Appropriate level of alfalfa hay in diets for rearing Simmental crossbred calves in dryland China
Nobuyuki Kobayashi (Kobayashi N), Fujiang Hou (Hou F), Atsushi Tsunekawa (Tsunekawa A), Xianjiang Chen (Chen X), Tianhai Yan (Yan T), Toshiyoshi Ichinohe (Ichinohe T)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(12):1881-1889.   Published online 2018 May 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0089
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Grass-livestock balance based grassland ecological carrying capability and sustainable strategy in the Yellow River Source National Park, Tibet Plateau, China
Hui Yu, Bin-tao Liu, Gen-xu Wang, Tong-zuo Zhang, Yan Yang, Ya-qiong Lu, You-xue Xu, Min Huang, Yi Yang, Lv Zhang
Journal of Mountain Science.2021; 18(8): 2201.     CrossRef
Substitution of leguminous forage for oat hay improves nitrogen utilization efficiency of crossbred Simmental calves
Wuchen Du, Fujiang Hou, Atsushi Tsunekawa, Nobuyuki Kobayashi, Fei Peng, Toshiyoshi Ichinohe
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2020; 104(4): 998.     CrossRef
Understanding stocking rate in response to supplementary feed in Inner Mongolia, China
Saheed Olaide Jimoh, Yantin Yin, Ping Li, Taofeek Olatunbosun Muraina, Xiangyang Hou
The Rangeland Journal.2020; 42(2): 135.     CrossRef
Effects of oat hay and leguminous forage mixture feeding on enteric methane emission, energy utilization, and feed conversion efficiency in male crossbred Simmental beef cattle
Wuchen Du, Fujiang Hou, Atsushi Tsunekawa, Nobuyuki Kobayashi, Fei Peng, Toshiyoshi Ichinohe
Animal Science Journal.2020;[Epub]     CrossRef
Oat hay as winter feed improves digestibility, nitrogen balance and energy utilization of Tibetan sheep (Ovis aries) in the Qinghai Tibetan Plateau
Nadir Abdelraheem, Fuhou Li, Penghui Guo, Yi Sun, Yang Liu, Yunxiang Cheng, Fujiang Hou
Livestock Science.2019; 230: 103854.     CrossRef
Effects of the Diet Inclusion of Common Vetch Hay Versus Alfalfa Hay on the Body Weight Gain, Nitrogen Utilization Efficiency, Energy Balance, and Enteric Methane Emissions of Crossbred Simmental Cattle
Wuchen Du, Fujiang Hou, Atsushi Tsunekawa, Nobuyuki Kobayashi, Toshiyoshi Ichinohe, Fei Peng
Animals.2019; 9(11): 983.     CrossRef