Effect of JAK-STAT pathway in regulation of fatty liver hemorrhagic syndrome in chickens
Yaling Zhu (Zhu Y), Huirong Mao (Mao H), Gang Peng (Peng G), Qingjie Zeng (Zeng Q), Qing Wei (Wei Q), Jiming Ruan (Ruan J), Jianzhen Huang (Huang J)
Anim Biosci. 2021;34(1):143-153.   Published online 2020 Feb 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0874
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Epigenetic regulation of H3K27me3 in laying hens with fatty liver hemorrhagic syndrome induced by high-energy and low-protein diets
Yong Cui, Meng Ru, Yujie Wang, Linjian Weng, Ramlat Ali Haji, Haiping Liang, Qingjie Zeng, Qing Wei, Xianhua Xie, Chao Yin, Jianzhen Huang
BMC Genomics.2024;[Epub]     CrossRef
Transcriptomic analysis of the liver in aged laying hens with different eggshell strength
G.P. Han, J.H. Kim, J.-M. Kim, D.Y. Kil
Poultry Science.2023; 102(1): 102217.     CrossRef
Effect of dietary concentrations of metabolizable energy and neutral detergent fiber on productive performance, egg quality, fatty liver incidence, and hepatic fatty acid metabolism in aged laying hens
Gi Ppeum Han, Deok Yun Kim, Kang Hyeon Kim, Jong Hyuk Kim, Dong Yong Kil
Poultry Science.2023; 102(4): 102497.     CrossRef
Alterations in hepatic transcriptome and cecum microbiota underlying potential ways to prevent early fatty liver in laying hens
Yanli Liu, Yibin Wang, Chaohui Wang, Xi Sun, Siqi Gao, Ruibing Liu, Xiaojun Yang
Poultry Science.2023; 102(5): 102593.     CrossRef
Osteocalcin and Its Potential Functions for Preventing Fatty Liver Hemorrhagic Syndrome in Poultry
Wenjun Tu, Yuhan Zhang, Kunyu Jiang, Sha Jiang
Animals.2023; 13(8): 1380.     CrossRef
Molecular characterization and function of JAK/STAT pathway in IPEC-J2 cells during Clostridium perfringens beta2 toxin stimulation
Xiaoli Gao, Pengfei Wang, Zunqiang Yan, Qiaoli Yang, Xiaoyu Huang, Shengwei Zhang, Shuangbao Gun
Veterinary Research Communications.2023; 47(3): 1177.     CrossRef
Protective Effects of Abrus cantoniensis Hance on the Fatty Liver Hemorrhagic Syndrome in Laying Hens Based on Liver Metabolomics and Gut Microbiota
Xu Liu, Yinchuan Pan, Youming Shen, Hailong Liu, Xinghua Zhao, Jianyong Li, Ning Ma
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Primary Broiler Hepatocytes for Establishment of a Steatosis Model
Cai Zhang, Sudan Meng, Chenxu Li, Zijun Yang, Guoyong Wang, Xueying Wang, Yanbo Ma
Veterinary Sciences.2022; 9(7): 316.     CrossRef
A novel chicken model of fatty liver disease induced by high cholesterol and low choline diets
Chiao-Wei Lin, Ting-Wei Huang, Yu-Ju Peng, Yuan-Yu Lin, Harry John Mersmann, Shih-Torng Ding
Poultry Science.2021; 100(3): 100869.     CrossRef
Dysregulated H3K27 Acetylation Is Implicated in Fatty Liver Hemorrhagic Syndrome in Chickens
Yaling Zhu, Qingjie Zeng, Fang Li, Haoshu Fang, Zhimin Zhou, Tao Jiang, Chao Yin, Qing Wei, Yujie Wang, Jiming Ruan, Jianzhen Huang
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef