Gene Expression Profiling in the Pituitary Gland of Laying Period and Ceased Period Huoyan Geese
Xinhong Luan (Luan X), Zhongzan Cao (Cao Z), Wen Xu (Xu W), Ming Gao (Gao M), Laiyou Wang (Wang L), Shuwei Zhang (Zhang S)
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(7):921-929.   Published online 2013 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13083
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Characterization of reproductive hormones and related gene expression in the hypothalamus and pituitary gland in the egg-laying interval in White King pigeon
D.Z. Miao, C. Liu, Z.Y. Deng, C. Zhang, Z.Y. Guo, W.Q. Li, Y. Wang, H.M. Yang, Z.Y. Wang
Poultry Science.2024; 103(3): 103422.     CrossRef
Comparison of body size and reproductive hormones in high- and low-yielding Wulong geese
Jingjing Liu, Demin Zhang, Zhenwei Zhang, Wenqiong Chai, Jiqing Zhang, Mengmeng Li, Yun Wang, Shuer Zhang, Mingxia Zhu
Poultry Science.2022; 101(3): 101618.     CrossRef
Breed-specific expression mode of the Wnt signalling pathway is involved in feather follicle morphogenesis between Anser cygnoide and Anser anser
Ziqiang Feng, Haizhou Gong, Ichraf Mabrouk, Jinhong Fu, Chuanghang Li, Zebei Liu, Xu Tian, Le Sun, Keying Guo, Yujian Sui, Yuxuan Zhou, Yupu Song, Changguo Min, Jiangting Niu, Xiaomin Yan, Xiaohui Xu, Yongfeng Sun
Journal of Applied Animal Research.2022; 50(1): 299.     CrossRef
Comparison of the pituitary gland transcriptome in pregnant and non-pregnant goats (Capra hircus)
Qing Quan, Lu Zhu, Qi Zheng, Hao Wu, Jing Jing, Qing Chen, Ya Liu, Fugui Fang, Yunsheng Li, Yunhai Zhang, Yinghui Ling
Czech Journal of Animal Science.2019; 64(10): 420.     CrossRef
Comparative proteomic analysis of ovaries from Huoyan geese between pre-laying and laying periods using an iTRAQ-based approach
Z. Cao, B. Meng, R. Fan, M. Liu, M. Gao, Z. Xing, X. Luan
Poultry Science.2018; 97(6): 2170.     CrossRef
Comparative proteomic analysis of hypothalamus tissue from Huoyan geese between pre‐laying period and laying period using an iTRAQ‐based approach
Zhongzan Cao, Ruiming Fan, Bo Meng, Zhe Xing, Mei Liu, Ming Gao, Xinhong Luan
Animal Science Journal.2018; 89(7): 946.     CrossRef
Comparative proteomic analysis of pituitary glands from Huoyan geese between pre-laying and laying periods using an iTRAQ-based approach
Xinhong Luan, Zhongzan Cao, Zhe Xing, Mei Liu, Ming Gao, Bo Meng, Ruiming Fan, Hubert Vaudry
PLOS ONE.2017; 12(9): e0185253.     CrossRef
Transcriptome profiling of the hypothalamus during prelaying and laying periods in Sichuan white geese (Anser cygnoides)
Guangliang Gao, Qin Li, Xianzhi Zhao, Ning Ding, Qing Han, Jian Su, Qigui Wang
Animal Science Journal.2015; 86(8): 800.     CrossRef
Transcriptome Profiling Identifies Differentially Expressed Genes in Huoyan Goose Ovaries between the Laying Period and Ceased Period
Xinhong Luan, Dawei Liu, Zhongzan Cao, Lina Luo, Mei Liu, Ming Gao, Xiaoying Zhang, Peter James Hansen
PLoS ONE.2014; 9(11): e113211.     CrossRef