Effects of dietary spermine supplementation on cell cycle, apoptosis, and amino acid transporters of the thymus and spleen in piglets
Wei Cao (Cao W), Xianjian Wu (Wu X), Gang Jia (Jia G), Hua Zhao (Zhao H), Xiaoling Chen (Chen X), Caimei Wu (Wu C), Jingyi Cai (Cai J), Jing Wang (Wang J), Guangmang Liu (Liu G)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1325-1335.   Published online 2018 Jan 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0799
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Distribution of free amino acids and mRNA expression of their corresponding transporters in the intestinal mucosa of goats feeding on a corn grain versus corn gluten diet
Jian Wu, Xiaoli Zhang, Zhiliang Tan, Jinzhen Jiao
Journal of the Science of Food and Agriculture.2022; 102(2): 868.     CrossRef
Digestive abilities, amino acid transporter expression, and metabolism in the intestines of piglets fed with spermine
Guangmang Liu, Weiwei Mo, Wei Cao, Gang Jia, Hua Zhao, Xiaoling Chen, Caimei Wu, Ruinan Zhang, Jing Wang
Journal of Food Biochemistry.2020;[Epub]     CrossRef
Effects of spermine on liver barrier function, amino acid transporters, immune status, and apoptosis in piglets
Guangmang Liu, Jie Zheng, Wei Cao, Xianjian Wu, Gang Jia, Hua Zhao, Xiaoling Chen, Caimei Wu, Jing Wang
RSC Advances.2019; 9(20): 11054.     CrossRef