MiR-26a promotes apoptosis of porcine granulosa cells by targeting the 3β-hydroxysteroid-Δ24-reductase gene
Xiaodong Zhang (Zhang X), Qiangqiang Tao (Tao Q), Jinnan Shang (Shang J), Yiliang Xu (Xu Y), Liang Zhang (Zhang L), Yingchun Ma (Ma Y), Weihua Zhu (Zhu W), Min Yang (Yang M), Yueyun Ding (Ding Y), Zongjun Yin (Yin Z)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(4):547-555.   Published online 2019 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0173
Citations to this article as recorded by Crossref logo
MicroRNA-23a-3p overexpression represses proliferation and accelerates apoptosis of granular cells in polycystic ovarian syndrome by targeting HMGA2
Junzi Wei, Ping Cheng, Mei Kong, Ling Zhang, Shuang Liu, Bingxue Ning, Xinlin Huang
Gynecological Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
2,5-Hexanedione Affects Ovarian Granulosa Cells in Swine by Regulating the CDKN1A Gene: A Transcriptome Analysis
Yige Chen, Chengcheng Kong, Min Yang, Yangguang Liu, Zheng Han, Liming Xu, Xianrui Zheng, Yueyun Ding, Zongjun Yin, Xiaodong Zhang
Veterinary Sciences.2023; 10(3): 201.     CrossRef
Multi-omics analysis reveals gut microbiota-ovary axis contributed to the follicular development difference between Meishan and Landrace × Yorkshire sows
Baoyang Xu, Wenxia Qin, Yuwen Chen, Yimei Tang, Shuyi Zhou, Juncheng Huang, Libao Ma, Xianghua Yan
Journal of Animal Science and Biotechnology.2023;[Epub]     CrossRef
Copper exposure induces ovarian granulosa cell apoptosis by activating the caspase-dependent apoptosis signaling pathway and corresponding changes in microRNA patterns
Yiqin Chen, Fangyuan Guan, Panlin Wang, Weili Liu, Wenhui Zhang, Han Sun, Lingling Zhu, Yanxin Huang, Yan Sun, Wenxiang Wang
Ecotoxicology and Environmental Safety.2023; 264: 115414.     CrossRef
circSLC41A1 Resists Porcine Granulosa Cell Apoptosis and Follicular Atresia by Promoting SRSF1 through miR-9820-5p Sponging
Huiming Wang, Yi Zhang, Jinbi Zhang, Xing Du, Qifa Li, Zengxiang Pan
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(3): 1509.     CrossRef
microRNA-26a shuttled by extracellular vesicles secreted from adipose-derived mesenchymal stem cells reduce neuronal damage through KLF9-mediated regulation of TRAF2/KLF2 axis
Zixin Hou, Ji Chen, Huan Yang, Xiaoling Hu, Fengrui Yang
Adipocyte.2021; 10(1): 378.     CrossRef
circRNA-Mediated Inhibin–Activin Balance Regulation in Ovarian Granulosa Cell Apoptosis and Follicular Atresia
Mengnan Ma, Huiming Wang, Yi Zhang, Jinbi Zhang, Jingge Liu, Zengxiang Pan
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(17): 9113.     CrossRef
Simulated Microgravity Induces the Proliferative Inhibition and Morphological Changes in Porcine Granulosa Cells
Truong Xuan Dai, Hoang Nghia Son, Ho Nguyen Quynh Chi, Hoang Nghia Quang Huy, Nguyen Thai Minh, Nguyen Thi Thuy Tram, Nguyen Thi Thuong Huyen, To Minh Quan, Doan Chinh Chung, Truong Hai Nhung, Tran Thi Minh, Tran Hong Diem, Nguyen Thi Phuong Mai, Le Thanh
Current Issues in Molecular Biology.2021; 43(3): 2210.     CrossRef
Transcriptional analysis of deoxynivalenol‐induced apoptosis of sow ovarian granulosa cell
Min Yang, Xudong Wu, Wei Zhang, Pengfei Ye, Yuanlang Wang, Weihua Zhu, Qiangqiang Tao, Yiliang Xu, Jinnan Shang, Dongdong Zhao, Yueyun Ding, Zongjun Yin, Xiaodong Zhang
Reproduction in Domestic Animals.2020; 55(2): 217.     CrossRef