Go to Top Go to Bottom

Animal Biotechnology


  • HOME
  • SPECIALTIES
  • Animal Biotechnology
Animal Biotechnology
Preparation and Characterization of an Antibody Antagonist That Targets the Porcine Growth Hormone Receptor
Huanzhong Cui, Yanrong Wang, Meng Song, Hui Zhang
Anim Biosci. 2016;29(10):1508-1514.  Published online December 1, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Knockout of Myostatin by Zinc-finger Nuclease in Sheep Fibroblasts and Embryos
Xuemei Zhang, Liqin Wang, Yangsheng Wu, Wenrong Li, Jing An, Fuchun Zhang, Mingjun Liu
Anim Biosci. 2016;29(10):1500-1507.  Published online May 12, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Cloning and Expression of Yak Active Chymosin in Pichia pastoris
Fan Luo, Wei Hua Jiang, Yuan Xiao Yang, Jiang Li, Ming Feng Jiang
Anim Biosci. 2016;29(9):1363-1370.  Published online March 22, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Discovery of Gene Sources for Economic Traits in Hanwoo by Whole-genome Resequencing
Younhee Shin, Ho-jin Jung, Myunghee Jung, Seungil Yoo, Sathiyamoorthy Subramaniyam, Kesavan Markkandan, Jun-Mo Kang, Rajani Rai, Junhyung Park, Jong-Joo Kim
Anim Biosci. 2016;29(9):1353-1362.  Published online March 4, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Comparison of Fecal Microbiota of Mongolian and Thoroughbred Horses by High-throughput Sequencing of the V4 Region of the 16S rRNA Gene
Yiping Zhao, Bei Li, Dongyi Bai, Jinlong Huang, Wunierfu Shiraigo, Lihua Yang, Qinan Zhao, Xiujuan Ren, Jing Wu, Wuyundalai Bao, Manglai Dugarjaviin
Anim Biosci. 2016;29(9):1345-1352.  Published online December 1, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Ramie Leaf Extracts Suppresses Adipogenic Differentiation in 3T3-L1 Cells and Pig Preadipocytes
Joomin Lee, Ah-Ra Kim, Jae-Joon Lee
Anim Biosci. 2016;29(9):1338-1344.  Published online December 15, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Regional Differences of Proteins Expressing in Adipose Depots Isolated from Cows, Steers and Bulls as Identified by a Proteomic Approach
Jin Hyoung Cho, Jin Young Jeong, Ra Ham Lee, Mi Na Park, Seok-Ho Kim, Seon-Min Park, Jae-Cheon Shin, Young-Joo Jeon, Jung-Hyun Shim, Nag-Jin Choi, Kang Seok Seo, Young Sik Cho, MinSeok S. Kim, Sungho Ko, Jae-Min Seo, Seung-Youp Lee, Jung-Il Chae, Hyun-Jeong Lee
Anim Biosci. 2016;29(8):1197-1206.  Published online April 22, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Characterization of the Methylation Status of Pax7 and Myogenic Regulator Factors in Cell Myogenic Differentiation
Zhe Chao, Xin-Li Zheng, Rui-Ping Sun, Hai-Long Liu, Li-Li Huang, Zong-Xi Cao, Chang-Yan Deng, Feng Wang
Anim Biosci. 2016;29(7):1037-1043.  Published online November 16, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
The Effects of Glucagon-like Peptide-2 on the Tight Junction and Barrier Function in IPEC-J2 Cells through Phosphatidylinositol 3-kinase–Protein Kinase B–Mammalian Target of Rapamycin Signaling Pathway
Changsong Yu, Gang Jia, Qiuhong Deng, Hua Zhao, Xiaoling Chen, Guangmang Liu, Kangning Wang
Anim Biosci. 2016;29(5):731-738.  Published online November 11, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Development of a Novel, Anti-idiotypic Monoclonal Anti-prolactin Antibody That Mimics the Physiological Functions of Prolactin
Meng Wang, Dian-Cai Zhang, Shen-Tian Wang, Ming-Long Li
Anim Biosci. 2016;29(4):571-579.  Published online February 24, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Generation of Fibroblasts Lacking the Sal-like 1 Gene by Using Transcription Activator-like Effector Nuclease-mediated Homologous Recombination
Se Eun Kim, Ji Woo Kim, Yeong Ji Kim, Deug-Nam Kwon, Jin-Hoi Kim, Man-Jong Kang
Anim Biosci. 2016;29(4):564-570.  Published online February 24, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Heat Shock Protein Augmentation of Angelica gigas Nakai Root Hot Water Extract on Adipogenic Differentiation in Murine 3T3-L1 Preadipocytes
Wenchie Marie L. Lumbera, Joseph dela Cruz, Seung-Hak Yang, Seong Gu Hwang
Anim Biosci. 2016;29(3):419-427.  Published online February 24, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Targeted Editing of Myostatin Gene in Sheep by Transcription Activator-like Effector Nucleases
Xinxia Zhao, Wei Ni, Chuangfu Chen, Wujiafu Sai, Jun Qiao, Jingliang Sheng, Hui Zhang, Guozhong Li, Dawei Wang, Shengwei Hu
Anim Biosci. 2016;29(3):413-418.  Published online February 24, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
The Expression of Adipogenic Genes in Adipose Tissues of Feedlot Steers Fed Supplementary Palm Oil or Soybean Oil
Seong Ho Choi, Sung Kwon Park, Chang Weon Choi, Xiang Zi Li, Kyoung Hoon Kim, Won Young Kim, Joon Jeong, Bradley J. Johnson, Linsen Zan, Stephen B. Smith
Anim Biosci. 2016;29(3):404-412.  Published online February 24, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Cloning and Characterization of an Endoglucanase Gene from Actinomyces sp. Korean Native Goat 40
Sung Chan Kim, Seung Ha Kang, Eun Young Choi, Yeon Hee Hong, Jin Duck Bok, Jae Yeong Kim, Sang Suk Lee, Yun Jaie Choi, In Soon Choi, Kwang Keun Cho
Anim Biosci. 2016;29(1):126-133.  Published online November 16, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235


Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2021 by Animal Bioscience. All rights reserved.

Close layer
prev next