Polymorphisms in the Promoter Region of the Chinese Bovine PPARGC1A Gene
M. J. Li (Li MJ), M. Liu (Liu M), D. Liu (Liu D), X. Y. Lan (Lan XY), C. Z. Lei (Lei CZ), D. Y. Yang (Yang DY), H. Chen (Chen H)
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(4):483-487.   Published online 2013 Apr 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12554
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Expression of different genotypes of bovine TRDMT1 gene and its polymorphisms association with body measures in Qinchuan cattle (Bos Taurus)
Xiaohua Yi, Shuai He, Shuhui Wang, Haidong Zhao, Mingli Wu, Shirong Liu, Yun Pan, Yu Zhang, Xiuzhu Sun
Animal Biotechnology.2023; 34(3): 574.     CrossRef
Detection of genetic variation and activity analysis of the promoter region of the cattle tRNA-modified gene <i>TRDMT1</i>
Xiaohua Yi, Shuai He, Shuhui Wang, Haidong Zhao, Mingli Wu, Shirong Liu, Xiuzhu Sun
Archives Animal Breeding.2021; 64(1): 147.     CrossRef
Haplotype-based interaction of the PPARGC1A and UCP1 genes is associated with impaired fasting glucose or type 2 diabetes mellitus
Xiaoting Pei, Li Liu, Jialin Cai, Wenkai Wei, Yan Shen, Yaxuan Wang, Yanzi Chen, Panpan Sun, Mustapha Umar Imam, Zhiguang Ping, Xiaoli Fu
Medicine.2017; 96(23): e6941.     CrossRef