1
Hyeok Joong Kang 6 Hyun-Ji Kim 2
Hyun Sung Kang 1 Hyun-Jin Kim 1
Hyun-Soek Kang 1 Hyun-Wook Kim 5
Hyun-Sook Kang 1 Hyung Joo Kim 1
J. O. Kang 4 Hyungkuen Kim 1
Jee Hyun Kang 2 Hyunook Kim 1
Jung Taek Kang 1 I. B. Kim 6
Jung-Ha Kang 4 Il-Hoi Kim 1
K. Kang 1 Ill Hwa Kim 1
K. R. Kang 1 Ill Young Kim 1
Kun Kang 1 In H. Kim 1
L. Kang 1 In Seon Kim 1
M. H. Kang 2 In Sung Kim 1
M. J. Kang 1 J. Kim 2
Man-Jong Kang 8 J. N. Kim 1
Mingu Kang 1 J. W. Kim 8
Ok-Deuk Kang 3 Jae Yeong Kim 1
P. Kang 3 Jaemin Kim 2
S. Kang 6 Je-Hun Kim 1
S. H. Kang 1 Jeong A Kim 1
S. J. Kang 2 Jeong Hoon Kim 2
S. K. Kang 6 Ji-Han Kim 3
S. M. Kang 2 Ji-Ho Kim 1
S. N. Kang 3 Ji-Hyang Kim 1
S. W. Kang 1 Ji-Hyuk Kim 1
S. Y. Kang 2 Ji-Youn Kim 1
Sang-Kee Kang 2 Ji-Yung Kim 2
Se Won Kang 1 Jihee Kim 1
Seoc-Mo Kang 1 Jihoe Kim 1
Shengping Kang 1 Jimin Kim 2
Su Won Kang 1 Jin Soo Kim 1
Su-Won Kang 1 Jin-Hyoung Kim 7
Sun Moon Kang 5 Jin-Koo Kim 2
Sun-Young Kang 1 Jin-Kyoo Kim 1
Sung Keun Kang 2 Jin-nam Kim 1
T. H. Kang 2 Jin-Woo Kim 1
T. S. Kang 2 Jiwoo Kim 1
Tae-Young Kang 1 Jong Gug Kim 1
W. Kang 1 Jong Hyuk Kim 8
W. S. Kang 2 Jong N. Kim 1
Xiangtao Kang 1 Jong Nam Kim 2
Yang Su Kang 2 Jong Yeon Kim 1
Yang-Su Kang 1 Jong-Hyun Kim 1
Yong Jin Kang 1 Jongkyoo Kim 1
Yufan Kang 1 Jongnam Kim 1
Bo-Seok Kang 1 Ju Ri Kim 1
Chang-Won Kang 1 Jun Kim 1
Dong Young Kang 1 Juntae Kim 3
Geun Ho Kang 4 K. Kim 3
Geunho Kang 1 Kang-woong Kim 2
H. J. Kang 3 Kee-Hong Kim 1
Han Byul Kang 1 Keun-Jung Kim 1
Hee Seol Kang 1 Ki Hyun Kim 1
Hwan Ku Kang 4 Ki Y. Kim 2
Hyokon Kang 1 Ki Youn Kim 1
Hyun-sung Kang 1 Ki-Hyun Kim 2
Hyunsung Kang 1 Kwan Tae Kim 1
J. H. Kang 1 Kwan-Woo Kim 2
Jae Ku Kang 1 Kwang Yeol Kim 1
Jin Zi Kang 1 Kwang Yeoul Kim 1
Jinhe Kang 2 Kwang-Sik Kim 1
Jun-Mo Kang 2 KwangYeol Kim 1
Jung Won Kang 1 Kwondo Kim 1
Jung-Taek Kang 1 Kyoung Hwan Kim 2
Jungsun Kang 1 Kyu-Bong Kim 1
Kook Hee Kang 1 Kyu-Jun Kim 1
Kyung Soo Kang 1 Kyung-Hwan Kim 1
Li Kang 1 Min Kim 1
Min-Soo Kang 2 Min Jeong Kim 2
Myung-Hwa Kang 1 Min Ju Kim 3
Ping Kang 2 Min Seok Kim 2
Seoknam Kang 1 Min Seong Kim 1
Seung Ha Kang 1 Min-Jeong Kim 1
Suk-Nam Kang 2 Min-Kyu Kim 1
Sukyung Kang 1 Minjeong Kim 2
Sun Woo Kang 1 Minji Kim 1
Sun- Moon Kang 1 Minju Kim 2
Sun-Moon Kang 5 Minseok Kim 3
Sungchhang Kang 1 MinSeok S. Kim 2
Sungki Kang 1 Minsu Kim 2
Tae-Hwan Kang 1 Moon Chan Kim 1
W. J. Kang 6 Myeong Hyeon Kim 1
Wei Soo Kang 1 Myonghwa Kim 1
Xiaolong Kang 1 Myunghoo Kim 2
J. Kanjanapruthipong 10 N. J. Kim 1
A. Kannan 3 Na Yeon Kim 4
Uday Kannegundla 1 Nam Hyung Kim 1
T. Kanno 1 Nam Young Kim 4
Chouemon Kanno 1 Nam-Young Kim 2
Vinod K. Kansal 2 Nara Kim 1
J. Kantanen 1 Oanh Thi Phuong Kim 1
U. Kanto 2 S. I. Kim 1
Suman Kapila 1 Sang Bum Kim 4
Nurcan Karslioglu Kara 1 Sang Ho Kim 1
Cagdas Kara 1 Sang Hyun Kim 1
Kemal Karabağ 1 Sang Yeob Kim 1
I. R. Karabaliev 1 Sang-Bum Kim 1
A. Karabulut 1 Sang-Jin Kim 1
Ali Karabulut 2 Sang-Woo Kim 1
H. Karaca 2 Sangwoo Kim 1
B. Karacaören 1 Se Eun Kim 3
Serap Goncu Karakok 1 Sejeong Kim 6
X. Karamanlis 1 Seo Woo Kim 1
Santhosh Karanth 1 Seok-Ho Kim 2
M. Karaoğlu 1 Seon Ho Kim 4
M. Karao휓lu 2 Seong Jin Kim 4
Y. Karasawa 4 Seongjin Kim 1
D. Karasawa 2 Seung-Chang Kim 2
J. Karashima 1 Seung-Hun Kim 1
M. Karatepe 1 Seung-Joon Kim 1
H. Karatzias 1 Seungchang Kim 1
M. J. Karim 1 Seungsoo Kim 1
R. Karim 1 Si Won Kim 5
S. A. Karim 8 So-Hee Kim 1
A. Karimi 1 Su Jin Kim 1
S. Karimi 1 Su Min Kim 1
S. Karita 4 Su-Hyun Kim 1
Shuichi Karita 1 Suhkmann Kim 1
J. N. Kariuki 1 Sun-Uk Kim 1
Ni Wayan Kurniani Karja 1 Sung Chan Kim 1
Taki Karlı 1 Sung Hak Kim 2
L. Karlsson 1 Sung Il Kim 1
A.B. Karnuah 1 Sung-Bok Kim 1
M. A. Karsli 1 Sung-Hoon Kim 3
Taki Karsli 1 Sung-Jo Kim 6
S. M. K. Karthickeyan 2 T. Kim 1
Kamal Karunagoda 1 T. J. Kim 1
M. Karunakaran 1 Tae Hoon Kim 1
K. Karunanithi 1 Tae Hwan Kim 2
Małgorzata Karwowska 2 Tae-Gyun Kim 1
I Wayan Kasa 2 Tae-Ik Kim 1
I. W. Kasa 2 Tae-Il Kim 2
K. Kasai 1 Tae-Kyung Kim 5
T. Kashima 1 Tea Gyun Kim 1
N. Kashyap 1 Won Ho Kim 1
M. Kaske 1 Won Seob Kim 4
Kornel Kasperek 1 Won Young Kim 1
H. Kassim 10 Won-Jae Kim 1
N. N. Kasturiwale 1 Won-Seob Kim 1
Shigemitsu Kasuga 1 Y. C. Kim 1
Hirotaka Kasuya 1 Y. M. Kim 1
S. R. Kata 1 Y. S. Kim 9
Yuta Katahama 1 Y. Y Kim 1
Mukund Amritrao Kataktalware 1 Y.-S. Kim 1
K. Kataoka 1 Yangha Kim 2
M. C. Kataria 1 Yeon-Hwa Kim 2
R. S. Kataria 1 Yeong Ji Kim 2
K. Katayama 3 Yeong Jong Kim 1
Masafumi Katayama 1 Yeongkuk Kim 3
S. Katayama 1 Yong Min Kim 2
Kazunori Katayama 2 Yong Sik Kim 1
P. Kathiravan 1 Yong-An Kim 1
D. S. Katiyar 1 Yong-Min Kim 1
R. C. Katiyar 7 Yoo Yong Kim 9
C. L. F. Katiyatiya 1 Yoon-Seok Kim 1
D. Kato 1 You-Sam Kim 4
K. Kato 1 Youn Chil Kim 1
M. Kato 1 Young Il Kim 2
S. Kato 5 Young June Kim 1
Seishiro Kato 1 Young Min Kim 1
Seiyu Kato 1 Young Shin Kim 1
Talita Kato 1 Young Sin Kim 2
B. S. Katoch 1 Young-Boong Kim 4
K. Katoh 9 Young-Jun Kim 1
Kazuo Katoh 6 Young-Sin Kim 1
S. Katole 1 Younghoon Kim 1
R. Katsuki 1 YoungHwa Kim 1
M. Katsumata 2 Youngim Kim 1
H. Katsumata 2 Yousam Kim 1
T. Katsuta 1 Yu Ra Kim 1
Tomohiro Katsuta 2 Yuan H. Brad Kim 2
Kumar Katya 3 Yujin Kim 1
R. G. Kauffman 2 Yun-Seok Kim 5
Daljeet Kaur 1 Nguyen Thi Kim Dong 1
H. Kaur 2 Abiliza E. Kimambo 2
J. Kaur 1 C. V. Kimberling 2
R. Kaur 1 K. Kimora 1
S. P. Kaur 1 A. Kimura 1
Simarjeet Kaur 2 K. Kimura 5
Harjit Kaur 5 Koji Kimura 1
Ravneet Kaur 1 N. Kimura 1
R. Kausar 1 S. Kimura 1
S. Kaushal 4 F. Kimura 1
J. R. Kaushal 2 Takashi Kina 1
S. J. Kaushik 1 J. R. King 1
Ravinder Kaushik 1 M. R. King 1
Tereza Kávová 1 R. D. King 1
A. Kawabata 1 R. H. King 4
T. Kawabata 1 Amit Kini 1
K. Kawabe 4 Kazuhide Kinjo 1
Kotaro Kawabe 2 K. Kino 1
H. Kawachi 1 A. Kinoshita 1
S. Kawahara 3 K. Kinoshita 2
Takayoshi Kawahara 1 G. Ravi Kiran 1
Satoshi Kawahara 3 B. Kiranadi 2
M. Kawai 4 K. Kirchnerova 1
Yasushi Kawai 1 Kemal Kırıkçı 1
Y. Kawakita 2 F. Kırkpınar 2
Kenji Kawamata 1 Figen Kirkpinar 2
Satoshi Kawaminami 1 R. N. Kirkwood 1
N. Kawamoto 1 MA Kirmani 1
Y. Kawamoto 6 Catherine P. Kirschke 1
Yasuhiro Kawamoto 4 K. Kirubanath 1
O. Kawamura 7 P. Kisac 1
T. Kawamura 1 T. Kiselyova 1
Tadashi Kawamura 1 Asmaa TY Kishawy 1
Y. Kawamura 1 F. Kishi 1
Osamu Kawamura 1 Tetsuya Kishi 4
Yukio Kawamura 1 T. Kishimoto 1
S. Kawanabe 2 L찼szl처 Kiss 1
R. Kawashima 5 K. Kita 20
T. Kawashima 3 Kazumi Kita 5
Tomoyuki Kawashima 1 M. Kitagawa 1
H. Kaya 1 Hitoshi Kitagawa 2
횥. Kaya 1 C. Kitamura 2
Mükerrem Kaya 2 N. Kitamura 1
T. Kayaba 1 T. Kitayama 1
R. Kayama 1 Haruki Kitazawa 1
Autchara Kayan 2 Osamu Kitazume 1
횜. Kaynar 1 K. Kitsutaka 1
R. Kazama 1 M. R. Kiyanzad 3
Meng-Wei Ke 1 R. Kiyohara 1
Yang Ke 1 D. Kiyota 1
Habtamu T. Keba 1 K. Kiyothong 2
Aneta Kędzierska 1 Mustafa Kizilsimsek 4
Jason D. Keegan 1 G. Klautschek 1
Jimmy T. Keeton 2 Katarzyna Kleczek 1
Chen Kefei 2 D. O. Kleemann 1
X. Kehe 1 David O Kleemann 2
Ouyang Kehui 1 J. Klein 1
D. H. Keisler 1 Martin Klojda 1
Gurhan Keles 2 C. E. Van't Klooster 1
Paige G. Kelley 1 Anna-Maria Klünter 2
F. Kelliher 1 V. Kmet 2
S. J. Kemp 1 Damian Knecht 1
Robert Kemp 1 Mladen Knežević 1
T. A. T. G. van Kempen 2 C. D. Knight 2
T. J. Kempton 1 Chris Knight 2
G. A. Kennedy 3 Christoph Knorr 1
John J. Kennelly 1 L. Knott 1
J. J. Kennelly 7 Eun-Jung Ko 1
P. R. Kenyon 5 Gyung-Yong Ko 1
Paul R. Kenyon 1 H. J. Ko 3
B. Keohavong 1 Jong Y. Ko 1
Chattouphone Keokhamphet 1 Jong-Youl Ko 2
Soukanh Keonouchanh 1 K. B. KO 1
J. F. Keown 1 K. H. Ko 1
Ramesha Kerekoppa 1 M. S. Ko 3
M. S. Kerley 1 Moon-Suck Ko 1
H. Kermanshahi 1 S. Y. Ko 3
Elisandra Lurdes Kern 2 Y. Ko 11
Naděžda Kernerová 1 Y. D. Ko 10
D. V. Kerr 2 Y. G. Ko 4
K. L. Kerrisk 5 Y. H. Ko 6
C. Kerth 1 Y. K. Ko 1
D. J. Kerton 1 Yeoung Gyu Ko 1
R. C. Keshri 1 Yeoung-Gyu Ko 7
캅smail Keskin 1 Young-Hyun Ko 2
Mohamed Ketta 1 Dong woo Ko 1
B. R. Keum 1 Eun Young Ko 1
Neelam Kewalramani 1 Han Jong Ko 1
Mohammad Mehedi Hasan Kha 1 I. H. Ko 1
Khadiga 1 J. Y. Ko 5
Sura Safi Khafaji 1 Jung-Jae Ko 1
Ehsan Khafipour 1 Na-Young Ko 1
F. Khajali 1 Nayoung Ko 1
Fariborz Khajali 1 Sungho Ko 2
J. M. Khajarern 1 T. G. Ko 3
S. Khajarern 1 Tae Hyun Ko 1
A. Khaksefidi 1 Yong Ko 1
S. Khalaji 1 M. Koba 3
Saeed Khalaji 2 E. Kobayashi 1
F. A. Khali 1 Eiji Kobayashi 2
Muhammad Khalid 1 S. Kobayashi 6
Nazia Khalid 1 Y. Kobayashi 12
Marwa A. Khalifa 1 Yasuo Kobayashi 7
B. Khalili 4 H. Kobayashi 1
H. Khalili 2 Ikuo Kobayashi 2
T. Khaliq 1 Nobuyuki Kobayashi 2
A. Khalique 2 Ryoko Kobayashi 1
Boualam Khamlome 1 Suguru Kobayashi 1
Trisadee Khamlor 1 T. Kobayashi 6
S. Khampa 4 Jin Kobayasi 1
B. Khamseekhiew 1 Fisun Koc 1
A. Khan 1 Seval Bahadir Koca 1
A. D. Khan 2 Veli Kocaman 2
A. G. Khan 13 S. Kochapakdee 6
D. R. Khan 1 A. Kocher 2
H. M. Khan 1 S. A. Kocherginskaya 1
I. Q. Khan 1 M. Koci 1
K. Khan 1 Koesnandar 1
M. A. Khan 10 A. Koga 2
M. A. A. Khan 2 M. Koga 1
M. A. S. Khan 2 O. Koga 3
M. Ajmal Khan 12 K. C. Koh 1
M. F. Khan 2 Kyung Chul Koh 1
M. I. Khan 2 Myung Jae Koh 1
M. L. Khan 1 T. S. Koh 2
M. Q. Khan 1 Daeyoung Koh 1
M. S. Khan 11 C. Kohda 1
M. S. R. Khan 1 K. Kohira 1
M. Y. Khan 7 Tânia Luiza Köhler 1
M. Z. Khan 1 K. Kohzaki 1
M.Ajmal Khan 1 Y. Koijima 1
R. I. Khan 2 S. Koike 1
R. N. Khan 5 Satoshi Koike 3
R. U. Khan 1 Y. Koike 1
S. Khan 1 N. Koizumi 1
S. A. Khan 6 T. Koizumi 1
Sarzamin Khan 2 Z. Kojia 1
T. M. Khan 1 E. Kojima 1
U. N. Khan 1 T. Kojima 2
Z. I. Khan 1 Y. Kojima 2
Zafar Iqbal Khan 1 Yoichi Kojima 1
Fateh Khan 1 Misaki Kojima 1
J. R. Khan 2 Zuikou Kojiya 1
K. N. M. Khan 1 Dariusz Kokoszyński 1
M. J. Khan 5 V. Kolaneci 1
M. Sajjad Khan 1 O. A. Kolawole 1
Muhammad Ajmal Khan 1 M. Kolenda 1
Muhammad Issa Khan 3 Magdalena Kolenda 1
Muhammad Zahoor Khan 2 A. Kolesarova 1
N. A. Khan 1 A. P. Kolte 2
Yaseen Khan 1 Atul P. Kolte 1
R. C. Khanal 4 H. Komaki 1
Z. H. Khandaker 3 M. Komatsu 2
M. A. M. Y. Khandoker 1 Megumi Komatsu 1
M. A. M. Yahia Khandoker 3 Natsumi Komatsu 1
D. N. Khang 1 Tokushi Komatsu 1
Duong Nguyen Khang 2 A. P. Kominakis 1
S. Khanna 1 Sonomi Komiyama 1
A. S. Khanna 3 S. K. Kommera 1
Mbongeni Khanyile 1 S. Komolvanich 5
S. K. Khar 1 D. M. Komwihangilo 1
Suresh Dinkar Kharche 1 Małgorzata Konarska 1
K. Khate 1 Y. Konca 2
N. Khateri 1 Yusuf Konca 2
A. Siti Khatijah 1 N. Kondaiah 1
B. Khatri 1 Makoto Kondo 5
V. K. Khatta 1 S. Kondo 1
H. M. Khattab 2 T. Kondo 2
F. M. Khattak 1 S. Kondracki 1
Farina Khattak 1 C. S. Kong 3
H. Khatun 1 Changsu Kong 1
M. Mahfuza Khatun 1 H. S. Kong 9
Marzina Khatun 1 Hong Sik Kong 4
Amena Khatun 1 Hong-Sik Kong 4
"H," Khazali 1 I. G. Kong 1
H. Khazali 3 I. K. Kong 1
P. Khejornsart 2 J. J. Kong 1
W. K. Kheng 1 L. J. Kong 2
K. S. Khera 1 Li-juan Kong 3
A. Khezri 1 X. F. Kong 4
D. W. Khire 1 Xiangfeng Kong 2
Y. J. Kho 1 Xianghao Kong 3
D. V. A. Khoa 1 B. C. Kong 1
A. E. Kholif 2 C. Kong 5
A. M. Kholif 2 H. R. Kong 1
S. M. Kholif 1 Ping Kong 2
Chou Khong 1 Zhengquan Kong 1
Anchalee Khongpradit 1 Daovy Kongmanila 1
A. Koohi Khor 1 Kanokwan Kongphitee 1
G. R. Khorasani 1 K. Kongroi 1
B. Khorrami 1 Siton Kongvongxay 1
M. Khorvash 1 K. Kongweha 1
Sanaz Khosravi 1 S. Konishi 1
H. Khosravinia 3 R. Konishi 1
Waroon Khota 2 M. Konjacic 1
Jiravan Khotsakdee 1 T. Konno 1
Khalisa Khadim Khudair 1 Daiji Konno 2
Tamir Khujuu 1 Hiroichi Kono 2
Saichit Khummuang 2 Anna D. Kononiuk 1
A. Khuntia 1 G. A. Kontopidis 1
J. Shine Khuu 1 B. S. Koo 1
K. S. Ki 6 Bon Chul Koo 1
Kwang Seok Ki 7 Deog-Bon Koo 3
Byeong Seong Ki 1 Ok Jae Koo 2
Kwang-Seok Ki 3 Ok-Jae Koo 1
E. Kiarie 1 B. C. Koo 1
Lucyna Kibała 1 Do Yoon Koo 2
A. Kibon 1 K. Kook 4
A. C. Kibor 1 Abolfazl Koolivand 1
S. S. Kibria 3 Nunyarat Koomkrong 2
K. Kida 1 S. Koonawootrittriron 5
M. T. Kidd 1 Skorn Koonawootrittriron 6
Charles Kiefer 1 W. J. Koops 1
G. C. Kifaro 2 K. R. Koots 1
C. Kijora 1 Canan Kop-Bozbay 1
Suwanna Kijparkorn 1 Tomáš Kopec 1
T. Kikishima 1 N. K. Kopparapu 2
C. Kikuchi 1 Astrid Koppenol 1
K. Kikuhara 2 G. Koptopoulos 1
Motoi Kikusato 1 J. P. Korde 1
D. Y. Kil 9 S. Korkhuntot 1
Dong Yong Kil 11 R. Korpraditsakul 1
A. Kılıç 1 K. Kosaka 2
İ Kılıç 1 S. Kosaka 1
Ilker Kilic 1 T. Kosako 2
Ü. Kılıç 2 M. Köse 1
B. C. Kim 12 U. Koshimizu 1
B. G. Kim 16 Vappu Kossila 1
B. K. Kim 3 M. Kosugiyama 2
B. M. Kim 1 Saber Kotb 1
B. S. Kim 2 E. A. Kotby 1
B. W. Kim 8 Damini Kothari 1
B. Y. Kim 1 M. D. Kothekar 1
Bong-Ki Kim 1 Nikolaos Kotrotsios 1
Byeong Woo Kim 2 Tomáš Kott 1
Byeong-Woo Kim 4 Salisa Kotupan 1
Byung-ki Kim 2 T. Kouketsu 1
C. Kim 2 Ivan B. Koura 1
C. -H. Kim 5 K. Koutsotolis 1
C. D. Kim 5 András Kovács 1
C. H. Kim 8 Attawit Kovitvadhi 1
C. I. Kim 1 Barbara Kowalik 2
C. K. Kim 3 H. Koyama 1
C. S. Kim 4 M. Koyuncu 1
C. W. Kim 3 Mehmet Koyuncu 1
C. Y. Kim 1 J. Kozák 1
C.-H. Kim 6 Agnieszka Kozak 1
Chang-Hyun Kim 8 T. Kozakai 2
Chang-Won Kim 1 Takaharu Kozakai 1
Cheol-ho Kim 1 Karolina Kozań 1
Chi N. Kim 1 F. Ko챌 1
Chong-min Kim 2 M. Kraidees 1
Chul Wook Kim 5 M. S. Kraidees 8
Chung Hui Kim 1 M. S. Al- Kraidees 1
D. A. Kim 11 S. Kraiprayoon 1
D. H. Kim 16 Agata Krawczyńska 1
D. K. Kim 1 K. Kreausukon 1
D. S. Kim 4 G. L. Krebs 3
D. W. Kim 6 Michaela Krejčová 1
D. Y. Kim 4 M. Kreuzer 2
D.-I. Kim 1 Michael Kreuzer 2
Dae-Jung Kim 2 R. T. Kridli 6
Daejung Kim 1 Rami T. Kridli 2
Deok Yun Kim 1 A. Kriek 1
Do Hyung Kim 4 U. Krishnamoorthy 2
Do-Hyung Kim 2 S. K. Kritas 3
Dong Chul Kim 1 Zuzana Křížová 1
Dong Hun Kim 1 F. Krol-Kramer 1
Dong Hyun Kim 2 Katarzyna Królaczyk 1
Dong Kyun Kim 1 P. Krongyuti 1
Dong Woon Kim 2 J. A. Kruk 2
Dong-Ho Kim 1 Zbigniew A. Kruk 1
Dong-Hoon Kim 1 E. Krupa 2
Dong-Hun Kim 2 Z. Krupová 2
Dong-Kyu Kim 1 N. Krutthai 1
Doo-Hwan Kim 1 Nuttawut Krutthai 1
E. H. Kim 1 T. Ksiksi 1
E. J. Kim 3 Bum Seung Ku 1
E. K. Kim 1 Hsiao-Che Ku 1
E. S. Kim 5 M. B. Ku 1
E. T. Kim 4 Jaeul Ku 1
Eun Bae Kim 1 Min Jung Ku 2
Eun J. Kim 1 Juan C. Ku-Vera 1
Eun Joong Kim 4 P. Kuadsantia 1
Eun Mi Kim 1 D. Kubiak 1
Eun Sung Kim 2 K. Kubo 1
Eun Tae Kim 9 T. Kubo 1
Eun Young Kim 3 Y. Kubo 1
Eun-Hee Kim 1 C. Kubota 1
Eun-Jib Kim 1 Satoshi Kubota 1
Eunmi Kim 1 T. Kubota 1
G. D. Kim 3 Satoko Kubota 2
G. M. Kim 3 Josef Kučera 1
G. R. Kim 1 Keigo Kuchida 1
G. W. Kim 2 O. Kucuk 1
Ga-Yeon Kim 1 Kamil Küçükyılmaz 3
Geun-Bae Kim 2 Beata Kuczyńska 1
Gil Ah Kim 1 H. Kudo 5
Gwi Man Kim 1 T. Kudo 1
H. B. Kim 5 Václav Kudrna 1
H. C. Kim 7 L. A. Kuehn 1
H. G. Kim 1 C. N. Kufli 1
H. H. Kim 3 T. Kuhara 2
H. J. Kim 19 K. Kuk 1
H. R. Kim 2 T. V. Kuklenko 1
H. S. Kim 37 Katarzyna Kula 1
H. U. Kim 3 Jerzy K. Kulski 1
H. W. Kim 1 S. Kum 1
H. Y. Kim 1 H. Kumagai 7
H.-S. Kim 1 Hajime Kumagai 3
H.J. Kim 1 S. Kumai 1
Haeun Kim 1 K. Kumanan 1
Hak Kyu Kim 1 T. Kumao 1
Heebal Kim 27 "P. Sarkar, H." Kumar 1
Hoi Yun Kim 1 "Vijaya, A." Kumar 1
Hoi-Yun Kim 1 A. Kumar 4
Huen Suk Kim 1 Anil Kumar 3
Hye-Min Kim 3 B. Kumar 1
Hye-Sun Kim 1 B. V. Sunil Kumar 1
Hyeon Jeong Kim 5 Ch. Vijaya Kumar 2
Hyeon T. Kim 2 Davendra Kumar 1
Hyeong Cheol Kim 5 Devendra Kumar 1
Hyo Sun Kim 1 Dhirendra Kumar 1
Hyojin Kim 1 Dinesh Kumar 3
HyoYoung Kim 2 Harendra Kumar 1
Hyun Kim 3 K. Vinaya Kumar 1
Hyun J. Kim 2 M. N. A. Kumar 1
Hyun Jin Kim 7 M. Ravi Kumar 2
Hyun Joo Kim 6 Manish Kumar 3
Hyun-Cheol Kim 1 N. Kumar 1
Hyun-Jong Kim 2 Neeraj Kumar 1
Hyun-Joo Kim 2 Nishant Kumar 1
Hyun-jue Kim 1 P. Kumar 2
Hyung-Min Kim 1 Pavan Kumar 2
I. Kim 1 Pushpendra Kumar 10
I. C. Kim 1 R. Kumar 1
I. H. Kim 73 R. R. Kumar 2
I. S. Kim 4 Ramesh Kumar 1
I.H. Kim 2 Ravindra Kumar 5
Il Suk Kim 2 S. Kumar 5
Il-Suk Kim 4 S. T. Bharani Kumar 1
In Ho Kim 12 Sandeep Kumar 1
Inae Kim 1 Sanjay Kumar 2
Inho Kim 1 Subodh Kumar 1
J. B. Kim 4 Sushil Kumar 1
J. D. Kim 32 Vijay Kumar 1
J. E. Kim 3 Ajeet Kumar 1
J. G. Kim 6 Alip Kumar 1
J. H. Kim 70 C. Basavanta Kumar 1
J. I. Kim 1 H. Kumar 1
J. J. Kim 5 M. Kumar 4
J. K. Kim 3 Puneet Kumar 1
J. M. Kim 5 Sachin Kumar 2
J. S. Kim 6 Sanjeev Kumar 2
J. T. Kim 3 Satish Kumar 1
J. U. Kim 1 Sunil Kumar 3
J. Y. Kim 12 Vinod Kumar 1
J.-D. Kim 1 V. R. Kumarasuntharam 1
J.-H. Kim 2 Pradeep Kumarawadu 1
J.-J. Kim 16 A. Kumaresan 2
J.J. Kim 1 Ragini Kumari 1
Jae Yeon Kim 1 Priyanka Kumari 2
Jae Young Kim 1 N. Kumase 1
Jae-Hwan Kim 6 Tanavadee Kumchoo 1
Jae-Joon Kim 1 K. Kume 1
Jae-Myeoung Kim 1 S. Kume 12
Jae-Woo Kim 2 Shinichi Kume 1
Jee-Yeon Kim 1 Lee Yuan Kun 1
Jeong-Dae Kim 8 Qian Kun 1
Jeong-Hoon Kim 4 A. Kunavongkrit 1
Jeong-Seon Kim 1 S. S. Kundu 2
Ji Hye Kim 1 Ming-Shung Kung 1
Ji Woo Kim 3 Sajee Kunhareang 1
Ji-Hye Kim 1 Y. Kuninishi 1
Ji-hyun Kim 1 P. J. G. Kunju 1
Jin Hoi Kim 1 P. J. Geroge Kunju 1
Jin Man Kim 2 M. Kuno 1
Jin Wook Kim 7 C. F. Kuo 1
Jin-Hoi Kim 5 Chung-Yi Kuo 2
Jin-Soo Kim 1 Feng-Jui Kuo 1
Jinsung Kim 1 Hsin-Mei Kuo 1
Jong Bok Kim 2 T. Y. Kuo 1
Jong Duk Kim 1 Y. H. Kuo 1
Jong Geun Kim 6 Hsiao-Yun Kuo 1
Jong Hyeong Kim 1 Hsiu-Lan Kuo 2
Jong Hyun Kim 1 K. Kuramoto 1
Jong Joo Kim 4 M. Kuran 1
Jong Seol Kim 1 Mehmet Kuran 1
Jong-Bok Kim 1 C. K. Kurar 2
Jong-Dae Kim 1 K. Kurata 3
Jong-Hyeong Kim 1 I. Kurauchi 1
Jong-Joo Kim 23 Yasuko Kuribayashi 1
Jong-Seok Kim 1 M. Kurihara 5
Jong-Yeon Kim 1 Mitsunori Kurihara 1
Jongbok Kim 3 Zyunichi Kuriwaki 1
JongJoo Kim 3 N. V. Kurkure 4
Jun Ho Kim 3 E. Kurnianto 8
Jun-Mo Kim 3 Edy Kurnianto 2
Jung-Eun Kim 1 Rochmah Kurnijasanti 1
K. H. Kim 26 A. Kuroda 1
K. I. Kim 1 K. Kuroda 1
K. J. Kim 3 Kengo Kuroda 1
K. S. Kim 11 Kazuhiko Kurogi 1
K. T. Kim 1 Kazuhito Kurogi 2
K. W. Kim 1 Yuzo Kurokawa 1
K.-S. Kim 6 T. Kuroki 1
Keehyuk Kim 1 Y. Kuroki 1
Ki-Yong Kim 2 S. Kuroki 1
Kwan Suk Kim 2 Y. Kurosawa 1
Kwan-Suk Kim 7 힇체kr체 Kurt 1
Kyoung Hoon Kim 8 Firuze Kurtoglu 1
Kyoung-Duck Kim 2 Varol Kurtoglu 1
Kyoung-Hoon Kim 2 L. G. Kuruppu 1
Kyu-Won Kim 1 L. R. Kurwijila 1
L. H. Kim 2 Tansu Kuşat 1
Lyoung Hyo Kim 2 Tipyaporn Kusee 1
M. C. Kim 1 H. S. Kushwah 1
M. H. Kim 7 N. T. Kusina 1
M. J. Kim 1 S. Kusuhara 1
M. K. Kim 5 T. Kusuhara 1
M. S. Kim 1 N. Kusumorini 1
M. Y. Kim 1 S. Kusza 2
Meing Joong Kim 1 Hasan Rustu Kutlu 1
Min Ji Kim 4 A. Kuwano 1
Min-Kook Kim 2 H. Kuwayama 5
Min-Kyung Kim 1 T. Kuwayama 1
Min-Su Kim 2 Ewa Kuźnicka 1
Mingoo Kim 3 E. Kuźnicka 1
Myung Hoo Kim 3 Y. Kuzuya 1
Myung-Jick Kim 4 J. H. Kwag 1
N. C. Kim 2 Jung-Hoon Kwag 2
N. K. Kim 3 B. O. Kwak 3
N. S. Kim 3 H. S. Kwak 20
N.-S. Kim 2 H.S. Kwak 1
Na Na Kim 1 Hae Soo Kwak 1
Nam Kuk Kim 1 Hae-Soo Kwak 5
Nam-Hyung Kim 4 I. Kwak 1
Nam-Kuk Kim 4 W. S. Kwak 11
O. H. Kim 2 Wan Sup Kwak 8
Oun-Hyun Kim 1 Wan-Sup Kwak 1
S. Kim 9 Wansup Kwak 2
S. A. Kim 1 Yong-Chul Kwak 1
S. B. Kim 11 Youn Sig Kwak 1
S. C. Kim 13 Hyung Jun Kwak 3
S. D. Kim 3 Woori Kwak 2
S. G. Kim 1 N. B. P. Kwinten 1
S. H Kim 2 C. H. Kwon 5
S. H. Kim 13 E. G. Kwon 5
S. J. Kim 5 Eun Jung Kwon 5
S. K. Kim 5 Eung Gi Kwon 6
S. M. Kim 1 H. J. Kwon 5
S. O. Kim 1 H. S. Kwon 1
S. W Kim 1 Hyoun Chul Kwon Kwon 1
S. W. Kim 24 Hyuk Sin Kwon 1
S.-I. Kim 1 I. H. Kwon 1
S.J. Kim 1 I. K. Kwon 8
Sam Churl Kim 7 In Hyuk Kwon 2
Sam Su Kim 1 Jae-Chul Kwon 1
Sang Hoon Kim 2 K. Kwon 1
Sang Woo Kim 2 M. S. Kwon 2
Sang Wook Kim 1 Mi Kwon 2
Sang-Hwan Kim 1 Mo Sun Kwon 2
Sang-Wook Kim 3 O. S. Kwon 15
Seokjoong Kim 1 O.S. Kwon 2
Seon Woo Kim 1 Seulemina Kwon 1
Seon-Ho Kim 6 Y. M. Kwon 1
Seon-Woo Kim 1 Y. S. Kwon 1
Seong-Kon Kim 1 Chan Ho Kwon 1
Seung Chang Kim 2 Dae-Jin Kwon 1
Seung-Hwan Kim 1 Deug-Nam Kwon 2
Seung-Yeon Kim 1 Eung-Gi Kwon 1
Si Dong Kim 1 G. T. Kwon 1
Si-Dong Kim 1 Gyoo Taik Kwon 1
SiDong Kim 12 H. Kwon 1
So Seob Kim 1 Hana Kwon 2
So-Young Kim 1 Hyunchul Kwon 1
Song-Hee Kim 2 Ill Kyong Kwon 1
Soo-Ki Kim 3 Inhyuk Kwon 2
Su-Mi Kim 1 Jeongwoo Kwon 1
Sue Kim 2 Ki Moon Kwon 1
Sujin Kim 1 Ki Mun Kwon 1
Sun Kim 1 Moosik Kwon 1
Sun-Gyu Kim 1 N. H. Kwon 2
Sung Hoon Kim 1 S. H. Kwon 2
Sung Woo Kim 9 Seong Min Kwon 1
Sung-Sam Kim 4 Taehyung Kwon 1
Sung-Woo Kim 2 W. B. Kwon 1
Sung-Youn Kim 1 Woo-Sung Kwon 1
Sungwoo Kim 1 Y. A. Kwon 1
T. B. Kim 1 Yong-Soo Kwon 1
T. H. Kim 18 Young-jun Kwon 2
T. I. Kim 1 Yoon Chul Kye 1
T. K. Kim 1 S. C. Kyriakis 2
T. S. Kim 2 Jitka Kyselova 2
T. W. Kim 1 T. Kyuma 2
T.-H. Kim 2 F. K캇sa 1
Tae Hun Kim 3

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.509(Q1)
SJR: 0.75
(Q1 in Anim Sci Zool,
Q1 in Food Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2021 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next