Molecular and functional characterization of the adiponectin (AdipoQ) gene in goat skeletal muscle satellite cells
Linjie Wang (Wang L), Ke Xue (Xue K), Yan Wang (Wang Y), Lili Niu (Niu L), Li Li (Li L), Tao Zhong (Zhong T), Jiazhong Guo (Guo J), Jing Feng (Feng J), Tianzeng Song (Song T), Hongping Zhang (Zhang H)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1088-1097.   Published online 2018 Jan 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0407
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Integration of selective sweeps across the sheep genome: understanding the relationship between production and adaptation traits
Pablo A. S. Fonseca, Aroa Suárez-Vega, Juan J. Arranz, Beatriz Gutiérrez-Gil
Genetics Selection Evolution.2024;[Epub]     CrossRef
Adiponectin receptors activation performs dual effects on regulating myogenesis and adipogenesis of young and aged muscle satellite cells
Shibo Liu, Hanghang Liu, Yao Liu, Ju Zhang, Zhikai Liu, Zizhuo Zheng, En Luo
Cell Proliferation.2023;[Epub]     CrossRef
Comparison of growth performance and related gene expression of muscle and fat from Landrace, Yorkshire, and Duroc and Woori black pigs
Bosung Kim, Yejin Min, Yongdae Jeong, Sivasubramanian Ramani, Hyewon Lim, Yeonsu Jo, Woosang Kim, Yohan Choi, Sungkwon Park
Journal of Animal Science and Technology.2023; 65(1): 160.     CrossRef
Intramuscular Nanofat Injection Promotes Inflammation-Induced Gastrocnemius Regeneration in a Syngeneic Rat Sciatic Nerve Injury Model
Benjamin K. Schilling, Jocelyn S. Baker, Chiaki Komatsu, David M. Turer, Fuat Baris Bengur, W. Vincent Nerone, Feng Qin, Adam R. Cottrill, Lauren E. Kokai, J. Peter Rubin, Kacey G. Marra
Plastic & Reconstructive Surgery.2023; 151(6): 947e.     CrossRef
A Comparative Study on the Adipogenic and Myogenic Capacity of Muscle Satellite Cells, and Meat Quality Characteristics between Hanwoo and Vietnamese Yellow Steers
Nguyen Thu Uyen, Dao Van Cuong, Pham Dieu Thuy, Luu Hong Son, Nguyen Thi Ngan, Nguyen Hung Quang, Nguyen Duc Tuan, In-ho Hwang
Food Science of Animal Resources.2023; 43(4): 563.     CrossRef
White Adipose Tissue Heterogeneity in the Single-Cell Era: From Mice and Humans to Cattle
Hunter Ford, Qianglin Liu, Xing Fu, Clarissa Strieder-Barboza
Biology.2023; 12(10): 1289.     CrossRef
Knockdown of adiponectin promotes the adipogenesis of goat intramuscular preadipocytes
Guangjie Xie, Yong Wang, Qing Xu, Meng Hu, Jiangjiang Zhu, Wenlin Bai, Yaqiu Lin
Animal Biotechnology.2022; 33(3): 408.     CrossRef
Adiponectin and Its Physiological Function in Ruminant Livestock
Tahreer Mohammed AL-Thuwaini
Reviews in Agricultural Science.2022; 10: 115.     CrossRef
Molecular cloning, expression and appetite regulation function of adiponectin in Siberian sturgeon (Acipenser baerii)
Ni Tang, Ya Li, Yingzi Li, Yanling Liu, Shupeng Zhang, Shaoqi Xu, Mei Wang, Bin Wang, Hu Chen, Xin Zhang, Bo Zhou, Defang Chen, Zhiqiong Li
International Journal of Biological Macromolecules.2022; 214: 360.     CrossRef
Bioinformatics analysis reveals the potential target of rosiglitazone as an antiangiogenic agent for breast cancer therapy
Adam Hermawan, Herwandhani Putri
BMC Genomic Data.2022;[Epub]     CrossRef
Identification of Genomic Regions and Candidate Genes Associated with Body Weight and Body Conformation Traits in Karachai Goats
Ahmed A. Easa, Marina Selionova, Magomet Aibazov, Tatiana Mamontova, Alexander Sermyagin, Anna Belous, Alexandra Abdelmanova, Tatiana Deniskova, Natalia Zinovieva
Genes.2022; 13(10): 1773.     CrossRef
The Controversial Role of Adiponectin in Appetite Regulation of Animals
Ni Tang, Xin Zhang, Defang Chen, Zhiqiong Li
Nutrients.2021; 13(10): 3387.     CrossRef
Proteomics analysis indicated the protein expression pattern related to the development of fetal conotruncal defects
Yun Wu, Jingjing Zhang, Mei Wang, Ling Yang, Yongmei Wang, Tao Hu, An Liu, Qing Cheng, Ziyi Fu, Pingyang Zhang, Li Cao
Journal of Cellular Physiology.2019; 234(8): 13544.     CrossRef