Net energy and its establishment of prediction equations for wheat bran in growing pigs
Zhiqian Lyu, Yifan Chen, Fenglai Wang, Ling Liu, Shuai Zhang, Changhua Lai
Anim Biosci. 2023;36(1):108-118.   Published online 2022 Jun 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.22.0001
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The nutritive value of soybean meal from different sources for sows during mid- and late gestation
Ke Wang, Xiangyang Zou, Lei Guo, Long Huang, Ya Wang, Pu Yang, Liansu Huang, Xiangyuan Ma, Yong Zhuo, Lianqiang Che, Shengyu Xu, Lun Hua, Jian Li, Bin Feng, Fali Wu, Zhengfeng Fang, Xilun Zhao, Xuemei Jiang, Yan Lin, De Wu
Journal of Animal Science.2022;[Epub]     CrossRef