Genome-wide association study identifies 22 new loci for body dimension and body weight traits in a White Duroc×Erhualian F2 intercross population
Jiuxiu Ji (Ji J), Lisheng Zhou (Zhou L), Yuanmei Guo (Guo Y), Lusheng Huang (Huang L), Junwu Ma (Ma J)
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(8):1066-1073.   Published online 2017 Jan 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0679
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Unravelling novel and pleiotropic genes for cannon bone circumference and bone mineral density in Yorkshire pigs
Zijian Qiu, Wenwu Cai, Qian Liu, Kaiyue Liu, Chenxi Liu, Huilong Yang, Ruihua Huang, Pinghua Li, Qingbo Zhao
Journal of Animal Science.2024;[Epub]     CrossRef
Genome-wide association study reveals genetic loci and candidate genes for meat quality traits in a four-way crossbred pig population
Huiyu Wang, Xiaoyi Wang, Mingli Li, Hao Sun, Qiang Chen, Dawei Yan, Xinxing Dong, Yuchun Pan, Shaoxiong Lu
Frontiers in Genetics.2023;[Epub]     CrossRef
Genome-Wide Association Analysis Identifies Genomic Regions and Candidate Genes for Growth and Fatness Traits in Diannan Small-Ear (DSE) Pigs
Mei Liu, Qun Lan, Long Yang, Qiuchun Deng, Taiyun Wei, Heng Zhao, Peiya Peng, Xiaoding Lin, Yuhan Chen, Haiming Ma, Hongjiang Wei, Yulong Yin
Animals.2023; 13(9): 1571.     CrossRef
An imputation-based genome-wide association study for growth and fatness traits in Sujiang pigs
Pan Xu, Desen Li, Zhongping Wu, Ligang Ni, Jiaxing Liu, Ying Tang, Tongshun Yu, Jun Ren, Xuting Zhao, Min Huang
animal.2022; 16(8): 100591.     CrossRef
Genome-Wide Association Study Identified a Quantitative Trait Locus and Two Candidate Genes on Sus scrofa Chromosome 2 Affecting Vulvar Traits of Suhuai Pigs
Yanzhen Yin, Liming Hou, Chenxi Liu, Kaijun Li, Hao Guo, Peipei Niu, Qiang Li, Ruihua Huang, Pinghua Li
Genes.2022; 13(8): 1294.     CrossRef
Genome-Wide Association Study of Growth Traits in a Four-Way Crossbred Pig Population
Huiyu Wang, Xiaoyi Wang, Mingli Li, Hao Sun, Qiang Chen, Dawei Yan, Xinxing Dong, Yuchun Pan, Shaoxiong Lu
Genes.2022; 13(11): 1990.     CrossRef
A Single-Step Genome Wide Association Study on Body Size Traits Using Imputation-Based Whole-Genome Sequence Data in Yorkshire Pigs
Huatao Liu, Hailiang Song, Yifan Jiang, Yao Jiang, Fengxia Zhang, Yibing Liu, Yong Shi, Xiangdong Ding, Chuduan Wang
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Genome‐wide association study for growth and fatness traits in Chinese Sujiang pigs
P. Xu, L. Ni, Y. Tao, Z. Ma, T. Hu, X. Zhao, Z. Yu, C. Lu, X. Zhao, J. Ren
Animal Genetics.2020; 51(2): 314.     CrossRef
Polymorphism of VRTN Gene g.20311_20312ins291 Was Associated with the Number of Ribs, Carcass Diagonal Length and Cannon Bone Circumference in Suhuai Pigs
Nengjing Jiang, Chenxi Liu, Tingxu Lan, Qian Zhang, Yang Cao, Guang Pu, Peipei Niu, Zongping Zhang, Qiang Li, Juan Zhou, Xiaokui Li, Liming Hou, Ruihua Huang, Pinghua Li
Animals.2020; 10(3): 484.     CrossRef
A genome-wide detection of selection signatures in conserved and commercial pig breeds maintained in Poland
Artur Gurgul, Igor Jasielczuk, Katarzyna Ropka-Molik, Ewelina Semik-Gurgul, Klaudia Pawlina-Tyszko, Tomasz Szmatoła, Magdalena Szyndler-Nędza, Monika Bugno-Poniewierska, Tadeusz Blicharski, Karolina Szulc, Ewa Skrzypczak, Jędrzej Krupiński
BMC Genetics.2018;[Epub]     CrossRef
Sequencing the mosaic genome of Brahman cattle identifies historic and recent introgression including polled
L. Koufariotis, B. J. Hayes, M. Kelly, B. M. Burns, R. Lyons, P. Stothard, A. J. Chamberlain, S. Moore
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef