Multiomics analyses of Jining Grey goat and Boer goat reveal genomic regions associated with fatty acid and amino acid metabolism and muscle development
Zhaohua Liu, Xiuwen Tan, Qing Jin, Wangtao Zhan, Gang Liu, Xukui Cui, Jianying Wang, Xianfeng Meng, Rongsheng Zhu, Ke Wang
Anim Biosci. 2024;37(6):982-992.   Published online 2023 Nov 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.23.0316
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The transmembrane protein TMEM182 promotes fat deposition and alters metabolomics and lipidomics
Genghua Chen, Zetong Lin, Haoqi Peng, Shuai Zhang, Zihao Zhang, Xiquan Zhang, Qinghua Nie, Wen Luo
International Journal of Biological Macromolecules.2024; 259: 129144.     CrossRef
The Effects of Composite Alkali-Stored Spent Hypsizygus marmoreus Substrate on Carcass Quality, Rumen Fermentation, and Rumen Microbial Diversity in Goats
Shuiling Qiu, Keyao Li, Xiangbo He, Mingming Gu, Xinghui Jiang, Jianing Lu, Zhiyi Ma, Xuewu Liang, Qianfu Gan
Animals.2024; 14(1): 166.     CrossRef