PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Animal Bioscience10.5713/ab.21.053320223591340-1350Whole genome sequencing of Luxi Black Head sheep for screening selection signatures associated with important traitsZhaohua Liu, Xiuwen Tan, Jianying Wang, Qing Jin, Xianfeng Meng, Zhongfeng Cai, Xukui Cui, Ke Wanghttp://animbiosci.org/upload/pdf/ab-21-0533.pdf, http://animbiosci.org/journal/view.php?doi=10.5713/ab.21.0533, http://animbiosci.org/upload/pdf/ab-21-0533.pdf
10.21203/rs.3.rs-48882/v12020Whole-Genome Sequencing of Bamei Mutton Sheep for Screening the Genes and SNPs Associated with Litter Size under SelectionYaxin Yao, Zhangyuan Pan, Ran Di, Qiuyue Liu, Wenping Hu, Xiaofei Guo, Xiaoyun He, Shangquan Gan, Xiangyu Wang, Mingxing Chuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-48882/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-48882/v1.html
Frontiers in Genetics10.3389/fgene.2019.01190201910Whole Genome Resequencing Reveals Selection Signatures Associated With Important Traits in Ethiopian Indigenous Goat PopulationsHaile Berihulay, Yefang Li, Berihu Gebrekidan, Gebremedhin Gebreselassie, Xuexue Liu, Lin Jiang, Yuehui Mahttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2019.01190/full
Poultry Science10.3382/ps.2012-0227520129181804-1812Whole-genome scan for signatures of recent selection reveals loci associated with important traits in White Leghorn chickensD.F. Li, W.B. Liu, J.F. Liu, G.Q. Yi, L. Lian, L.J. Qu, J.Y. Li, G.Y. Xu, N. Yanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0032579119396270?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0032579119396270?httpAccept=text/plain, http://academic.oup.com/ps/article-pdf/91/8/1804/4428046/poultrysci91-1804.pdf
Frontiers in Genetics10.3389/fgene.2021.738879202112Whole-Genome Selective Scans Detect Genes Associated With Important Phenotypic Traits in Sheep (Ovis aries)Song-Song Xu, Lei Gao, Min Shen, Fenghua Lyuhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2021.738879/full
Scientific Reports10.1038/s41598-018-28719-w201881Whole-genome sequencing reveals selection signatures associated with important traits in six goat breedsJiazhong Guo, Haixi Tao, Pengfei Li, Li Li, Tao Zhong, Linjie Wang, Jinying Ma, Xiaoying Chen, Tianzeng Song, Hongping Zhanghttp://www.nature.com/articles/s41598-018-28719-w.pdf, http://www.nature.com/articles/s41598-018-28719-w, http://www.nature.com/articles/s41598-018-28719-w.pdf
Genomics10.1016/j.ygeno.2019.06.00220201121880-885Whole-genome resequencing reveals selection signatures associated with milk production traits in African Kenana dairy zebu cattleHojjat Asadollahpour Nanaei, Mostafa Dehghani Qanatqestani, Ali Esmailizadehhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0888754319301363?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0888754319301363?httpAccept=text/plain
Frontiers in Genetics10.3389/fgene.2020.00217202011Whole Genome Scan Reveals Molecular Signatures of Divergence and Selection Related to Important Traits in Durum Wheat GermplasmFrancesca Taranto, Nunzio D’Agostino, Monica Rodriguez, Stefano Pavan, Anna P. Minervini, Nicola Pecchioni, Roberto Papa, Pasquale De Vitahttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2020.00217/full
Next Generation Sequencing and Whole Genome Selection in Aquaculture10.1002/9780470958964.ch122010185-218Comparison of Index Selection, BLUP, MAS, and Whole Genome SelectionZhenmin Baohttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470958964.ch12, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470958964.ch12
Animals10.3390/ani10101823202010101823Detection of Selection Signatures Underlying Production and Adaptive Traits Based on Whole-Genome Sequencing of Six Donkey PopulationsZihui Zhou, Yingzhi Fan, Gang Wang, Zhenyu Lai, Yuan Gao, Fei Wu, Chuzhao Lei, Ruihua Danghttps://www.mdpi.com/2076-2615/10/10/1823/pdf