Fermented cottonseed meal improves production performance and reduces fat deposition in broiler chickens
Jun Li Niu (Niu JL), Lian Qing Wei (Wei LQ), Yuan Qing Luo (Luo YQ), Wen Ting Yang (Yang WT), Qi Cheng Lu (Lu QC), Xin Xia Zheng (Zheng XX), Yu Jie Niu (Niu YJ), Wen Sheng (Sheng W), Hong Cheng (Cheng H), Wen Ju Zhang (Zhang WJ), Cun Xi Nie (Nie CX)
Anim Biosci. 2021;34(4):680-691.   Published online 2020 Nov 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0571
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of growth performance, meat quality, and blood biochemical indexes of Yangzhou goose under different feeding patterns
Yang Zhang, Shangzong Qi, Suyu Fan, Zhiming Jin, Qiang Bao, Yu Zhang, Yong Zhang, Qi Xu, Guohong Chen
Poultry Science.2024; 103(2): 103349.     CrossRef
Effects of fermented sweet potato residue on nutrient digestibility, meat quality, and intestinal microbes in broilers
Ting Yao, Chenyu Wang, Lifen Liang, Xuan Xiang, Hui Zhou, Wentao Zhou, Ruoxin Hou, Tianli Wang, Liuqin He, Shiyu Bin, Yulong Yin, Tiejun Li
Animal Nutrition.2024; 17: 75.     CrossRef
E2F transcription factor 5, a new regulator in adipogenesis to mediate the role of Krüppel-like factor 7 in chicken preadipocyte differentiation and proliferation
Ziqiu Jia, Zhao Jin, Meiqi Li, Xin Zhang, Min Peng, Shanshan Zhang, Ming Tan, Qingzhu Yang, Weiyu Wang, Yingning Sun
Poultry Science.2024; 103(6): 103728.     CrossRef
Effects of fermented cottonseed meal inclusions on growth performance, serum biochemical parameters and hepatic lipid metabolism of geese during 28–70 d of age
S.S. Xie, J.J. Shen, Y. Liu, Z.L. Yang, W.C. Wang, L. Yang, Y.W. Zhu
Poultry Science.2024; 103(6): 103702.     CrossRef
Acer truncatum leaves extract modulates gut microbiota, improves antioxidant capacity, and alleviates lipopolysaccharide-induced inflammation in broilers
Jiongyan Liu, Saisai Liang, Kailong Qin, Bingzheng Jia, Zhouzheng Ren, Xiaojun Yang, Xin Yang
Poultry Science.2023; 102(10): 102951.     CrossRef
Cottonseed peptides produced by dual degradation improved growth performance, nutrient digestibility, and health status of growing-finishing pigs
Yangxiang Peng, Xuejuan Deng, Siyu Hu, Jiantao Li, Ning Liu
Revista Brasileira de Zootecnia.2023;[Epub]     CrossRef
Comparative Analyses of Production Performance, Meat Quality, and Gut Microbial Composition between Two Chinese Goose Breeds
Hongyu Ni, Yonghong Zhang, Yuwei Yang, Yumei Li, Yijing Yin, Xueqi Sun, Hengli Xie, Jinlei Zheng, Liping Dong, Jizhe Diao, Hao Sun, Yan Zhang, Shuang Liang
Animals.2022; 12(14): 1815.     CrossRef
Anaerobic solid-state fermentation with Bacillus subtilis for digesting free gossypol and improving nutritional quality in cottonseed meal
Jia Li, Tongguo Gao, Zhimin Hao, Xiaojun Guo, Baocheng Zhu
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef