Expression of genes related to lipid transport in meat-type ducks divergent for low or high residual feed intake
Sihua Jin (Jin S), Yuan Xu (Xu Y), He Zang (Zang H), Lei Yang (Yang L), Zhiqiang Lin (Lin Z), Yongsheng Li (Li Y), Zhaoyu Geng (Geng Z)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(3):416-423.   Published online 2019 Aug 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0284
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of SNPs and expression patterns of ALB, AHSG and GC genes and their association with growth traits in Hu sheep
Liming Zhao, Weimin Wang, Xiaojuan Wang, Deyin Zhang, Xiaolong Li, Yuan Zhao, Yukun Zhang, Dan Xu, Jiangbo Cheng, Jianghui Wang, Wenxin Li, Changchun Lin, Weiwei Wu, Xiaoxue Zhang, Wenxin Zheng
Gene.2023; 853: 147100.     CrossRef
Comparative Analysis of miRNA-mRNA Regulation in the Testes of Gobiocypris rarus following 17α-Methyltestosterone Exposure
Shaozhen Liu, Junliang Zhou, Qiong Yang, Yue Chen, Qing Liu, Weiwei Wang, Jing Song, Xianzong Wang, Yu Liu
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(4): 4239.     CrossRef
Impact of divergence of residual feed intake on triglyceride metabolism-related gene expression in meat-type ducks
Fei Shui, Guiru Qiu, Shenqiang Pan, Xin Wang, Tingting Jiang, Zhaoyu Geng, Sihua Jin, Julio Cesar de Souza
PLOS ONE.2023; 18(5): e0286051.     CrossRef
Effect of genotype of growing rabbits on productive performance with special reference to residual feed intake at hot temperature
Moataz Fathi, Magdy Abdelsalam, Ibrahim Al-Homidan, Osama Abou-Emera, Gamal Rayan
Animal Bioscience.2023; 36(7): 1067.     CrossRef
Integrative analysis of transcriptomics and proteomics of longissimus thoracis of the Hu sheep compared with the Dorper sheep
Liming Zhao, Fadi Li, Xiaoxue Zhang, Deyin Zhang, Xiaolong Li, Yukun Zhang, Yuan Zhao, Qizhi Song, Kai Huang, Dan Xu, Jiangbo Cheng, Jianghui Wang, Wenxin Li, Changchun Lin, Weimin Wang
Meat Science.2022; 193: 108930.     CrossRef
Apolipoprotein H: a novel regulator of fat accumulation in duck myoblasts
Ziyi Pan, Guoqing Du, Guoyu Li, Dongsheng Wu, Xingyong Chen, Zhaoyu Geng
Journal of Animal Science and Technology.2022; 64(6): 1199.     CrossRef
A joint analysis strategy reveals genetic changes associated with artificial selection between egg‐type and meat‐type ducks
H. Gu, T. Zhu, X. Li, Y. Chen, L. Wang, X. Lv, W. Yang, Y. Jia, Z. Jiang, L. Qu
Animal Genetics.2020; 51(6): 890.     CrossRef