Genetic Diversity Analysis of South and East Asian Duck Populations Using Highly Polymorphic Microsatellite Markers
Dongwon Seo (Seo D), Md. Shamsul Alam Bhuiyan (Bhuiyan MSA), Hasina Sultana (Sultana H), Jung Min Heo (Heo JM), Jun Heon Lee (Lee JH)
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(4):471-478.   Published online 2016 Feb 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0915
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Evaluation of genetic diversity and population structure in four indigenous duck breeds in Vietnam
Lan Doan Pham, Duy Ngoc Do, Le Quang Nam, Nguyen Van Ba, Pham Hai Ninh, Doan Phuong Thuy, Pham Van Son, Pham Cong Thieu
Animal Biotechnology.2022; 33(6): 1065.     CrossRef
Genetic diversity and population structure of Mongolian regional horses with 14 microsatellite markers
Jihye Yun, Baatartsogt Oyungerel, Hong Sik Kong
Animal Bioscience.2022; 35(8): 1121.     CrossRef
Genetic Diversity of Chinese Longsnout Catfish (Leiocassis longirostris) in Four Farmed Populations Based on 20 New Microsatellite DNA Markers
Lu Zhang, Chenyan Mou, Jian Zhou, Hua Ye, Zhen Wei, Hongyu Ke, Zhipeng Huang, Yuanliang Duan, Zhongmeng Zhao, Han Zhao, Huadong Li, Jun Du, Qiang Li
Diversity.2022; 14(8): 654.     CrossRef
Development of Microsatellite Marker System to Determine the Genetic Diversity of Experimental Chicken, Duck, Goose, and Pigeon Populations
Xiulin Zhang, Yang He, Wei Zhang, Yining Wang, Xinmeng Liu, Aique Cui, Yidi Gong, Jing Lu, Xin Liu, Xueyun Huo, Jianyi Lv, Meng Guo, Xiaoyan Du, Lingxia Han, Hongyan Chen, Jilan Chen, Changlong Li, Zhenwen Chen, Monica Fedele
BioMed Research International.2021; 2021: 1.     CrossRef
Monitoring of genetically close Tsaiya duck populations using novel microsatellite markers with high polymorphism
Fang-Yu Lai, Yi-Ying Chang, Yi-Chen Chen, En-Chung Lin, Hsiu-Chou Liu, Jeng-Fang Huang, Shih-Torng Ding, Pei-Hwa Wang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2020; 33(6): 888.     CrossRef
Isolation and characterization of 20 polymorphic microsatellites loci for Xenocypris davidi based on high-throughput sequencing
Aihuan Guo, Julin Yuan, Qingping Lian, Ming Li, Zhimin Gu
Molecular Biology Reports.2020; 47(10): 8305.     CrossRef
Genetic diversity and phylogenetic relationship analyzed by microsatellite markers in eight Indonesian local duck populations
Dwi Nur Happy Hariyono, Dyah Maharani, Sunghyun Cho, Prabuddha Manjula, Dongwon Seo, Nuri Choi, Jafendi Hasoloan Purba Sidadolog, Jun-Heon Lee
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(1): 31.     CrossRef
Carcass composition and selected meat quality traits of Pekin ducks from genetic resources flocks
D. Kokoszyński, R. Wasilewski, K. Stęczny, M. Kotowicz, C. Hrnčar, H. Arpášová
Poultry Science.2019; 98(7): 3029.     CrossRef
Effects of transport stress on physiological responses and milk production in lactating dairy cows
Heeok Hong, Eunchae Lee, In Hyung Lee, Sang-Rak Lee
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(3): 442.     CrossRef
Phylogenetic Analysis of Duck Species from Tegal Indonesia Using 18S Ribosomal RNA and Mitochondrial COI Gene
Hermin Pancasakti, Wahyu Dewi Utari, Annisa Rizki Raha
International Journal of Poultry Science.2018; 17(8): 392.     CrossRef