Selection of Reliable Reference Genes for Real-time qRT-PCR Analysis of Zi Geese (Anser anser domestica) Gene Expression
Hong Ji (Ji H), Jianfa Wang (Wang J), Juxiong Liu (Liu J), Jingru Guo (Guo J), Zhongwei Wang (Wang Z), Xu Zhang (Zhang X), Li Guo (Guo L), Huanmin Yang (Yang H)
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(3):423-432.   Published online 2013 Mar 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12417
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Selection of Reference Gene for Expression Studies in the Ovary and Pituitary of Spotted Scat (Scatophagus argus) at Different Ovarian Stages
Zhilong Liu, Tuo Wang, Peng Liu, Dongneng Jiang, Xi Liu, Siping Deng, Tianli Wu, Yang Huang, Chunhua Zhu, Guangli Li, Mouyan Jiang
Fishes.2023; 8(2): 120.     CrossRef
Screening of Stably Expressed Internal Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR Analysis in Quail
Z. W. Yuan, X. H. Zhang, Y. Z. Pang, Y. X. Qi, Q. K. Wang, S. W. Ren, Y. Q. Hu, Y. W. Zhao, T. Wang, L. K. Huo
Biology Bulletin.2022; 49(5): 418.     CrossRef
Effects of Compound Chinese Herbal Medicine Additive on Growth Performance and Gut Microbiota Diversity of Zi Goose
Jinlei Zheng, Shuang Liang, Yan Zhang, Xueqi Sun, Yumei Li, Jizhe Diao, Liping Dong, Hongyu Ni, Yijing Yin, Jing Ren, Yuwei Yang, Yonghong Zhang
Animals.2022; 12(21): 2942.     CrossRef
Reference gene selection for expression studies in the reproductive axis tissues of Magang geese at different reproductive stages under light treatment
Bei-Bei Zhang, Xu Shen, Xiu-Jin Li, Yun-Bo Tian, Hong-Jia Ouyang, Yun-Mao Huang
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Metabonomics analysis of Zi goose follicular granulosa cells using ENO1 gene expression interference
Hong Ji, Wenjin Guo, Chunyang Niu, Yue Li, Shuai Lian, Xuelong Zhan, Jingru Guo, Li Zhen, Huanmin Yang, Shize Li, Jianfa Wang
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2020; 104(3): 838.     CrossRef
Reference gene selection for reverse transcription quantitative polymerase chain reaction in chicken hypothalamus under different feeding status
Á. Simon, A. Jávor, P. Bai, J. Oláh, L. Czeglédi
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2018; 102(1): 286.     CrossRef
Reference gene selection for the shell gland of laying hens in response to time-points of eggshell formation and nicarbazin
Sami Samiullah, Juliet Roberts, Shu-Biao Wu, Gayle E. Woloschak
PLOS ONE.2017; 12(7): e0180432.     CrossRef
Identification of reference genes for qRT-PCR in granulosa cells of healthy women and polycystic ovarian syndrome patients
Yue Lv, Shi Gang Zhao, Gang Lu, Chi Kwan Leung, Zhi Qiang Xiong, Xian Wei Su, Jin Long Ma, Wai Yee Chan, Hong Bin Liu
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Reference gene selection for gene expression study in shell gland and spleen of laying hens challenged with infectious bronchitis virus
Samiullah Khan, Juliet Roberts, Shu-Biao Wu
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
With Reference to Reference Genes: A Systematic Review of Endogenous Controls in Gene Expression Studies
Joanne R. Chapman, Jonas Waldenström, Ramona Natacha PENA i SUBIRÀ
PLOS ONE.2015; 10(11): e0141853.     CrossRef