Half-castration is a newly effective method for increasing yield and tenderness of male cattle meat
Van-Ba Hoa, Dong-Heon Song, Kuk-Hwan Seol, Sun-Moon Kang, Hyun-Wook Kim, Sun-Sik Jang, Soo-Hyun Cho
Anim Biosci. 2022;35(8):1258-1269.   Published online 2022 Jan 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0536
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of GnRH immunocastration on immune function in male rats
Fuqiang Pan, Huiting Du, Weiguo Tian, Huihui Xie, Bochao Zhang, Wanzhen Fu, Yunsheng Li, Yinghui Ling, Yunhai Zhang, Fugui Fang, Ya Liu
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
— Invited Review — Factors affecting beef quality and nutrigenomics of intramuscular adipose tissue deposition
Myunggi Baik, Jaesung Lee, Sang Yeob Kim, Kamburawala Kankanamge Tharindu Namal Ranaweera
Animal Bioscience.2023; 36(2): 350.     CrossRef
Effect of bovine myosin heavy chain 3 on proliferation and differentiation of myoblast
Jiayu Tang, Bohua Yang, Guibing Song, Xinyi Zhang, Zhicong Wang, Zhaoyi Mo, Linsen Zan, Hongbao Wang
Animal Biotechnology.2022; : 1.     CrossRef