Fermented cottonseed meal improves production performance and reduces fat deposition in broiler chickens
Jun Li Niu (Niu JL), Lian Qing Wei (Wei LQ), Yuan Qing Luo (Luo YQ), Wen Ting Yang (Yang WT), Qi Cheng Lu (Lu QC), Xin Xia Zheng (Zheng XX), Yu Jie Niu (Niu YJ), Wen Sheng (Sheng W), Hong Cheng (Cheng H), Wen Ju Zhang (Zhang WJ), Cun Xi Nie (Nie CX)
Anim Biosci. 2021;34(4):680-691.   Published online 2020 Nov 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0571
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparative Analyses of Production Performance, Meat Quality, and Gut Microbial Composition between Two Chinese Goose Breeds
Hongyu Ni, Yonghong Zhang, Yuwei Yang, Yumei Li, Yijing Yin, Xueqi Sun, Hengli Xie, Jinlei Zheng, Liping Dong, Jizhe Diao, Hao Sun, Yan Zhang, Shuang Liang
Animals.2022; 12(14): 1815.     CrossRef
Anaerobic solid-state fermentation with Bacillus subtilis for digesting free gossypol and improving nutritional quality in cottonseed meal
Jia Li, Tongguo Gao, Zhimin Hao, Xiaojun Guo, Baocheng Zhu
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef