Expression of fox-related genes in the skin follicles of Inner Mongolia cashmere goat
Wenjing Han (Han W), Xiaoyan Li (Li X), Lele Wang (Wang L), Honghao Wang (Wang H), Kun Yang (Yang K), Zhixin Wang (Wang Z), Ruijun Wang (Wang R), Rui Su (Su R), Zhihong Liu (Liu Z), Yanhong Zhao (Zhao Y), Yanjun Zhang (Zhang Y), Jinquan Li (Li J)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(3):316-326.   Published online 2017 Jun 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0115
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Melatonin promotes the development of the secondary hair follicles by regulating circMPP5
Xiaogao Diao, Lingyun Yao, Tao Duan, Jiaxin Qin, Liwen He, Wei Zhang
Journal of Animal Science and Biotechnology.2023;[Epub]     CrossRef
Identification of Candidate Genes for Min Pig Villi Hair Traits by Genome-Wide Association of Copy Number Variation
Xinmiao He, Ming Tian, Wentao Wang, Yanzhong Feng, Zhongqiu Li, Jiahui Wang, Yan Song, Jinfeng Zhang, Di Liu
Veterinary Sciences.2023; 10(5): 307.     CrossRef
Transcriptional Characteristics Showed That miR-144-y/FOXO3 Participates in Embryonic Skin and Feather Follicle Development in Zhedong White Goose
Ichraf Mabrouk, Yuxuan Zhou, Sihui Wang, Yupu Song, Xianou Fu, Xiaohui Xu, Tuoya Liu, Yudong Wang, Ziqiang Feng, Jinhong Fu, Jingyun Ma, Fangming Zhuang, Heng Cao, Honglei Jin, Jingbo Wang, Yongfeng Sun
Animals.2022; 12(16): 2099.     CrossRef
Postnatal development of the skin follicle population in the chinese alashan left banner white cashmere goat
Stefano Pallotti, Alessandro Valbonesi, Lou Yujie, Yao Jiyuan, Tang Peirong, Marco Antonini
Small Ruminant Research.2020; 185: 106087.     CrossRef
Inner Mongolian Cashmere Goat Secondary Follicle Development Regulation Research Based on mRNA-miRNA Co-analysis
Wenjing Han, Feng Yang, Zhihong Wu, Fuqiang Guo, Junjie Zhang, Erhan Hai, Fangzheng Shang, Rui Su, Ruijun Wang, Zhiying Wang, Zhihong Liu, Yanhong Zhao, Zhixin Wang, Yanjun Zhang, Jinquan Li
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Skin transcriptome reveals the periodic changes in genes underlying cashmere (ground hair) follicle transition in cashmere goats
Feng Yang, Zhihong Liu, Meng Zhao, Qing Mu, Tianyu Che, Yuchun Xie, Lina Ma, Lu Mi, Jinquan Li, Yanhong Zhao
BMC Genomics.2020;[Epub]     CrossRef
EDA and EDAR expression at different stages of hair follicle development in cashmere goats and effects on expression of related genes
Zhihong Wu, Yu Wang, Wenjing Han, Kun Yang, Erhan Hai, Rong Ma, Zhengyang Di, Fangzheng Shang, Rui Su, Ruijun Wang, Zhiying Wang, Yanjun Zhang, Jinquan Li
Archives Animal Breeding.2020; 63(2): 461.     CrossRef