Identification of polymorphisms in MITF and DCT genes and their associations with plumage colors in Asian duck breeds
Hasina Sultana, Dongwon Seo, Nu-Ri Choi, Md. Shamsul Alam Bhuiyan, Seung Hwan Lee, Kang Nyeong Heo, Jun Heon Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):180-188.   Published online 2017 Aug 16     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0298
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Long Noncoding RNA UCA1 Negatively Regulates Melanogenesis in Melanocytes
Shiyao Pei, Jing Chen, Jianyun Lu, Shuanghai Hu, Ling Jiang, Li Lei, Yujie Ouyang, Chuhan Fu, Yufang Ding, Si Li, Liyang Kang, Lihua Huang, Hong Xiang, Rong Xiao, Qinghai Zeng, Jinhua Huang
Journal of Investigative Dermatology.2020; 140(1): 152.     CrossRef
Expression and contribution of microphthalmia-associated transcription factor to the melanin deposition in Liancheng white ducks
Qing-wu XIN, Zhong-wei MIAO, Zhao-yuan LIU, Li LI, Lin-li ZHANG, Zhi-ming ZHU, Zheng-hong ZHANG, Nen-zhu ZHENG, Zheng-chao WANG
Journal of Integrative Agriculture.2020; 19(3): 800.     CrossRef
The recessive C locus in the MITF gene plays a key regulatory role in the plumage colour pattern of duck (Anas platyrhynchos)
L. Yang, C. Mo, W. Shen, X. Du, A. Akbar Bhuiyan, L. Li, N. Li, Y. Gong, S. Li
British Poultry Science.2019; 60(2): 105.     CrossRef
Effects of melanocortin 1 receptor (MC1R) gene polymorphisms on plumage color in mule ducks
Yi-Chen Tu, Liang-Yuan Wei, Yi-Ying Chang, Hsiu-Chou Liu, Hsien-Hsiung Lee, Yu-Hsiang Yu, Ming-Cheng Chen
Revista Brasileira de Zootecnia.2019;[Epub]     CrossRef
Insertion/deletion (InDel) variations in sheep PLAG1 gene locating in growth-related major QTL are associated with adult body weight and morphometric traits
Hui Wu, Yun Pan, Qingfeng Zhang, Yang Cao, Jie Li, Hong Chen, Yong Cai, Xiuzhu Sun, Xianyong Lan
Small Ruminant Research.2019; 178: 63.     CrossRef
Integrated Analysis of mRNA Expression, CpG Island Methylation, and Polymorphisms in the MITF Gene in Ducks (Anas platyrhynchos)
Ruiyi Lin, Weimin Lin, Shiye Zhou, Qiaohui Chen, Jiahua Pan, Yuanxin Miao, Mengwen Zhang, Zhongbin Huang, Tianfang Xiao
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Combined transcriptomics and proteomics forecast analysis for potential genes regulating the Columbian plumage color in chickens
Xinlei Wang, Donghua Li, Sufang Song, Yanhua Zhang, Yuanfang Li, Xiangnan Wang, Danli Liu, Chenxi Zhang, Yanfang Cao, Yawei Fu, Ruili Han, Wenting Li, Xiaojun Liu, Guirong Sun, Guoxi Li, Yadong Tian, Zhuanjian Li, Xiangtao Kang, Christian Schönbach
PLOS ONE.2019; 14(11): e0210850.     CrossRef