Identification of growth trait related genes in a Yorkshire purebred pig population by genome wide association studies
Qingli Meng (Meng Q), Kejun Wang (Wang K), Xiaolei Liu (Liu X), Haishen Zhou (Zhou H), Li Xu (Xu L), Zhaojun Wang (Wang Z), Meiying Fang (Fang M)
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(4):462-469.   Published online 2016 Oct 28     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0548
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genome-wide analysis reveals that the cytochrome P450 family 7 subfamily B member 1 gene is implicated in growth traits in Rasa Aragonesa ewes
K. Lakhssassi, C. Meneses, M.P. Sarto, M. Serrano, J.H. Calvo
animal.2023; 17(10): 100975.     CrossRef
Genome-Wide Association Studies and Runs of Homozygosity to Identify Reproduction-Related Genes in Yorkshire Pig Population
Lige Zhang, Songyuan Zhang, Meng Yuan, Fengting Zhan, Mingkun Song, Peng Shang, Feng Yang, Xiuling Li, Ruimin Qiao, Xuelei Han, Xinjian Li, Meiying Fang, Kejun Wang
Genes.2023; 14(12): 2133.     CrossRef
Genome-Wide Association Study for Somatic Skeletal Traits in Duroc × (Landrace × Yorkshire) Pigs
Xin Gao, Shenping Zhou, Zhihong Liu, Donglin Ruan, Jie Wu, Jianping Quan, Enqin Zheng, Jie Yang, Gengyuan Cai, Zhenfang Wu, Ming Yang
Animals.2023; 14(1): 37.     CrossRef
Effects of physical exercise on muscle metabolism and meat quality characteristics of Mongolian sheep
Min Zhang, Yueying Guo, Rina Su, Mirco Corazzin, Jiale Li, Huan Huang, Yue Zhang, Duo Yao, Lin Su, Lihua Zhao, Ye Jin
Food Science & Nutrition.2022; 10(5): 1494.     CrossRef
A Single-Nucleotide Polymorphism in the Promoter of Porcine ARHGAP24 Gene Regulates Aggressive Behavior of Weaned Pigs After Mixing by Affecting the Binding of Transcription Factor p53
Qinglei Xu, Jing Zhao, Yanli Guo, Mingzheng Liu, Allan P. Schinckel, Bo Zhou
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2022;[Epub]     CrossRef
Application of Genetic, Genomic and Biological Pathways in Improvement of Swine Feed Efficiency
Pourya Davoudi, Duy Ngoc Do, Stefanie M. Colombo, Bruce Rathgeber, Younes Miar
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
Proteomic Analysis of Hypothalamus and Pituitary Gland in Pre and Postpubertal Brahman Heifers
Loan To Nguyen, Li Yieng Lau, Marina Rufino Salinas Fortes
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
A genome-wide association study of important reproduction traits in large white pigs
Zheng chang Wu, Yifu Wang, Xiaoguo Huang, Shenglong Wu, Wenbin Bao
Gene.2022; 838: 146702.     CrossRef
Genome-Wide Association Study Reveals Additive and Non-Additive Effects on Growth Traits in Duroc Pigs
Yahui Xue, Shen Liu, Weining Li, Ruihan Mao, Yue Zhuo, Wenkai Xing, Jian Liu, Chuang Wang, Lei Zhou, Minggang Lei, Jianfeng Liu
Genes.2022; 13(8): 1454.     CrossRef
Genome-Wide Association Study of Growth Traits in a Four-Way Crossbred Pig Population
Huiyu Wang, Xiaoyi Wang, Mingli Li, Hao Sun, Qiang Chen, Dawei Yan, Xinxing Dong, Yuchun Pan, Shaoxiong Lu
Genes.2022; 13(11): 1990.     CrossRef
Genome‐wide assessment of diversity and differentiation between original and modern Brown cattle populations
A. Moscarelli, M. T. Sardina, M. Cassandro, E. Ciani, F. Pilla, G. Senczuk, B. Portolano, S. Mastrangelo
Animal Genetics.2021; 52(1): 21.     CrossRef
Genome‐wide association studies for growth‐related traits in a crossbreed pig population
Y. Xue, C. Li, D. Duan, M. Wang, X. Han, K. Wang, R. Qiao, X.‐J. Li, X.‐L. Li
Animal Genetics.2021; 52(2): 217.     CrossRef
A meta-analysis of genome-wide association studies for average daily gain and lean meat percentage in two Duroc pig populations
Shenping Zhou, Rongrong Ding, Fanming Meng, Xingwang Wang, Zhanwei Zhuang, Jianping Quan, Qian Geng, Jie Wu, Enqin Zheng, Zhenfang Wu, Jianhui Yang, Jie Yang
BMC Genomics.2021;[Epub]     CrossRef
Genome-Wide Association Study of Meat Quality Traits in a Three-Way Crossbred Commercial Pig Population
Guangxiong Gao, Ning Gao, Sicheng Li, Weijian Kuang, Lin Zhu, Wei Jiang, Weiwei Yu, Jinbiao Guo, Zhili Li, Chengzhong Yang, Yunxiang Zhao
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
A compendium and comparative epigenomics analysis of cis-regulatory elements in the pig genome
Yunxia Zhao, Ye Hou, Yueyuan Xu, Yu Luan, Huanhuan Zhou, Xiaolong Qi, Mingyang Hu, Daoyuan Wang, Zhangxu Wang, Yuhua Fu, Jingjin Li, Saixian Zhang, Jianhai Chen, Jianlin Han, Xinyun Li, Shuhong Zhao
Nature Communications.2021;[Epub]     CrossRef
Genome-Wide Association Study for Body Length, Body Height, and Total Teat Number in Large White Pigs
Yifeng Hong, Jian Ye, Linsong Dong, Yalan Li, Limin Yan, Gengyuan Cai, Dewu Liu, Cheng Tan, Zhenfang Wu
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Whole-genome re-sequencing association study on yearling wool traits in Chinese fine-wool sheep
Hongchang Zhao, Shaohua Zhu, Tingting Guo, Mei Han, Bowen Chen, Guoyan Qiao, Yi Wu, Chao Yuan, Jianbin Liu, Zengkui Lu, Weibo Sun, Tianxiang Wang, Fanwen Li, Yajun Zhang, Fujun Hou, Yaojing Yue, Bohui Yang
Journal of Animal Science.2021;[Epub]     CrossRef
Genome-wide scan for runs of homozygosity identifies candidate genes in Wannan Black pigs
Xudong Wu, Ren Zhou, Wei Zhang, Bangji Cao, Jing Xia, Caiyun Wang, Xiaodong Zhang, Mingxing Chu, Zongjun Yin, Yueyun Ding
Animal Bioscience.2021; 34(12): 1895.     CrossRef
Genome-wide association study for carcass quality traits and growth in purebred and crossbred pigs1
Matteo Bergamaschi, Christian Maltecca, Justin Fix, Clint Schwab, Francesco Tiezzi
Journal of Animal Science.2020;[Epub]     CrossRef
Genome‐wide association study for growth and fatness traits in Chinese Sujiang pigs
P. Xu, L. Ni, Y. Tao, Z. Ma, T. Hu, X. Zhao, Z. Yu, C. Lu, X. Zhao, J. Ren
Animal Genetics.2020; 51(2): 314.     CrossRef
Multiple association analysis of loci and candidate genes that regulate body size at three growth stages in Simmental beef cattle
Bingxing An, Lei Xu, Jiangwei Xia, Xiaoqiao Wang, Jian Miao, Tianpeng Chang, Meihua Song, Junqing Ni, Lingyang Xu, Lupei Zhang, Junya Li, Huijiang Gao
BMC Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
Genome-wide association studies of lactation yields of milk, fat, protein and somatic cell score in New Zealand dairy goats
Megan Scholtens, Andrew Jiang, Ashley Smith, Mathew Littlejohn, Klaus Lehnert, Russell Snell, Nicolas Lopez-Villalobos, Dorian Garrick, Hugh Blair
Journal of Animal Science and Biotechnology.2020;[Epub]     CrossRef
Signatures of positive selection underlying beef production traits in Korean cattle breeds
Zewdu Edea, Kyoung Sub Jung, Sung-Sub Shin, Song-Won Yoo, Jae Won Choi, Kwan-Suk Kim
Journal of Animal Science and Technology.2020; 62(3): 293.     CrossRef
Unravelling the genetic loci for growth and carcass traits in Chinese Bamaxiang pigs based on a 1.4 million SNP array
Huanfa Gong, Shijun Xiao, Wanbo Li, Tao Huang, Xiaochang Huang, Guorong Yan, Yizhong Huang, Hengqing Qiu, Kai Jiang, Xiaopeng Wang, Hui Zhang, Jianhong Tang, Lin Li, Yiping Li, Chenbin Wang, Chuanmin Qiao, Jun Ren, Lusheng Huang, Bin Yang
Journal of Animal Breeding and Genetics.2019; 136(1): 3.     CrossRef
Genome Scan for Genomic Regions and Genes Associated with Growth Trait in Pacific White Shrimp Litopeneaus vannamei
Yang Yu, Quanchao Wang, Qian Zhang, Zheng Luo, Yue Wang, Xiaojun Zhang, Hao Huang, Jianhai Xiang, Fuhua Li
Marine Biotechnology.2019; 21(3): 374.     CrossRef
Genome-Wide Association Study Reveals Candidate Genes for Growth Relevant Traits in Pigs
Zhenshuang Tang, Jingya Xu, Lilin Yin, Dong Yin, Mengjin Zhu, Mei Yu, Xinyun Li, Shuhong Zhao, Xiaolei Liu
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Selection signatures of litter size in Dazu black goats based on a whole genome sequencing mixed pools strategy
Guang-Xin E, Yong-Ju Zhao, Yong-Fu Huang
Molecular Biology Reports.2019; 46(5): 5517.     CrossRef
Invited review: Advances and applications of random regression models: From quantitative genetics to genomics
H.R. Oliveira, L.F. Brito, D.A.L. Lourenco, F.F. Silva, J. Jamrozik, L.R. Schaeffer, F.S. Schenkel
Journal of Dairy Science.2019; 102(9): 7664.     CrossRef
Combining information from genome-wide association and multi-tissue gene expression studies to elucidate factors underlying genetic variation for residual feed intake in Australian Angus cattle
Sara de las Heras-Saldana, Samuel A. Clark, Naomi Duijvesteijn, Cedric Gondro, Julius H. J. van der Werf, Yizhou Chen
BMC Genomics.2019;[Epub]     CrossRef
Genome-wide association study reveals genetic loci and candidate genes for average daily gain in Duroc pigs
Jianping Quan, Rongrong Ding, Xingwang Wang, Ming Yang, Yang Yang, Enqin Zheng, Ting Gu, Gengyuan Cai, Zhenfang Wu, Dewu Liu, Jie Yang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2018; 31(4): 480.     CrossRef
Multimarker and rare variants genomewide association studies for bone weight in Simmental cattle
J. Miao, X. Wang, J. Bao, S. Jin, T. Chang, J. Xia, L. Yang, B. Zhu, L. Xu, L. Zhang, X. Gao, Y. Chen, J. Li, H. Gao
Journal of Animal Breeding and Genetics.2018; 135(3): 159.     CrossRef
Genetic Architecture of Feeding Behavior and Feed Efficiency in a Duroc Pig Population
Rongrong Ding, Ming Yang, Xingwang Wang, Jianping Quan, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Shaoyun Li, Zheng Xu, Enqin Zheng, Gengyuan Cai, Dewu Liu, Wen Huang, Jie Yang, Zhenfang Wu
Frontiers in Genetics.2018;[Epub]     CrossRef
Scans for signatures of selection in Russian cattle breed genomes reveal new candidate genes for environmental adaptation and acclimation
Andrey A. Yurchenko, Hans D. Daetwyler, Nikolay Yudin, Robert D. Schnabel, Christy J. Vander Jagt, Vladimir Soloshenko, Bulat Lhasaranov, Ruslan Popov, Jeremy F. Taylor, Denis M. Larkin
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Extent of linkage disequilibrium and effective population size of Korean Yorkshire swine
Donghyun Shin, Kyeong-Hye Won, Sung-Hoon Kim, Yong-Min Kim
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2018; 31(12): 1843.     CrossRef