Identification of polymorphisms in MITF and DCT genes and their associations with plumage colors in Asian duck breeds
Hasina Sultana (Sultana H), Dongwon Seo (Seo D), Nu-Ri Choi (Choi NR), Md. Shamsul Alam Bhuiyan (Bhuiyan MSA), Seung Hwan Lee (Lee SH), Kang Nyeong Heo (Heo KN), Jun Heon Lee (Lee JH)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):180-188.   Published online 2017 Aug 16     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0298
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Integrated analysis of long non-coding RNAs and mRNA expression profiles identified potential interactions regulating melanogenesis in chicken skin
S. Yu, G. Wang, J. Liao, X. Shen, J. Chen
British Poultry Science.2023; 64(1): 19.     CrossRef
Integration of transcriptomics and metabolomics reveals amelanism mechanism of Oscar Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)
Qin Wang, Bin Wen, Adekunle David Micah, Jian-Zhong Gao, Zai-Zhong Chen
Hydrobiologia.2023; 850(10-11): 2275.     CrossRef
Genome-wide association study for the primary feather color trait in a native Chinese duck
Yanfa Sun, Qiong Wu, Rulong Lin, Hongping Chen, Min Zhang, Bingbing Jiang, Yaru Wang, Pengfei Xue, Qiuyun Gan, Yue Shen, Feifan Chen, Jiantao Liu, Chenxin Zhou, Shishi Lan, Haozhe Pan, Fan Deng, Wen Yue, Lizhi Lu, Xiaobing Jiang, Yan Li
Frontiers in Genetics.2023;[Epub]     CrossRef
Genome-Wide Association Study Reveals the Genetic Basis of Duck Plumage Colors
Xinye Zhang, Tao Zhu, Liang Wang, Xueze Lv, Weifang Yang, Changqing Qu, Haiying Li, Huie Wang, Zhonghua Ning, Lujiang Qu
Genes.2023; 14(4): 856.     CrossRef
Whole genome sequencing identifies candidate genes and mutations that can explain diluted and other colour varieties of domestic canaries (Serinus canaria)
Samuele Bovo, Anisa Ribani, Valerio Joe Utzeri, Valeria Taurisano, Gianmaria Bertarini, Luca Fontanesi
Animal Genetics.2023; 54(4): 510.     CrossRef
Transcriptome analysis of genes potentially associated with white and black plumage formation in Chinese indigenous ducks (Anas platyrhynchos)
R. Lin, J. Li, F. Zhao, M. Zhou, J. Wang, T. Xiao
British Poultry Science.2022; 63(4): 466.     CrossRef
Characterization and Comparative Transcriptomic Analysis of Skeletal Muscle in Pekin Duck at Different Growth Stages Using RNA-Seq
Zhigang Hu, Junting Cao, Liyan Ge, Jianqin Zhang, Huilin Zhang, Xiaolin Liu
Animals.2021; 11(3): 834.     CrossRef
Biallelic mutations in l-dopachrome tautomerase (DCT) cause infantile nystagmus and oculocutaneous albinism
Alexander E. Volk, Andrea Hedergott, Markus Preising, Sebastian Rading, Julia Fricke, Peter Herkenrath, Peter Nürnberg, Janine Altmüller, Simon von Ameln, Birgit Lorenz, Antje Neugebauer, Meliha Karsak, Christian Kubisch
Human Genetics.2021; 140(8): 1157.     CrossRef
Molecular Mechanisms and Gene Regulation of Melanic Plumage Coloration in Birds
I. V. Kulikova
Russian Journal of Genetics.2021; 57(8): 893.     CrossRef
The Long Noncoding RNA UCA1 Negatively Regulates Melanogenesis in Melanocytes
Shiyao Pei, Jing Chen, Jianyun Lu, Shuanghai Hu, Ling Jiang, Li Lei, Yujie Ouyang, Chuhan Fu, Yufang Ding, Si Li, Liyang Kang, Lihua Huang, Hong Xiang, Rong Xiao, Qinghai Zeng, Jinhua Huang
Journal of Investigative Dermatology.2020; 140(1): 152.     CrossRef
Expression and contribution of microphthalmia-associated transcription factor to the melanin deposition in Liancheng white ducks
Qing-wu XIN, Zhong-wei MIAO, Zhao-yuan LIU, Li LI, Lin-li ZHANG, Zhi-ming ZHU, Zheng-hong ZHANG, Nen-zhu ZHENG, Zheng-chao WANG
Journal of Integrative Agriculture.2020; 19(3): 800.     CrossRef
The recessive C locus in theMITFgene plays a key regulatory role in the plumage colour pattern of duck (Anas platyrhynchos)
L. Yang, C. Mo, W. Shen, X. Du, A. Akbar Bhuiyan, L. Li, N. Li, Y. Gong, S. Li
British Poultry Science.2019; 60(2): 105.     CrossRef
Effects of melanocortin 1 receptor (MC1R) gene polymorphisms on plumage color in mule ducks
Yi-Chen Tu, Liang-Yuan Wei, Yi-Ying Chang, Hsiu-Chou Liu, Hsien-Hsiung Lee, Yu-Hsiang Yu, Ming-Cheng Chen
Revista Brasileira de Zootecnia.2019;[Epub]     CrossRef
Insertion/deletion (InDel) variations in sheep PLAG1 gene locating in growth-related major QTL are associated with adult body weight and morphometric traits
Hui Wu, Yun Pan, Qingfeng Zhang, Yang Cao, Jie Li, Hong Chen, Yong Cai, Xiuzhu Sun, Xianyong Lan
Small Ruminant Research.2019; 178: 63.     CrossRef
Integrated Analysis of mRNA Expression, CpG Island Methylation, and Polymorphisms in the MITF Gene in Ducks (Anas platyrhynchos)
Ruiyi Lin, Weimin Lin, Shiye Zhou, Qiaohui Chen, Jiahua Pan, Yuanxin Miao, Mengwen Zhang, Zhongbin Huang, Tianfang Xiao
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Combined transcriptomics and proteomics forecast analysis for potential genes regulating the Columbian plumage color in chickens
Xinlei Wang, Donghua Li, Sufang Song, Yanhua Zhang, Yuanfang Li, Xiangnan Wang, Danli Liu, Chenxi Zhang, Yanfang Cao, Yawei Fu, Ruili Han, Wenting Li, Xiaojun Liu, Guirong Sun, Guoxi Li, Yadong Tian, Zhuanjian Li, Xiangtao Kang, Christian Schönbach
PLOS ONE.2019; 14(11): e0210850.     CrossRef