Hair follicle development and related gene and protein expression of skins in Rex rabbits during the first 8 weeks of life
Zhenyu Wu, Liangzhan Sun, Gongyan Liu, Hongli Liu, Hanzhong Liu, Zhiju Yu, Shuang Xu, Fuchang Li, Yinghe Qin
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):477-484.   Published online 2018 Sep 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0256
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Skin transcriptome reveals the periodic changes in genes underlying cashmere (ground hair) follicle transition in cashmere goats
Feng Yang, Zhihong Liu, Meng Zhao, Qing Mu, Tianyu Che, Yuchun Xie, Lina Ma, Lu Mi, Jinquan Li, Yanhong Zhao
BMC Genomics.2020;[Epub]     CrossRef