The impact of diet on the composition and relative abundance of rumen microbes in goat
Kaizhen Liu (Liu K), Qin Xu (Xu Q), Lizhi Wang (Wang L), Jiwen Wang (Wang J), Wei Guo (Guo W), Meili Zhou (Zhou M)
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(4):531-537.   Published online 2016 Aug 10     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0353
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Flammulina velutipes mushroom residues on growth performance, apparent digestibility, serum biochemical indicators, rumen fermentation and microbial of Guizhou black goat
Yong Long, Wen Xiao, Yanpin Zhao, Chao Yuan, Defeng Wang, Yang Yang, Chaozhi Su, Pramote Paengkoum, Yong Han
Frontiers in Microbiology.2024;[Epub]     CrossRef
Shifts in the microbial community and metabolome in rumen ecological niches during antler growth
Songze Li, Ruina Mu, Yuhang Zhu, Fei Zhao, Qiang Qiu, Huazhe Si, André-Denis G. Wright, Zhipeng Li
Computational and Structural Biotechnology Journal.2024; 23: 1608.     CrossRef
Effects of king grass and rice straw hay on apparent digestibility and ruminal microorganisms of buffalo
Rong-jiao Wang, Shi-chun He, Dan Huang, Dong-wang Wu, Shao-ying He, Tai-qing Guo, Chang-guo Chen, Hua-ming Mao
Animal Biotechnology.2023; 34(4): 1514.     CrossRef
The study on the feasibility of dietary supplementation with dimethyl silicone oil to prevent frothy rumen bloat in goats fed with high concentrate diets
Kangzhuzuoma Qy, Lizhi Wang, Zhisheng Wang, Bai Xue, Quanhui Peng
Animal Biotechnology.2023; 34(7): 2940.     CrossRef
Effect of concentrates level on digestibility, ruminal fermentation, and bacterial community in growing camels
Ahmed R. Askar, Mai A. Allam, Khalid Z. Kewan, Rawia Darwesh, Mebarek Lamara, Ebrahim A Sabra, Sabbah Allam, Alaa Emara Rabee
Animal Biotechnology.2023; 34(9): 4500.     CrossRef
Dietary supplementation of Allium mongolicum modulates rumen-hindgut microbial community structure in Simmental calves
Kaili Xie, Shenghua Chang, Jiao Ning, Yarong Guo, Cheng Zhang, Tianhai Yan, Fujiang Hou
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Alterations in gut microbiota and host transcriptome of patients with coronary artery disease
Liuying Chen, Xuanting Mou, Jingjing Li, Miaofu Li, Caijie Ye, Xiaofei Gao, Xiaohua Liu, Yunlong Ma, Yizhou Xu, Yigang Zhong
BMC Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Porcine in vitro fermentation characteristics of canola co-products in neutral and acidic fermentation medium pH
Jung Wook Lee, Shenggang Wang, Teresa Seefeldt, Abigail Donkor, Brian A. Logue, Hee Seong Kim, Jinsu Hong, Tofuko A. Woyengo
Animal Feed Science and Technology.2022; 284: 115188.     CrossRef
Ruminal bacterial community is associated with the variations of total milk solid content in Holstein lactating cows
Kaizhen Liu, Yangdong Zhang, Guoxin Huang, Nan Zheng, Shengguo Zhao, Jiaqi Wang
Animal Nutrition.2022; 9: 175.     CrossRef
Breed and diet influence the ruminal bacterial community of sheep
E. C. Greenwood, V. A. Torok, P. I. Hynd, Wayne Bryden
Animal Production Science.2022; 62(5): 416.     CrossRef
Changes in Rumen Bacterial Community Induced by the Dietary Physically Effective Neutral Detergent Fiber Levels in Goat Diets
Benchu Xue, Mei Wu, Shuangming Yue, Anhai Hu, Xiang Li, Qionghua Hong, Zhisheng Wang, Lizhi Wang, Quanhui Peng, Bai Xue
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Seasonal variations in the composition and diversity of gut microbiota in white-lipped deer (Cervus albirostris)
Zhangqiang You, Jing Deng, Jialin Liu, Junhua Fu, Huan Xiong, Wei Luo, Jianli Xiong
PeerJ.2022; 10: e13753.     CrossRef
Effects of dietary non-fibrous carbohydrate (NFC) to neutral detergent fiber (NDF) ratio change on rumen bacterial community and ruminal fermentation parameters in Chinese black Tibetan sheep (Ovis aries)
Boyan Ma, Chunmei Zhang, Sayed Haidar Abbas Raza, Baochun Yang, Bandar Hamad Aloufi, Ahmed Mohajja Alshammari, Qwait AlGabbani, Rajwali Khan, Shengzhen Hou, Linsheng Gui
Small Ruminant Research.2022; 216: 106793.     CrossRef
Diet Shift May Trigger LuxS/AI-2 Quorum Sensing in Rumen Bacteria
Xiao Wei, Tanghui Long, Yanjiao Li, Kehui Ouyang, Qinghua Qiu
Bioengineering.2022; 9(8): 379.     CrossRef
Metagenomic Characterization and Volatile Compounds Determination in Rumen from Saanen Goat Kids Fed Olive Leaves
Francesca Bennato, Camillo Martino, Marco Di Domenico, Andrea Ianni, Benli Chai, Lisa Di Marcantonio, Cesare Cammà, Giuseppe Martino
Veterinary Sciences.2022; 9(9): 452.     CrossRef
In Vitro Fermentation and Degradation Characteristics of Rosemary Extract in Total Mixed Ration of Lactating Dairy Cows
Fanlin Kong, Shuo Wang, Zhijun Cao, Yajing Wang, Shengli Li, Wei Wang
Fermentation.2022; 8(9): 461.     CrossRef
Effects of Different Fiber Substrates on In Vitro Rumen Fermentation Characteristics and Rumen Microbial Community in Korean Native Goats and Hanwoo Steers
Seon-Ho Kim, Ha-Guyn Sung
Fermentation.2022; 8(11): 611.     CrossRef
Alterations in the rumen bacterial communities and metabolites of finishing bulls fed high-concentrate diets supplemented with active dry yeast and yeast culture
Kai Gao, Chunyin Geng
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Exploring Microbial Potential for Sustainable Agriculture
Varunendra Singh Rawat, Mansi Verma , Helianthous Verma, Charu Dogra Rawat
Microsphere.2022; 1(1): 33.     CrossRef
Ruminal microbiota–host interaction and its effect on nutrient metabolism
Kaizhen Liu, Yangdong Zhang, Zhongtang Yu, Qingbiao Xu, Nan Zheng, Shengguo Zhao, Guoxin Huang, Jiaqi Wang
Animal Nutrition.2021; 7(1): 49.     CrossRef
The Effect of a High-Grain Diet on the Rumen Microbiome of Goats with a Special Focus on Anaerobic Fungi
Katerina O. Fliegerova, Sabine M. Podmirseg, Julia Vinzelj, Diego J. Grilli, Simona Kvasnová, Dagmar Schierová, Hana Sechovcová, Jakub Mrázek, Giuliana Siddi, Graciela N. Arenas, Giuseppe Moniello
Microorganisms.2021; 9(1): 157.     CrossRef
Evaluating tannery wastewater treatment performance based on physicochemical and microbiological characteristics: An Ethiopian case study
Tesfaye Admassu Abate, Adey F. Desta, Nancy G. Love
Water Environment Research.2021; 93(5): 658.     CrossRef
Altered milk yield and rumen microbial abundance in response to concentrate supplementation during the cold season in Tibetan sheep
Lin-Sheng Gui, Sayed Haidar Abbas Raza, Fathi Allam Easa Ahmed Allam, Li Zhou, Shengzhen Hou, Imran Khan, Ihsan Ullah Kakar, Ayman Hassan Abd El-Aziz, Jianlei Jia, Yonggang Sun, Zhiyou Wang
Electronic Journal of Biotechnology.2021; 53: 80.     CrossRef
Lignocelluloytic activities and composition of bacterial community in the camel rumen
Alaa Emara Rabee, Robert Forster, Ebrahim A Sabra
AIMS Microbiology.2021; 7(3): 354.     CrossRef
Growth performance, visceral organ weights, and gut health of weaned pigs fed diets with different dietary fiber solubility and lipid sources
Jinsu Hong, Saymore Petros Ndou, Seidu Adams, Joy Scaria, Tofuko Awori Woyengo
Journal of Animal Science.2021;[Epub]     CrossRef
Rumen bacterial community profile and fermentation in Barki sheep fed olive cake and date palm byproducts
Alaa Emara Rabee, Khalid Z. Kewan, Ebrahim A. Sabra, Hassan M. El Shaer, Mebarek Lamara
PeerJ.2021; 9: e12447.     CrossRef
Analysis of bacterial community in rumen fluid of cattle supplemented with different protein and energy sources
Nguyen Trong Ngu, Luu Huynh Anh, Nguyen Thi Hong Nhan, Nguyen Van Hon, Nguyen Thiet, Juan Boo Liang, Lam Thai Hung, Nguyen Hong Xuan, Wei Li Chen, Ly Thi Thu Lan
Animal Production Science.2021; 62(14): 1353.     CrossRef
Composition of bacterial and archaeal communities in the rumen of dromedary camel using cDNA-amplicon sequencing
Alaa E. Rabee, Robert J. Forster, Chijioke O. Elekwachi, Khaled Z. Kewan, Ebrahim Sabra, Hoda A. Mahrous, Omaima A. Khamiss, Safinaze M. Shawket
International Microbiology.2020; 23(2): 137.     CrossRef
Effects of protein restriction on performance, ruminal fermentation and microbial community in Holstein bulls fed high-concentrate diets
Sandra Costa-Roura, Joaquim Balcells, Gabriel de la Fuente, Jesús Mora-Gil, Núria Llanes, Daniel Villalba
Animal Feed Science and Technology.2020; 264: 114479.     CrossRef
Comparative Analysis of Soil Microbiome Profiles in the Companion Planting of White Clover and Orchard Grass Using 16S rRNA Gene Sequencing Data
Lijuan Chen, Daojie Li, Ye Shao, Jannati Adni, Hui Wang, Yuqing Liu, Yunhua Zhang
Frontiers in Plant Science.2020;[Epub]     CrossRef
Comparative analysis of the metabolically active microbial communities in the rumen of dromedary camels under different feeding systems using total rRNA sequencing
Alaa Emara Rabee, Robert Forster, Chijioke Elekwachi, Ebrahim Sabra, Mebarek Lamara
PeerJ.2020; 8: e10184.     CrossRef
Comparison of MicroRNA Transcriptomes Reveals the Association between MiR-148a-3p Expression and Rumen Development in Goats
Tao Zhong, Cheng Wang, Jiangtao Hu, Xiaoyong Chen, Lili Niu, Siyuan Zhan, Linjie Wang, Jiazhong Guo, Jiaxue Cao, Li Li, Hongping Zhang
Animals.2020; 10(11): 1951.     CrossRef
Changes in the ruminal fermentation and bacterial community structure by a sudden change to a high-concentrate diet in Korean domestic ruminants
Mingyung Lee, Sinyong Jeong, Jakyeom Seo, Seongwon Seo
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(1): 92.     CrossRef
Rumen bacterial diversity of Tibetan sheep (Ovis aries) associated with different forage types on the Qinghai-Tibetan Plateau
Xiongxiong Cui, Zhaofeng Wang, Tianhai Yan, Shenghua Chang, Hong Wang, Fujiang Hou
Canadian Journal of Microbiology.2019; 65(12): 859.     CrossRef
Effects of particle size of ground alfalfa hay on caecal bacteria and archaea populations of rabbits
Mei Yuan, Siqiang Liu, Zhisheng Wang, Lizhi Wang, Bai Xue, Huawei Zou, Gang Tian, Jingyi Cai, Quanhui Peng
PeerJ.2019; 7: e7910.     CrossRef
Metabolic Modeling Elucidates the Transactions in the Rumen Microbiome and the Shifts Upon Virome Interactions
Mohammad Mazharul Islam, Samodha C. Fernando, Rajib Saha
Frontiers in Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef