A genome-wide association study of social genetic effects in Landrace pigs
Joon Ki Hong (Hong JK), Yong Dae Jeong (Jeong YD), Eun Seok Cho (Cho ES), Tae Jeong Choi (Choi TJ), Yong Min Kim (Kim YM), Kyu Ho Cho (Cho KH), Jae Bong Lee (Lee JB), Hyun Tae Lim (Lim HT), Deuk Hwan Lee (Lee DH)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(6):784-790.   Published online 2017 Dec 19     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0440
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Utilizing Variants Identified with Multiple Genome-Wide Association Study Methods Optimizes Genomic Selection for Growth Traits in Pigs
Ruifeng Zhang, Yi Zhang, Tongni Liu, Bo Jiang, Zhenyang Li, Youping Qu, Yaosheng Chen, Zhengcao Li
Animals.2023; 13(4): 722.     CrossRef
A Systematic Review of Genomic Regions and Candidate Genes Underlying Behavioral Traits in Farmed Mammals and Their Link with Human Disorders
Amanda B. Alvarenga, Hinayah R. Oliveira, Shi-Yi Chen, Stephen P. Miller, Jeremy N. Marchant-Forde, Lais Grigoletto, Luiz F. Brito
Animals.2021; 11(3): 715.     CrossRef
ELTD1—An Emerging Silent Actor in Cancer Drama Play
Ani-Simona Sevastre, Iuliana M. Buzatu, Carina Baloi, Alexandru Oprita, Alexandra Dragoi, Ligia G. Tataranu, Oana Alexandru, Stefania Tudorache, Anica Dricu
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(10): 5151.     CrossRef
A combined GWAS approach reveals key loci for socially-affected traits in Yorkshire pigs
Pingxian Wu, Kai Wang, Jie Zhou, Dejuan Chen, Anan Jiang, Yanzhi Jiang, Li Zhu, Xiaotian Qiu, Xuewei Li, Guoqing Tang
Communications Biology.2021;[Epub]     CrossRef
Genome-wide Association Study for Ethological Traits of Purebred Landrace and Yorkshire Populations
Tae-Jeong Choi, Ho-Chan Kang, Jae-Bong Lee, Chae-Kyoung Yoo, Eun-Ho Kim, Shin-Jae Rhim, Hyun-Tae Lim
Journal of Agriculture & Life Science.2020; 54(2): 1.     CrossRef
A genome-wide association study of reproduction traits in four pig populations with different genetic backgrounds
Yao Jiang, Shaoqing Tang, Wei Xiao, Peng Yun, Xiangdong Ding
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2020; 33(9): 1400.     CrossRef
Single-step genome-wide association study for social genetic effects and direct genetic effects on growth in Landrace pigs
Joon-Ki Hong, Jae-Bong Lee, Yuliaxis Ramayo-Caldas, Si-Dong Kim, Eun-Seok Cho, Young-Sin Kim, Kyu-Ho Cho, Deuk-Hwan Lee, Hee-Bok Park
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Whole-genome re-sequencing association study for direct genetic effects and social genetic effects of six growth traits in Large White pigs
Pingxian Wu, Kai Wang, Qiang Yang, Jie Zhou, Dejuan Chen, Yihui Liu, Jideng Ma, Qianzi Tang, Long Jin, Weihang Xiao, Pinger Lou, Anan Jiang, Yanzhi Jiang, Li Zhu, Mingzhou Li, Xuewei Li, Guoqing Tang
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Application of single-step genomic evaluation using social genetic effect model for growth in pig
Joon Ki Hong, Young Sin Kim, Kyu Ho Cho, Deuk Hwan Lee, Ye Jin Min, Eun Seok Cho
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(12): 1836.     CrossRef