Effect of High Dietary Carbohydrate on the Growth Performance and Physiological Responses of Juvenile Wuchang Bream, Megalobrama amblycephala
C. P. Zhou (Zhou CP), X. P. Ge (Ge XP), B. Liu (Liu B), J. Xie (Xie J), L. H. Miao (Miao LH)
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(11):1598-1608.   Published online 2013 Nov 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12659
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of High Dietary Carbohydrate Levels on Growth Performance, Enzyme Activities, Expression of Genes Related to Liver Glucose Metabolism, and the Intestinal Microbiota of Lateolabrax maculatus Juveniles
Luzhe Zheng, Zhanzhan Wang, Bo Zhang, Lulu Yan, Pengfei Wang, Chao Zhao, Heizhao Lin, Lihua Qiu, Chuanpeng Zhou
Fishes.2023; 8(9): 431.     CrossRef
Transcriptome analysis provides insights into the molecular mechanism of liver inflammation and apoptosis in juvenile largemouth bass Micropterus salmoides fed low protein high starch diets
Kang-Wei Wang, Qin-Qin Liu, Jian Zhu, Xin Deng, Li Luo, Shi-Mei Lin, Chuan-Jie Qin, Yong-Jun Chen
Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics.2023; 45: 101047.     CrossRef
Comparative study of carbohydrate levels on growth, oxidative stress and glucolipid metabolism of hybrid fish between Megalobrama amblycephala (♀) × Culter alburnus (♂) and Culter alburnus
Jinhai Bai, Chunyan Li, Zhongtian Tang, Chang Wu, Zehong Wei
Reproduction and Breeding.2023; 3(3): 131.     CrossRef
Dietary Betaine Attenuates High-Carbohydrate-Diet-Induced Oxidative Stress, Endoplasmic Reticulum Stress, and Apoptosis in Mandarin Fish (Siniperca chuatsi)
Hongyan Li, Yanzhi Zeng, Xinyu Zheng, Guangjun Wang, Jingjing Tian, Wangbao Gong, Yun Xia, Kai Zhang, Zhifei Li, Wenping Xie, Jun Xie, Ermeng Yu
Antioxidants.2023; 12(10): 1860.     CrossRef
High glucose induces apoptosis, glycogen accumulation and suppresses protein synthesis in muscle cells of olive flounder Paralichthys olivaceus
Jiahuan Liu, Mingzhu Pan, Dong Huang, Jing Wu, Yue Liu, Yanlin Guo, Wenbing Zhang, Kangsen Mai
British Journal of Nutrition.2022; 127(11): 1601.     CrossRef
A time-course study of the effects of a high-carbohydrate diet on the growth performance, glycolipid metabolism and mitochondrial biogenesis and function of blunt snout bream (Megalobrama amblycephala)
Jean-Jacques Yao Adjoumani, Kenneth Prudence Abasubong, Ling Zhang, Ya-Ping Ge, Wen-Bin Liu, Xiang-Fei Li
Aquaculture.2022; 552: 738011.     CrossRef
Taurine supplements in high-carbohydrate diets increase growth performance of Monopterus albus by improving carbohydrate and lipid metabolism, reducing liver damage, and regulating intestinal microbiota
Yong Shi, Lei Zhong, Huan Zhong, Junzhi Zhang, Xiang Liu, Mo Peng, Guihong Fu, Yi Hu
Aquaculture.2022; 554: 738150.     CrossRef
Key Performance Indicators of Common Carp (Cyprinus carpio L.) Wintering in a Pond and RAS under Different Feeding Schemes
Piotr Eljasik, Remigiusz Panicz, Małgorzata Sobczak, Jacek Sadowski
Sustainability.2022; 14(7): 3724.     CrossRef
The Protective Effect of Mulberry Leaf Flavonoids on High-Carbohydrate-Induced Liver Oxidative Stress, Inflammatory Response and Intestinal Microbiota Disturbance in Monopterus albus
Yong Shi, Lei Zhong, Yuding Fan, Junzhi Zhang, Huan Zhong, Xiang Liu, Chuang Shao, Yi Hu
Antioxidants.2022; 11(5): 976.     CrossRef
Rhizoma curcumae Longae ameliorates high dietary carbohydrate-induced hepatic oxidative stress, inflammation in golden pompano Trachinotus ovatus
Chuanpeng Zhou, Zhong Huang, Heizhao Lin, Zhenhua Ma, Jun Wang, Yun Wang, Wei Yu
Fish & Shellfish Immunology.2022; 130: 31.     CrossRef
Effects of Dietary Carbohydrate Levels on Growth Performance, Body Composition, Antioxidant Capacity, Immunity, and Liver Morphology in Oncorhynchus mykiss under Cage Culture with Flowing Freshwater
Wei Zhao, Han-Lin Wei, Zi-Qiao Wang, Xuan-Shu He, Jin Niu, Ayşegül Kubilay
Aquaculture Nutrition.2022; 2022: 1.     CrossRef
Effect of dietary carbohydrate on glycometabolism of juvenile golden pompano (Trachinotus ovatus) related to growth performance, hepatic histopathology, transcriptome profiles and identification of differentially expressed genes
Zhong Huang, Chuanpeng Zhou, Heizhao Lin, Jun Wang, Yun Wang, Wei Yu
Aquaculture Reports.2022; 27: 101362.     CrossRef
Effects of dietary carbohydrate level on growth performance, innate immunity, antioxidant ability and hypoxia resistant of brook trout Salvelinus fontinalis
Qingji Zhang, Yushi Chen, Wenbin Xu, Yilin Zhang
Aquaculture Nutrition.2021; 27(1): 297.     CrossRef
Benfotiamine ameliorates high‐carbohydrate diet‐induced hepatic oxidative stress, inflammation and apoptosis in Megalobrama amblycephala
Chao Xu, Wen‐Bin Liu, Hua‐Juan Shi, Hai‐Feng Mi, Xiang‐Fei Li
Aquaculture Research.2021; 52(7): 3174.     CrossRef
Effects of dietary leucine on glucose metabolism, lipogenesis and insulin pathway in juvenile golden pompano Trachinotus ovatus
Chuanpeng Zhou, Zhong Huang, Heizhao Lin, Jun Wang, Yun Wang, Wei Yu
Aquaculture Reports.2021; 19: 100626.     CrossRef
Molecular characterization of thioredoxin-interacting protein (TXNIP) from Megalobrama amblycephala and its potential roles in high glucose-induced inflammatory response
Chao Xu, Xiang-Fei Li, Liu-Ling Gao, Zhi-Rong Ding, Xiao-Ping Huang, Yuan-You Li, Di-Zhi Xie
International Journal of Biological Macromolecules.2021; 188: 460.     CrossRef
Changes in Physiology and Stress Responses of Pellet‐Reared Largemouth Bass Fed Live‐Forage Diets
Colin P. Dinken, Kevin R. Keretz, Harold L. Schramm, Lora Petrie‐Hanson, M. Wes Schilling, Peter J. Allen
North American Journal of Aquaculture.2020; 82(1): 3.     CrossRef
Nutritional quality of different starches in feed fed to juvenile yellow perch, Perca flavescens
Ming Jiang, Huihong Zhao, Shao‐Wei Zhai, Ryan J. Newton, Brian Shepherd, Juan Tian, Annamarie G. Lofald, Swee Teh, Fred P. Binkowski, Dong‐Fang Deng
Aquaculture Nutrition.2020; 26(3): 671.     CrossRef
Dietary selenium enhances the growth and anti-oxidant capacity of juvenile blunt snout bream (Megalobrama amblycephala)
Hao Jingyuan, Lin Yan, Pan Wenjing, Jiang Wenqiang, Liu Bo, Miao Linghong, Zhou Qunlang, Liang Hualiang, Ge Xianping
Fish & Shellfish Immunology.2020; 101: 115.     CrossRef
Berberine improved intestinal barrier function by modulating the intestinal microbiota in blunt snout bream (Megalobrama amblycephala) under dietary high-fat and high-carbohydrate stress
Chengbing Yu, Jing Zhang, Qin Qin, Jin Liu, Jianxiong Xu, Weina Xu
Fish & Shellfish Immunology.2020; 102: 336.     CrossRef
Gemfibrozil improves lipid metabolism in Nile tilapia Oreochromis niloticus fed a high-carbohydrate diet through peroxisome proliferator activated receptor-α activation
Yuan Luo, Chun-Ting Hu, Fang Qiao, Xiao-Dan Wang, Jian G. Qin, Zhen-Yu Du, Li-Qiao Chen
General and Comparative Endocrinology.2020; 296: 113537.     CrossRef
Histone Methylation of H3K4 Involved in the Anorexia of Carnivorous Mandarin Fish (Siniperca chuatsi) After Feeding on a Carbohydrate-Rich Diet
Jun-Jie You, Ping Ren, Shan He, Xu-Fang Liang, Qian-Qian Xiao, Yan-Peng Zhang
Frontiers in Endocrinology.2020;[Epub]     CrossRef
Revealing Alteration in the Hepatic Glucose Metabolism of Genetically Improved Carp, Jayanti Rohu Labeo rohita Fed a High Carbohydrate Diet Using Transcriptome Sequencing
Kiran D. Rasal, Mir Asif Iquebal, Sangita Dixit, Manohar Vasam, Mustafa Raza, Lakshman Sahoo, Sarika Jaiswal, Samiran Nandi, Kanta Das Mahapatra, Avinash Rasal, Uday Kumar Udit, Prem Kumar Meher, Khuntia Murmu, UB Angadi, Anil Rai, Dinesh Kumar, Jitendra
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(21): 8180.     CrossRef
Vegetable oil and carbohydrate-rich diets marginally affected intestine histomorphology, digestive enzymes activities, and gut microbiota of gilthead sea bream juveniles
Carolina Castro, Ana Couto, Alexandre F. Diógenes, Geneviève Corraze, Stéphane Panserat, Cláudia R. Serra, Aires Oliva-Teles
Fish Physiology and Biochemistry.2019; 45(2): 681.     CrossRef
Molecular and functional characterization of sirt4 and sirt6 in Megalobrama amblycephala under high glucose metabolism
Shan-Ting Lin, Lin-zhe Teng, Yan Lin, Ling-Hong Miao, Xian-Ping Ge, Jing-yuan Hao, Xin Huang, Bo Liu
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology.2019; 231: 87.     CrossRef
Gene expression patterns indicate that a high-fat–high-carbohydrate diet causes mitochondrial dysfunction in fish
Wassana Prisingkorn, Ivan Jakovlić, Shao-Kui Yi, Fang-Yu Deng, Yu-Hua Zhao, Wei-Min Wang
Genome.2019; 62(2): 53.     CrossRef
Feeding restriction alleviates high carbohydrate diet-induced oxidative stress and inflammation of Megalobrama amblycephala by activating the AMPK-SIRT1 pathway
Chao Xu, Wen-Bin Liu, Sofie Charlotte Remø, Bing-Ke Wang, Hua-Juan Shi, Li Zhang, Jia-Dai Liu, Xiang-Fei Li
Fish & Shellfish Immunology.2019; 92: 637.     CrossRef
Effects of dietary glucose and starch levels on the growth, apparent digestibility, and skin-associated mucosal non-specific immune parameters in juvenile blunt snout bream (Megalobrama amblycephala)
Si-lei Xia, Xiang-fei Li, Kenneth Prudence Abasubong, Chao Xu, Hua-juan Shi, Wen-bin Liu, Ding-dong Zhang
Fish & Shellfish Immunology.2018; 79: 193.     CrossRef
Metabolite and gene expression profiles suggest a putative mechanism through which high dietary carbohydrates reduce the content of hepatic betaine in Megalobrama amblycephala
Jia Xu, Fan Wang, Ivan Jakovlić, Wassana Prisingkorn, Jun-Tao Li, Wei-Min Wang, Yu-Hua Zhao
Metabolomics.2018;[Epub]     CrossRef
Effects of extruded aquafeed on growth performance and gut microbiome of juvenile Totoaba macdonaldi
Fernando Barreto-Curiel, Shamayim Tabita Ramirez-Puebla, Einar Ringø, Alejandra Escobar-Zepeda, Ernestina Godoy-Lozano, Rafael Vazquez-Duhalt, Alejandro Sanchez-Flores, María Teresa Viana
Animal Feed Science and Technology.2018; 245: 91.     CrossRef
Effect of graded levels of dietary carbohydrate on growth, feed utilisation and intestinal microbial community structure in dusky kob Argyrosomus japonicus fed a pelleted diet
NC Mabasa, PJ Britz, CLW Jones, A Nel
African Journal of Marine Science.2018; 40(3): 267.     CrossRef
1H NMR-based metabolomics approach reveals metabolic alterations in response to dietary imbalances in Megalobrama amblycephala
Panita Prathomya, Wassana Prisingkorn, Ivan Jakovlić, Fang-Yu Deng, Yu-Hua Zhao, Wei-Min Wang
Metabolomics.2017;[Epub]     CrossRef
Growth and metabolic responses in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) subjected to varied starch and protein levels of diets
Xue-xi Wang, Meng-yao Chen, Kun Wang, Ji-dan Ye
Italian Journal of Animal Science.2017; 16(2): 308.     CrossRef
Dietary carbohydrate levels and lipid sources modulate the growth performance, fatty acid profiles and intermediary metabolism of blunt snout bream Megalobrama amblycephala in an interactive pattern
Bing-Ke Wang, Wen-Bin Liu, Chao Xu, Xiu-Fei Cao, Xiao-Qun Zhong, Hua-Juan Shi, Xiang-Fei Li
Aquaculture.2017; 481: 140.     CrossRef
Transcriptomics, metabolomics and histology indicate that high-carbohydrate diet negatively affects the liver health of blunt snout bream (Megalobrama amblycephala)
Wassana Prisingkorn, Panita Prathomya, Ivan Jakovlić, Han Liu, Yu-Hua Zhao, Wei-Min Wang
BMC Genomics.2017;[Epub]     CrossRef
Plasticity in growth of farmed and wild Atlantic salmon: is the increased growth rate of farmed salmon caused by evolutionary adaptations to the commercial diet?
Alison Catherine Harvey, Monica Favnebøe Solberg, Eva Troianou, Gary Robert Carvalho, Martin Ian Taylor, Simon Creer, Lise Dyrhovden, Ivar Helge Matre, Kevin Alan Glover
BMC Evolutionary Biology.2016;[Epub]     CrossRef