Identifying long non-coding RNAs and characterizing their functional roles in swine mammary gland from colostrogenesis to lactogenesis
Lijun Shi (Shi L), Longchao Zhang (Zhang L), Ligang Wang (Wang L), Xin Liu (Liu X), Hongmei Gao (Gao H), Xinhua Hou (Hou X), Fuping Zhao (Zhao F), Hua Yan (Yan H), Wentao Cai (Cai W), Lixian Wang (Wang L)
Anim Biosci. 2022;35(6):814-825.   Published online 2021 Oct 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0308
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The landscape of long non-coding RNA expression in the goat brain
Endika Varela-Martínez, María Gracia Luigi-Sierra, Dailu Guan, Manel López-Béjar, Encarna Casas, Sergi Olvera-Maneu, Jaume Gardela, Maria Jesús Palomo, Uchebuchi Ike Osuagwuh, Uchechi Linda Ohaneje, Emilio Mármol-Sanchez, Marcel Amills
Journal of Dairy Science.2024;[Epub]     CrossRef
Identification and Classification of Long Non-Coding RNAs in the Mammary Gland of the Holstein Cow
Sahar Ghulam Mohyuddin, Yan Liang, Yuxin Xia, Mengqi Wang, Huimin Zhang, Mingxun Li, Zhangping Yang, Niel A. Karrow, Yongjiang Mao
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(17): 13585.     CrossRef