PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Animal Bioscience10.5713/ab.21.00922022351115-125Identification and functional prediction of long noncoding RNAs related to intramuscular fat content in Laiwu pigsLixue Wang, Yuhuai Xie, Wei Chen, Yu Zhang, Yongqing Zenghttp://animbiosci.org/upload/pdf/ab-21-0092.pdf, http://animbiosci.org/journal/view.php?doi=10.5713/ab.21.0092, http://animbiosci.org/upload/pdf/ab-21-0092.pdf
Frontiers in Genetics10.3389/fgene.2018.0010220189Identification and Functional Analysis of Long Intergenic Non-coding RNAs Underlying Intramuscular Fat Content in PigsCheng Zou, Long Li, Xiaofang Cheng, Cencen Li, Yuhua Fu, Chengchi Fang, Changchun Lihttp://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2018.00102/full
Frontiers in Endocrinology10.3389/fendo.2022.1081460202313Identification and analysis of lncRNA, miRNA and mRNA related to subcutaneous and intramuscular fat in Laiwu pigsHui Feng, Tianyi Liu, Salsabeel Yousuf, Xiuxiu Zhang, Wanlong Huang, Ai Li, Lingli Xie, Xiangyang Miaohttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2022.1081460/full
Food Chemistry10.1016/j.foodchem.2022.1346992023404134699Metabolomics and lipidomics profiles related to intramuscular fat content and flavor precursors between Laiwu and Yorkshire pigsXinhua Hou, Run Zhang, Man Yang, Naiqi Niu, Junchao Wu, Ze Shu, Pengfei Zhang, Lijun Shi, Fuping Zhao, Ligang Wang, Lixian Wang, Longchao Zhanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0308814622026619?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0308814622026619?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-18941/v42020Identification and co-expression analysis of long noncoding RNAs and mRNAs involved in the deposition of intramuscular fat in Aohan fine-wool sheepFuhui Han, Jing Li, Nan Liu, Ranran Zhao, Lirong Liu, Lanlan Li, Qian Li, Jianning Hehttps://www.researchsquare.com/article/rs-18941/v4, https://www.researchsquare.com/article/rs-18941/v4.html
10.21203/rs.3.rs-18941/v52020Identification and co-expression analysis of long noncoding RNAs and mRNAs involved in the deposition of intramuscular fat in Aohan fine-wool sheepFuhui Han, Jing Li, Ranran Zhao, Lirong Liu, Lanlan Li, Qian Li, Jianning He, Nan Liuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-18941/v5, https://www.researchsquare.com/article/rs-18941/v5.html
10.21203/rs.3.rs-18941/v22020Identification and co-expression analysis of long noncoding RNAs and mRNAs involved in the deposition of intramuscular fat in Aohan fine-wool sheepFuhui Han, Jing Li, Nan Liu, Ranran Zhao, Lirong Liu, Lanlan Li, Qian Li, Jianning Hehttps://www.researchsquare.com/article/rs-18941/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-18941/v2.html
10.21203/rs.3.rs-18941/v12020Identification and co-expression analysis of long noncoding RNAs and mRNAs involved in the deposition of intramuscular fat in Aohan fine-wool sheepFuhui Han, Jing Li, Nan Liu, Ranran Zhao, Lirong Liu, Lanlan Li, Qian Li, Jianning Hehttps://www.researchsquare.com/article/rs-18941/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-18941/v1.html
10.21203/rs.3.rs-18941/v32020Identification and co-expression analysis of long noncoding RNAs and mRNAs involved in the deposition of intramuscular fat in Aohan fine-wool sheepFuhui Han, Jing Li, Nan Liu, Ranran Zhao, Lirong Liu, Lanlan Li, Qian Li, Jianning Hehttps://www.researchsquare.com/article/rs-18941/v3, https://www.researchsquare.com/article/rs-18941/v3.html
International Journal of Molecular Sciences10.3390/ijms2105173220202151732Transcriptome Analysis Reveals Long Intergenic Non-Coding RNAs Contributed to Intramuscular Fat Content Differences between Yorkshire and Wei PigsQianqian Li, Ziying Huang, Wenjuan Zhao, Mengxun Li, Changchun Lihttps://www.mdpi.com/1422-0067/21/5/1732/pdf