Effect of oral spray with Lactobacillus on growth performance, intestinal development and microflora population of ducklings
Qi Zhang (Zhang Q), Yuchen Jie (Jie Y), Chuli Zhou (Zhou C), Leyun Wang (Wang L), Liang Huang (Huang L), Lin Yang (Yang L), Yongwen Zhu (Zhu Y)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(3):456-464.   Published online 2019 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0052
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria and Their Applications in Animal Husbandry
Zhaoxi Deng, Kangwei Hou, Jiangchao Zhao, Haifeng Wang
Current Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
The pattern of body growth and intestinal development of female Chinese native geese from 1 to 10 weeks of age
Chuang Liu, Jing Yang, Shufeng Liu, Wei Geng, Shi Wei, Wen Ce Wang, Lin Yang, Yongwen Zhu
Journal of Applied Animal Research.2022; 50(1): 380.     CrossRef