Comparison of cecal microbiota composition in hybrid pigs from two separate three-way crosses
Yuting Yang (Yang Y), Liyan Shen (Shen L), Huan Gao (Gao H), Jinming Ran (Ran J), Xian Li (Li X), Hengxin Jiang (Jiang H), Xueyan Li (Li X), Zhenhui Cao (Cao Z), Ying Huang (Huang Y), Sumei Zhao (Zhao S), Chunlian Song (Song C), Hongbin Pan (Pan H)
Anim Biosci. 2021;34(7):1202-1209.   Published online 2020 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0681
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association of gut microbiota and SCFAs with finishing weight of Diannan small ear pigs
Qun Lan, Yuju Lian, Peiya Peng, Long Yang, Heng Zhao, Peng Huang, Haiming Ma, Hongjiang Wei, Yulong Yin, Mei Liu
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
An analysis of the cecum microbiome of three breeds of the guinea pig: Andina, Inti, and Peru
Hugo Frias, Nilton Luis Murga Valderrama, Gary J. Flores, Victor G. Cornejo, Jakson Ch. Del Solar, Ana C. Romani, William Bardales, G.T. Segura, Richard C. Polveiro, Dielson da S. Vieira, Rainer M. Lopez Lapa, Jorge Luis Maicelo Quintana
Research in Veterinary Science.2023; 161: 50.     CrossRef
Gut microbiota communities of reciprocal hybrids from koi (Cyprinus carpio) and goldfish (Carassius auratus) are more similar to koi than goldfish
Qin Wang, Jun-Heng Liu, Bin Wen, Jian-Zhong Gao, Zai-Zhong Chen
Journal of Applied Microbiology.2022; 133(2): 960.     CrossRef
Major histocompatibility complex class II genetic diversity and the genetic influence on gut microbiota in Guizhou minipigs
Gang Yao, Min Fan, Jian Zhang, Yanjun Wu, Hai Zhao, Hui Zhang, Longfei Li, Shuguang Wu
Folia Microbiologica.2021; 66(6): 997.     CrossRef