Determination and prediction of the digestible and metabolizable energy contents of corn germ meal in growing pigs
Meng Shi (Shi M), Zhaoyu Liu (Liu Z), Hongliang Wang (Wang H), Chuanxin Shi (Shi C), Ling Liu (Liu L), Junjun Wang (Wang J), Defa Li (Li D), Shuai Zhang (Zhang S)
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(3):405-412.   Published online 2018 May 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0891
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Net energy and its establishment of prediction equations for wheat bran in growing pigs
Zhiqian Lyu, Yifan Chen, Fenglai Wang, Ling Liu, Shuai Zhang, Changhua Lai
Animal Bioscience.2023; 36(1): 108.     CrossRef
Comparative genomic and transcriptome analysis of Bacillus velezensis CL-4 fermented corn germ meal
Long Chen, Zihui Qu, Wei Yu, Lin Zheng, Haixin Qiao, Dan Wang, Bingdong Wei, Zijian Zhao
AMB Express.2023;[Epub]     CrossRef
Determination of the available energy, standardized ileal digestibility of amino acids of fermented corn germ meal replacing soybean meal in growing pig diets
Tengfei He, Yuhui Zheng, Xiangshu Piao, Shenfei Long
Animal Nutrition.2022; 9: 259.     CrossRef
Fermentation of NaHCO3-treated corn germ meal by Bacillus velezensis CL-4 promotes lignocellulose degradation and nutrient utilization
Long Chen, Wanying Chen, Boyu Zheng, Wei Yu, Lin Zheng, Zihui Qu, Xiaogang Yan, Bingdong Wei, Zijian Zhao
Applied Microbiology and Biotechnology.2022; 106(18): 6077.     CrossRef
Effect of Gardenia Pomace Supplementation on Growth Performance, Blood Metabolites, Immune and Antioxidant Indices, and Meat Quality in Xiangcun Pigs
Sen Zou, Changchao Sun, Feng Li, Yingjie Xie, Tong Liang, Yuqing Yang, Baoming Shi, Qingquan Ma, Zhuo Shi, Sa Chai, Anshan Shan
Animals.2022; 12(17): 2280.     CrossRef
Comprehensive utilization of corn starch processing by-products: A review
Runyang Zhang, Sen Ma, Li Li, Minghui Zhang, Shuangqi Tian, Dongying Wang, Kunlun Liu, Huamin Liu, Wenxue Zhu, Xuede Wang
Grain & Oil Science and Technology.2021; 4(3): 89.     CrossRef
Neutral detergent fiber rather than other dietary fiber types as an independent variable increases the accuracy of prediction equation for digestible energy in feeds for growing pigs
Hyunjun Choi, Jung Yeol Sung, Beob Gyun Kim
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2020; 33(4): 615.     CrossRef
Effect of processed maize stover as an alternative energy source in swine production
H. Guo, P. Wang, J. Chang, Q. Yin, C. Liu, M. Li, X. Dang, F. Lu
Journal of Animal and Feed Sciences.2020; 29(2): 143.     CrossRef
Effect of inclusion level of corn germ meal on the digestible and metabolizable energy and evaluation of ileal AA digestibility of corn germ meal fed to growing pigs1
Zeyu Zhang, Zhaoyu Liu, Shuai Zhang, Changhua Lai, Dongli Ma, Chengfei Huang
Journal of Animal Science.2019; 97(2): 768.     CrossRef