PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Animal Bioscience10.5713/ab.21.02982022356938-947Glycine alleviated diquat-induced hepatic injury via inhibiting ferroptosis in weaned pigletsHongwei Hua, Xiao Xu, Wei Tian, Pei Li, Huiling Zhu, Wenjun Wang, Yulan Liu, Kan Xiaohttp://animbiosci.org/upload/pdf/ab-21-0298.pdf, http://animbiosci.org/journal/view.php?doi=10.5713/ab.21.0298, http://animbiosci.org/upload/pdf/ab-21-0298.pdf
Animals10.3390/ani12223071202212223071Glycine Alleviated Intestinal Injury by Inhibiting Ferroptosis in Piglets Challenged with DiquatXiao Xu, Yu Wei, Hongwei Hua, Huiling Zhu, Kan Xiao, Jiangchao Zhao, Yulan Liuhttps://www.mdpi.com/2076-2615/12/22/3071/pdf
International Immunopharmacology10.1016/j.intimp.2022.1092682022112109268Nilotinib alleviated acetaminophen-induced acute hepatic injury in mice through inhibiting HIF-1alpha/VEGF-signaling pathwayGehad M Menisy, Sherine Zakaria, Ghada M. Suddekhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1567576922007524?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1567576922007524?httpAccept=text/plain
Toxicology10.1016/j.tox.2019.1523072019428152307Liquiritigenin and liquiritin alleviated monocrotaline-induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome via inhibiting HSP60-induced inflammatory injuryZhenlin Huang, Qing Zhao, Minwei Chen, Jingnan Zhang, Lili Jihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0300483X19302641?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0300483X19302641?httpAccept=text/plain
Animals10.3390/ani1007123920201071239Piceatannol Ameliorates Hepatic Oxidative Damage and Mitochondrial Dysfunction of Weaned Piglets Challenged with DiquatPeilu Jia, Shuli Ji, Hao Zhang, Yanan Chen, Tian Wanghttps://www.mdpi.com/2076-2615/10/7/1239/pdf
Cellular Signalling10.1016/j.cellsig.2022.1104732022100110473HO-1/autophagic flux axis alleviated sepsis-induced acute lung injury via inhibiting NLRP3 inflammasomeLi Shutong, Jiang Yu, Wang Jia, Deng Huafei, Yan Shifan, Wen Huili, Zou Lianhong, Liu Xiehong, Liu Yanjuan, Chen Fanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0898656822002352?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0898656822002352?httpAccept=text/plain
Journal of Molecular Histology10.1007/s10735-022-10064-y2022532503-510Silence of MLK3 alleviates lipopolysaccharide-induced lung epithelial cell injury via inhibiting p53-mediated ferroptosisXiangjun Chen, Gangqiang Qi, Fang Fang, Yi Miao, Li Wanghttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10735-022-10064-y.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s10735-022-10064-y/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10735-022-10064-y.pdf
10.21203/rs.3.rs-34579/v32020Nrf2 protects against seawater drowning-induced acute lung injury via inhibiting ferroptosisYu-bao Qiu, Bin-bin Wan, Gang Liu, Ya-xian Wu, Dan Chen, Mu-dan Lu, Jun-liang Chen, Ren-qiang Yu, Dao-zhen Chen, Qing-feng Panghttps://www.researchsquare.com/article/rs-34579/v3, https://www.researchsquare.com/article/rs-34579/v3.html
10.21203/rs.3.rs-34579/v22020Nrf2 protects against seawater drowning-induced acute lung injury via inhibiting ferroptosisYu-bao Qiu, Bin-bin Wan, Gang Liu, Ya-xian Wu, Dan Chen, Mu-dan Lu, Jun-liang Chen, Ren-qiang Yu, Dao-zhen Chen, Qing-feng Panghttps://www.researchsquare.com/article/rs-34579/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-34579/v2.html
10.21203/rs.3.rs-34579/v12020Nrf2 protects against drowning-induced acute lung injury via inhibiting ferroptosisYu-bao Qiu, Bin-bin Wan, Gang Liu, Ya-xian Wu, Dan Chen, Mu-dan Lu, Jun-liang Chen, Ren-qiang Yu, Dao-zhen Chen, Qing-feng Panghttps://www.researchsquare.com/article/rs-34579/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-34579/v1.html