Effects of maternal dietary energy restriction on breast muscle fibre development in the offspring of broiler breeders
Hongzhi Wu (Wu H), Hao Sun (Sun H), Chengzhan Ma (Ma C), Lina Lian (Lian L), Lei Lu (Lu L), Liangmei Xu (Xu L), Li Xu (Xu L)
Anim Biosci. 2021;34(11):1829-1838.   Published online 2021 Apr 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0712
Citations to this article as recorded by Crossref logo
In ovo probiotic supplementation promotes muscle growth and development in broiler embryos
Muhammed Shafeekh Muyyarikkandy, Maya Schlesinger, Yuying Ren, Mairui Gao, Amanda Liefeld, Sarah Reed, Mary Anne Amalaradjou
Poultry Science.2023; 102(7): 102744.     CrossRef
Effect of Lycopene on the Growth Performance, Antioxidant Enzyme Activity, and Expression of Gene in the Keap1-Nrf2 Signaling Pathway of Arbor Acres Broilers
Sibo Wang, Hongzhi Wu, Yunhui Zhu, Hongxia Cui, Ji Yang, Mingyuan Lu, Huangzuo Cheng, Lihong Gu, Tieshan Xu, Li Xu
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Intestinal Microbiota Regulate Certain Meat Quality Parameters in Chicken
Jiaqi Lei, Yuanyang Dong, Qihang Hou, Yang He, Yujiao Lai, Chaoyong Liao, Yoichiro Kawamura, Junyou Li, Bingkun Zhang
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef