Identification of a Novel Single Nucleotide Polymorphism in Porcine Beta-Defensin-1 Gene
D. R. Pruthviraj (Pruthviraj DR), A. P. Usha (Usha AP), R. T. Venkatachalapathy (Venkatachalapathy RT)
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(3):315-320.   Published online 2016 Feb 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0638
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of AGO2 and PLEC genes polymorphisms in Hu sheep and their relationship with body size traits
Jia Liu, Wenxin Zheng, Weimin Wang, Xiaobin Yang, Yongliang Huang, Panpan Cui, Zongwu Ma, Xiwen Zeng, Rui Zhai, Xiuxiu Weng, Weiwei Wu, Xiaoxue Zhang
Animal Biotechnology.2024;[Epub]     CrossRef
Association between beta defensin gene polymorphism and clinical endometritis in dairy cows
Zahra Goroohi, Hassan Sharifiyazdi, Abdolah Mirzaei
Comparative Clinical Pathology.2019; 28(2): 377.     CrossRef