Characterizing Milk Production Related Genes in Holstein Using RNA-seq
Minseok Seo (Seo M), Hyun-Jeong Lee (Lee HJ), Kwondo Kim (Kim K), Kelsey Caetano-Anolles (Caetano-Anolles K), Jin Young Jeong (Jeong JY), Sungkwon Park (Park S), Young Kyun Oh (Oh YK), Seoae Cho (Cho S), Heebal Kim (Kim H)
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(3):343-351.   Published online 2016 Feb 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0525
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A review of the role of transcription factors in regulating adipogenesis and lipogenesis in beef cattle
Belete Kuraz Abebe, Hongbao Wang, Anning Li, Linsen Zan
Journal of Animal Breeding and Genetics.2024; 141(3): 235.     CrossRef
Transcriptome-wide mapping of milk somatic cells upon subclinical mastitis infection in dairy cattle
Vittoria Bisutti, Núria Mach, Diana Giannuzzi, Alice Vanzin, Emanuele Capra, Riccardo Negrini, Maria Elena Gelain, Alessio Cecchinato, Paolo Ajmone-Marsan, Sara Pegolo
Journal of Animal Science and Biotechnology.2023;[Epub]     CrossRef
Genomic selection pressure discovery using site-frequency spectrum and reduced local variability statistics in Pakistani Dera-Din-Panah goat
Rashid Saif, Tania Mahmood, Saeeda Zia, Jan Henkel, Aniqa Ejaz
Tropical Animal Health and Production.2023;[Epub]     CrossRef
Multi-Omics Integration and Network Analysis Reveal Potential Hub Genes and Genetic Mechanisms Regulating Bovine Mastitis
Masoumeh Naserkheil, Farzad Ghafouri, Sonia Zakizadeh, Nasrollah Pirany, Zeinab Manzari, Sholeh Ghorbani, Mohammad Hossein Banabazi, Mohammad Reza Bakhtiarizadeh, Md. Amdadul Huq, Mi Na Park, Herman W. Barkema, Deukmin Lee, Kwan-Sik Min
Current Issues in Molecular Biology.2022; 44(1): 309.     CrossRef
Lactation Associated Genes Revealed in Holstein Dairy Cows by Weighted Gene Co-Expression Network Analysis (WGCNA)
Yongliang Fan, Abdelaziz Adam Idriss Arbab, Huimin Zhang, Yi Yang, Mudasir Nazar, Ziyin Han, Zhangping Yang
Animals.2021; 11(2): 314.     CrossRef
Transcriptome study underling difference of milk yield during peak lactation of Kazakh horse
Xi Yu, Chao Fang, Lingling Liu, Xuan Zhao, Wujun Liu, Hang Cao, Shipeng Lv
Journal of Equine Veterinary Science.2021; 102: 103424.     CrossRef
Nutrigenomic Role of Acetate and β-Hydroxybutyrate in Bovine Mammary Epithelial Cells
Shuyuan Song, Minghui Jiang, Jinyu Zhou, Feng Zhao, Xiaoming Hou, Ye Lin
DNA and Cell Biology.2020; 39(3): 389.     CrossRef
Transcriptome Analysis Reveals Potential Regulatory Genes Related to Heat Tolerance in Holstein Dairy Cattle
Shenhe Liu, Tingting Yue, Muhammad Jamil Ahmad, Xiangwei Hu, Xinxin Zhang, Tingxian Deng, Yan Hu, Changjiu He, Yang Zhou, Liguo Yang
Genes.2020; 11(1): 68.     CrossRef
Folic acid supplementation regulates milk production variables, metabolic associated genes and pathways in perinatal Holsteins
Muhammad Zahoor Khan, Lei Liu, Zhichao Zhang, Adnan Khan, Di Wang, Siyuan Mi, Tahir Usman, Gang Liu, Gang Guo, Xizhi Li, Yachun Wang, Ying Yu
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2020; 104(2): 483.     CrossRef
Comparison of the Transcriptome of the Ovine Mammary Gland in Lactating and Non-lactating Small-Tailed Han Sheep
Jiqing Wang, Huitong Zhou, Jon G. H. Hickford, Zhiyun Hao, Jiyuan Shen, Yuzhu Luo, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
Overview of Folic Acid Supplementation Alone or in Combination with Vitamin B12 in Dairy Cattle during Periparturient Period
Muhammad Zahoor Khan, Adnan Khan, Jianxin Xiao, Jinhuan Dou, Lei Liu, Ying Yu
Metabolites.2020; 10(6): 263.     CrossRef
Identification of novel molecular markers of mastitis caused by Staphylococcus aureus using gene expression profiling in two consecutive generations of Chinese Holstein dairy cattle
Di Wang, Lei Liu, Serafino M. A. Augustino, Tao Duan, Thomas J. Hall, David E. MacHugh, Jinhuan Dou, Yi Zhang, Yachun Wang, Ying Yu
Journal of Animal Science and Biotechnology.2020;[Epub]     CrossRef
Identifying Hub Genes for Heat Tolerance in Water Buffalo (Bubalus bubalis) Using Transcriptome Data
Shenhe Liu, Tingzhu Ye, Zipeng Li, Jun Li, Ahmad Muhammad Jamil, Yang Zhou, Guohua Hua, Aixin Liang, Tingxian Deng, Liguo Yang
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Whole blood transcriptome analysis reveals footprints of cattle adaptation to sub‐arctic conditions
K. Pokharel, M. Weldenegodguad, R. Popov, M. Honkatukia, H. Huuki, H. Lindeberg, J. Peippo, T. Reilas, S. Zarovnyaev, J. Kantanen
Animal Genetics.2019; 50(3): 217.     CrossRef
Analysis of Liver Proteome and Identification of Critical Proteins Affecting Milk Fat, Protein, and Lactose Metabolism in Dariy Cattle with iTRAQ
Lingna Xu, Lijun Shi, Lin Liu, Ruobing Liang, Qian Li, Jianguo Li, Bo Han, Dongxiao Sun
PROTEOMICS.2019;[Epub]     CrossRef
Genome-wide association studies to identify quantitative trait loci affecting milk production traits in water buffalo
J.J. Liu, A.X. Liang, G. Campanile, G. Plastow, C. Zhang, Z. Wang, A. Salzano, B. Gasparrini, M. Cassandro, L.G. Yang
Journal of Dairy Science.2018; 101(1): 433.     CrossRef
Transcriptomic profiles of the bovine mammary gland during lactation and the dry period
Wen-ting Dai, Yi-xuan Zou, Robin R. White, Jian-xin Liu, Hong-yun Liu
Functional & Integrative Genomics.2018; 18(2): 125.     CrossRef
Transcriptional profiling of two different physiological states of the yak mammary gland using RNA sequencing
Fan Jiangfeng, Luo Yuzhu, Yu Sijiu, Cui Yan, Xu Gengquan, Wang Libin, Pan Yangyang, He Honghong, Juan J. Loor
PLOS ONE.2018; 13(7): e0201628.     CrossRef
Effect of Different Roughages on Milk Protein and Milk Fat Synthesis in Dairy Cows
Sha Shan-shan, Zhang Na, Li Qing-zhang
Journal of Northeast Agricultural University (English Edition).2016; 23(4): 40.     CrossRef
RNA-seq analysis for detecting quantitative trait-associated genes
Minseok Seo, Kwondo Kim, Joon Yoon, Jin Young Jeong, Hyun-Jeong Lee, Seoae Cho, Heebal Kim
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef