Net micromineral requirements for maintenance and growth of ewe lambs at the latter fattening period
Ya Qian Jin (Jin YQ), Na Ding (Ding N), Xiao Gao Diao (Diao XG), Sheng Chen Yu (Yu SC), Jun Xing Zhao (Zhao JX), Jian Xin Zhang (Zhang JX)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(9):1421-1429.   Published online 2019 Dec 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0390
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Recent advances in nutrient requirements of meat-type sheep in China: A review
Tao MA, Kai-dong DENG, Yan TU, Nai-feng ZHANG, Qi-nan ZHAO, Chang-qing LI, Hai JIN, Qi-yu DIAO
Journal of Integrative Agriculture.2022; 21(1): 1.     CrossRef