Substituting oat hay or maize silage for portion of alfalfa hay affects growth performance, ruminal fermentation, and nutrient digestibility of weaned calves
Yang Zou (Zou Y), XinPing Zou (Zou X), XiZhi Li (Li X), Gang Guo (Guo G), Peng Ji (Ji P), Yan Wang (Wang Y), ShengLi Li (Li S), YaJing Wang (Wang Y), ZhiJun Cao (Cao Z)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(3):369-378.   Published online 2017 Jun 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0210
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of feeding different levels of dietary corn silage on growth performance, rumen fermentation and bacterial community of post-weaning dairy calves
Lingyan Li, Jiachen Qu, Huan Zhu, Yuqin Liu, Jianhao Wu, Guang Shao, Xianchao Guan, Yongli Qu
Animal Bioscience.2024; 37(2): 261.     CrossRef
Effects of alfalfa and oat supplementation in fermented total mixed rations on growth performances, carcass characteristics, and meat quality in lambs
M.J. Liu, Y. Wang, Y.Y. Li, Q. Si, J. Bao, G.T. Ge, Z.J. Wang, Y.S. Jia, S. Du
Small Ruminant Research.2023; 218: 106877.     CrossRef
The Effect of Oat Hay, Alfalfa Hay, and Their Combined Diets on the Morphology and Function of the Pancreas in Preweaning Yak Calves
Yang Jiao, Yanan Zhou, Shujie Liu, Deyu Yang, Jilan Li, Lu Sun, Zhanhong Cui
Animals.2023; 13(2): 293.     CrossRef
Effects of different forage proportions in fermented total mixed ration on muscle fatty acid profile and rumen microbiota in lambs
Mingjian Liu, Zhijun Wang, Lin Sun, Yu Wang, Junfeng Li, Gentu Ge, Yushan Jia, Shuai Du
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of Italian ryegrass silage-based total mixed ration on rumen fermentation, growth performance, blood metabolites, and bacterial communities of growing Hanwoo heifers
Min-Jung Ku, Michelle A. Miguel, Seon-Ho Kim, Chang-Dae Jeong, Sonny C. Ramos, A-Rang Son, Yong-Il Cho, Sung-Sill Lee, Sang-Suk Lee
Journal of Animal Science and Technology.2023; 65(5): 951.     CrossRef
Effects of Different Roughages on Growth Performance, Nutrient Digestibility, Ruminal Fermentation, and Microbial Community in Weaned Holstein Calves
Jichao Li, Hongxia Lian, Airong Zheng, Jiangfan Zhang, Pengfei Dai, Yan Niu, Tengyun Gao, Ming Li, Liyang Zhang, Tong Fu
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
CAZyme from gut microbiome for efficient lignocellulose degradation and biofuel production
Dixita Chettri, Susmita Nad, Ujjal Konar, Anil Kumar Verma
Frontiers in Chemical Engineering.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of oat (Avena sativa L.) hay diet supplementation on the intestinal microbiome and metabolome of Small-tail Han sheep
Shaofeng Su, Liwei Wang, Shaoyin Fu, Jie Zhao, Xiaolong He, Qiuju Chen, Damien P. Belobrajdic, Chuanzong Yu, Hongkui Liu, Haiqing Wu, Pingan Han, Bin Yang, Yao Huang, Yongbin Liu, Jiangfeng He
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of Replacing Alfalfa Hay with Oat Hay in Fermented Total Mixed Ration on Growth Performance and Rumen Microbiota in Lambs
Mingjian Liu, Yu Wang, Zhijun Wang, Gentu Ge, Yushan Jia, Shuai Du
Fermentation.2022; 9(1): 9.     CrossRef
Effects of total mixed ration with various silage on growth performance, serum parameters, ruminal fermentation, and bacteria community profile in beef cattle
Xia Zhang, Hucheng Wang, Xusheng Guo
Food Science & Nutrition.2021; 9(11): 5959.     CrossRef
Does Australian oaten hay improve Chinese dairy cow performance?
Q R Liang
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.2021; 858(1): 012011.     CrossRef
Fermentation quality of herbal tea residue and its application in fattening cattle under heat stress
Xiaona Zhuang, Zujing Chen, Xiaohong Sun, Fangjun Li, Junyi Luo, Ting Chen, Qianyun Xi, Yongliang Zhang, Jiajie Sun
BMC Veterinary Research.2021;[Epub]     CrossRef
Influences of starter NDF level on growth performance and rumen development in lambs fed isocaloric and isonitrogenous diets
Biao Xie, WenQin Huang, ChunXiang Zhang, QiYu Diao, Kai Cui, JianMin Chai, ShiQin Wang, XiaoKang Lv, NaiFeng Zhang
Journal of Animal Science.2020;[Epub]     CrossRef
Effects of Oat Hay Content in Diets on Nutrient Metabolism and the Rumen Microflora in Sheep
Xuejiao An, Lingyun Zhang, Jing Luo, Shengguo Zhao, Ting Jiao
Animals.2020; 10(12): 2341.     CrossRef