Effect of fermented biogas residue on growth performance, serum biochemical parameters, and meat quality in pigs
Xiang Xu (Xu X), Lv-mu Li (Li Lm), Bin Li (Li B), Wen-jie Guo (Guo Wj), Xiao-ling Ding (Ding Xl), Fa-zhi Xu (Xu Fz)
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(10):1464-1470.   Published online 2017 Mar 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0777
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A comprehensive review on the preparation of biochar from digestate sources and its application in environmental pollution remediation
Zhou Fu, Jianwei Zhao, Dezheng Guan, Yuxin Wang, Jingliang Xie, Huawei Zhang, Yingjie Sun, Jiangwei Zhu, Liang Guo
Science of The Total Environment.2024; 912: 168822.     CrossRef
Combined supplementation of hydroxyproline and vitamin C improved the growth and flesh quality of Pacific white shrimp (Litopenaeus vanname) cultured in low salinity water
Tianyu Huang, Beibei Guo, Jinyu Zheng, Menglu Li, Yunfeng Chen, Xiaoqin Li, Xiangjun Leng
Aquaculture and Fisheries.2024;[Epub]     CrossRef
Dietary novel alkaline protease from Bacillus licheniformis improves broiler meat nutritional value and modulates intestinal microbiota and metabolites
Wuzhou Yi, Yanjie Liu, Shijun Fu, Jianshu Zhuo, Jiping Wang, Tizhong Shan
Animal Microbiome.2024;[Epub]     CrossRef
Fermented mixed feed alters growth performance, carcass traits, meat quality and muscle fatty acid and amino acid profiles in finishing pigs
Shiqi Liu, Man Du, Yuang Tu, Wenjing You, Wentao Chen, Guoliang Liu, Junyue Li, Yizhen Wang, Zeqing Lu, Tenghao Wang, Tizhong Shan
Animal Nutrition.2023; 12: 87.     CrossRef
Plasma metabolomics identifies metabolic alterations associated with the growth and development of cat
Shuaiyang Liu, Yun Chen, Xiaoming Wang, Shuang Wang, Lan Bai, Xu Cheng, Juan Wan, Yufeng Hu, Yi Ding, Xin Zhang, Mingxing Ding, Hongliang Li, Manli Hu
Animal Models and Experimental Medicine.2023; 6(4): 306.     CrossRef
Effect of classical music on growth performance, stress level, antioxidant index, immune function and meat quality in broilers at different stocking densities
Xinlei Gao, Jiangang Gong, Bowen Yang, Yanci Liu, Hongjian Xu, Yanshuang Hao, Jialin Jing, Zhihua Feng, Lihua Li
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of different wheat bran fermentation sources on growth performance, nutrient digestibility, serum antioxidant capacity and fecal microbiota in growing pigs
Heng Liu, Xiaojie Ren, Yang Li, Qingjie Cao, Lijie Yang, Shuzhen Jiang, Jiawei Fu, Jie Gao, Lei Yan, Junxun Li, Weiren Yang
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef
Diets Fermented with Bacteria and Enzymes in China Improve Growth Performance and Health of Weaned Piglets
Zequn Fan, Zou Xia, Pierre Cozannet, Marta Perez de Nanclares, Huailu Xin, Mingyu Wang, Daiwen Chen, Bing Yu, Jun He, Jie Yu, Xiangbing Mao, Zhiqing Huang, Yuheng Luo, Junqiu Luo, Hui Yan, Ping Zheng
Agriculture.2022; 12(12): 1984.     CrossRef
Effects of Microbial Fermented Feed on Serum Biochemical Profile, Carcass Traits, Meat Amino Acid and Fatty Acid Profile, and Gut Microbiome Composition of Finishing Pigs
Xiaopeng Tang, Xuguang Liu, Kai Zhang
Frontiers in Veterinary Science.2021;[Epub]     CrossRef
Effects of Dietary Probiotic (Bacillus subtilis) Supplementation on Carcass Traits, Meat Quality, Amino Acid, and Fatty Acid Profile of Broiler Chickens
Xiaopeng Tang, Xuguang Liu, Hu Liu
Frontiers in Veterinary Science.2021;[Epub]     CrossRef
Effects of Dietary Supplementation of Fermented Botanical Products on the Digestibility of Crude Protein, Ether Extracts and Crude Fiber, and Carcass Characteristics in Fattening Pigs
Hideto TORII, Takumi SUIDU, Shinsuke KISHIDA, Masayoshi TSUKADA, Seizi SUKEMORI
Nihon Yoton Gakkaishi.2021; 58(3): 142.     CrossRef
Effects of fermented feed supplementation on pig growth performance: A meta-analysis
Bocheng Xu, Zhi Li, Cheng Wang, Jie Fu, Yu Zhang, Yizhen Wang, Zeqing Lu
Animal Feed Science and Technology.2020; 259: 114315.     CrossRef
Partial Substitution of Fermented Soybean Meal for Soybean Meal Influences the Carcass Traits and Meat Quality of Broiler Chickens
Shuangshuang Guo, Yuanke Zhang, Qiang Cheng, Jingyun Xv, Yongqing Hou, Xiaofeng Wu, Encun Du, Binying Ding
Animals.2020; 10(2): 225.     CrossRef
Effects of supplementing with fermented mixed feed on the performance and meat quality in finishing pigs
Lihong Hao, Weifa Su, Yu Zhang, Cheng Wang, Bocheng Xu, Zipeng Jiang, Fengqin Wang, Yizhen Wang, Zeqing Lu
Animal Feed Science and Technology.2020; 266: 114501.     CrossRef
Fermented Feed Modulates Meat Quality and Promotes the Growth of Longissimus Thoracis of Late-Finishing Pigs
Yueqin Qiu, Kebiao Li, Xichen Zhao, Shilong Liu, Li Wang, Xuefen Yang, Zongyong Jiang
Animals.2020; 10(9): 1682.     CrossRef
Influence of the Fermented Feed and Vaccination and Their Interaction on Parameters of Large White/Norwegian Landrace Piglets
Laurynas Vadopalas, Sarunas Badaras, Modestas Ruzauskas, Vita Lele, Vytaute Starkute, Paulina Zavistanaviciute, Egle Zokaityte, Vadims Bartkevics, Dovile Klupsaite, Erika Mozuriene, Agila Dauksiene, Sonata Sidlauskiene, Romas Gruzauskas, Elena Bartkiene
Animals.2020; 10(7): 1201.     CrossRef
Potential of the polychaete Hediste diversicolor fed on aquaculture and biogas side streams as an aquaculture food source
H Wang, A Hagemann, KI Reitan, J Ejlertsson, H Wollan, A Handå, AM Malzahn
Aquaculture Environment Interactions.2019; 11: 551.     CrossRef
Overall assessment of fermented feed for pigs: a series of meta-analyses
Bocheng Xu, Luoyi Zhu, Jie Fu, Zhi Li, Yizhen Wang, Mingliang Jin
Journal of Animal Science.2019; 97(12): 4810.     CrossRef