PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Animal Bioscience10.5713/ab.20.075120213491439-1450Combined transcriptome and proteome analyses reveal differences in the longissimus dorsi muscle between Kazakh cattle and Xinjiang brown cattleXiangMin Yan, Jia Wang, Hongbo Li, Liang Gao, Juan Geng, Zhen Ma, Jianming Liu, Jinshan Zhang, Penggui Xie, Lei Chenhttp://animbiosci.org/upload/pdf/ab-20-0751.pdf, http://animbiosci.org/journal/view.php?doi=10.5713/ab.20.0751, http://animbiosci.org/upload/pdf/ab-20-0751.pdf
Gene10.1016/j.gene.2020.1445372020741144537Sequencing and characterization of miRNAs and mRNAs from the longissimus dorsi of Xinjiang brown cattle and Kazakh cattleNa Li, Qun-Li Yu, Xiang-Ming Yan, Hong-Bo Li, Yang Zhanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0378111920302067?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0378111920302067?httpAccept=text/plain
Animal Biotechnology10.1080/10495398.2021.201975620211-12Genome-wide identification and analysis of TMT-based proteomes in longissimus dorsi tissue from Kazakh cattle and Xinjiang brown cattleZhen Ma, Xiang-Min Yan, Juan Geng, Liang Gao, Wei Du, Hong-Bo Li, Li-Xing Yuan, Zhen-Yong Zhou, Jin-Shan Zhang, Yang Zhang, Lei Chenhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10495398.2021.2019756
Journal of Food Quality10.1155/2022/7730914202220221-8Comparative Study on Muscle Fiber Types of Longissimus Dorsi of Xinjiang Brown Cattle and Angus Cattle of Different MonthsYa-wei Sun, Miao Qu, Jiayinaguli Tuersunbai, Xuan-yi Wang, Tuolihanayi Tuoliken, Xiao-hong Zhang, Gang Yao, Huijun Shihttp://downloads.hindawi.com/journals/jfq/2022/7730914.pdf, http://downloads.hindawi.com/journals/jfq/2022/7730914.xml, http://downloads.hindawi.com/journals/jfq/2022/7730914.pdf
British Journal of Nutrition10.1079/bjn196100541961153453-456Systematic analytical differences between psoas major and longissimus dorsi muscles of cattleR. A. Lawriehttps://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0007114561000567
10.21203/rs.3.rs-120327/v12020Genome-wide identification and characterization of long non-coding RNAs in Longissimus dorsi skeletal muscle of Shandong black cattle and Luxi cattleRuili Liu, Xianxun Liu, Kun Yu, Xuejin Bai, Yajuan Donghttps://www.researchsquare.com/article/rs-120327/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-120327/v1.html
2019 Reciprocal Meat Conference10.22175/mmb.10829201932Potential Mechanisms for Marbling Content Differences in M. Longissimus Dorsi From Wagyu And Brahman CattleC. Li, Q. Liu, M. Welborn, K. McMillin, X. Fuhttps://www.iastatedigitalpress.com/mmb/article/10829/galley/10271/download/
Animal Bioscience10.5713/ajas.20.0317202134111739-1748Genome-wide identification and analysis of long noncoding RNAs in longissimus muscle tissue from Kazakh cattle and Xinjiang brown cattleXiang-Min Yan, Zhe Zhang, Jian-Bo Liu, Na Li, Guang-Wei Yang, Dan Luo, Yang Zhang, Bao Yuan, Hao Jiang, Jia-Bao Zhanghttp://animbiosci.org/upload/pdf/ajas-20-0317.pdf, http://animbiosci.org/journal/view.php?doi=10.5713/ajas.20.0317, http://animbiosci.org/upload/pdf/ajas-20-0317.pdf
Frontiers in Genetics10.3389/fgene.2022.849399202213Genome-Wide Identification and Characterization of Long Non-Coding RNAs in Longissimus dorsi Skeletal Muscle of Shandong Black Cattle and Luxi CattleRuili Liu, Mingxuan Han, Xianxun Liu, Kun Yu, Xuejin Bai, Yajuan Donghttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2022.849399/full
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences10.5713/ajas.14.03942014282158-165Sequencing and Characterization of Divergent Marbling Levels in the Beef Cattle (<i>Longissimus dorsi</i> Muscle) TranscriptomeDong Chen, Wufeng Li, Min Du, Meng Wu, Binghai Caohttp://ajas.info/upload/pdf/ajas-28-2-158.pdf, http://www.ajas.info/upload/pdf/ajas-28-2-158.pdf