Relationships between Single Nucleotide Polymorphism Markers and Meat Quality Traits of Duroc Breeding Stocks in Korea
J. S. Choi (Choi JS), S. K. Jin (Jin SK), Y. H. Jeong (Jeong YH), Y. C. Jung (Jung YC), J. H. Jung (Jung JH), K. S. Shim (Shim KS), Y. I. Choi (Choi YI)
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(9):1229-1238.   Published online 2016 Aug 10     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0158
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genomic background of biotypes related to growth, carcass and meat quality traits in Duroc pigs based on principal component analysis
Hannah E. Green, Hinayah Rojas de Oliveira, Amanda Botelho Alvarenga, Stacy Scramlin‐Zuelly, Daniela Grossi, Allan P. Schinckel, Luiz F. Brito
Journal of Animal Breeding and Genetics.2024; 141(2): 163.     CrossRef
Potential of eight mutations for marker-assisted breeding in Chinese Lulai black pigs
Jing Xu, Aimei Jiang, Changzheng Zhang, Yangqing Zheng, Tingrong Zhang, Lisheng Zhou
Canadian Journal of Animal Science.2022; 102(3): 431.     CrossRef
Profiling and Functional Analysis of Long Noncoding RNAs and mRNAs during Porcine Skeletal Muscle Development
Ya Tan, Mailin Gan, Linyuan Shen, Liang Li, Yuan Fan, Ying Chen, Lei Chen, Lili Niu, Ye Zhao, Anan Jiang, Dongmei Jiang, Shunhua Zhang, Li Zhu
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(2): 503.     CrossRef
Trait correlated expression combined with eQTL and ASE analyses identified novel candidate genes affecting intramuscular fat
Yan Liu, Huan Long, Simin Feng, Tingting Ma, Mufeng Wang, Lizhu Niu, Xinyi Zhang, Lianni Wang, Yu Lei, Yilong Chen, Qiankun Wang, Xuewen Xu
BMC Genomics.2021;[Epub]     CrossRef
Genomics of Heat Tolerance in Reproductive Performance Investigated in Four Independent Maternal Lines of Pigs
Francesco Tiezzi, Luiz F. Brito, Jeremy Howard, Yi Jian Huang, Kent Gray, Clint Schwab, Justin Fix, Christian Maltecca
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
Association of the melanocortin 4 receptor (MC4R) gene polymorphism with growth traits of Hu sheep
Huili Shan, Xuemei Song, Yuhao Cao, Pei Xiong, Jianliang Wu, Junfang Jiang, Yongqing Jiang
Small Ruminant Research.2020; 192: 106206.     CrossRef
The Asp298Asn polymorphism of melanocortin‐4 receptor (MC4R) in pigs: evidence for its potential effects on MC4R constitutive activity and cell surface expression
J. Zhang, J. Li, C. Wu, Z. Hu, L. An, Y. Wan, C. Fang, X. Zhang, J. Li, Y. Wang
Animal Genetics.2020; 51(5): 694.     CrossRef
Polymorphisms of four candidate genes and their correlations with growth traits in blue fox (Alopex lagopus)
Dong-Yue Yu, Ru-Zi Wu, Yao Zhao, Zi-Han Nie, Lai Wei, Tian-Yi Wang, Zhi-Ping Liu
Gene.2019; 717: 143987.     CrossRef
Association of Twelve Candidate Gene Polymorphisms with the Intramuscular Fat Content and Average Backfat Thickness of Chinese Suhuai Pigs
Wang, Li, Zhou, Gao, Liu, Li, Niu, Zhang, Li, Zhou, Huang
Animals.2019; 9(11): 858.     CrossRef
Genome‐wide association studies for two exterior traits in Chinese Dongxiang spotted pigs
Chengbin Wang, Xiaopeng Wang, Jianhong Tang, Hao Chen, Junjie Zhang, Yiping Li, Shengrong Lei, Huayuan Ji, Bin Yang, Jun Ren, Nengshui Ding
Animal Science Journal.2018; 89(6): 868.     CrossRef
Genetic Marker Discovery in Complex Traits: A Field Example on Fat Content and Composition in Pigs
Ramona Pena, Roger Ros-Freixedes, Marc Tor, Joan Estany
International Journal of Molecular Sciences.2016; 17(12): 2100.     CrossRef