Effect of Bacillus subtilis Natto on Meat Quality and Skatole Content in TOPIGS Pigs
Q. K. Sheng (Sheng QK), K. F. Zhou (Zhou KF), H. M. Hu (Hu HM), H. B. Zhao (Zhao HB), Y. Zhang (Zhang Y), W. Ying (Ying W)
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(5):716-721.   Published online 2015 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0478
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of fermented broccoli stem and leaf residue on growth performance, serum characteristics and meat quality of growing pigs
Hong Sun, Zhongcang Qian, Yifei Wu, Jiangwu Tang, Qi Shen, Jiahui Li, Xiaohong Yao, Xin Wang
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2023; 107(4): 1035.     CrossRef
Impact of Bacillus subtilis on manure solids, odor, and microbiome
Okhwa Hwang, Yeo-Myeong Yun, Steven Trabue
Journal of Environmental Management.2023; 333: 117390.     CrossRef
Effects of Compound Probiotics on Cecal Microbiota and Metabolome of Swine
Jie Li, Hongyue Li, Yi Zhou, Hongwei Xiang, Muze Lv, Bo Ruan, Zongyi Bo, Haixiao Shen, Fazhi Xu, Yafeng Huang, Liang Li, Pei Sun
Animals.2023; 13(6): 1006.     CrossRef
Effects of Lactobacillus Lactis Supplementation on Growth Performance, Hematological Parameters, Meat Quality and Intestinal Flora in Growing-Finishing Pigs
Haitao Duan, Lizi Lu, Lei Zhang, Jun Li, Xu Gu, Junguo Li
Animals.2023; 13(7): 1247.     CrossRef
Maternal and/or post-weaning supplementation with Bacillus altitudinis spores modulates the microbial composition of colostrum, digesta and faeces in pigs
Ruth Rattigan, Peadar G. Lawlor, Paul Cormican, Daniel Crespo-Piazuelo, James Cullen, John P. Phelan, Samir Ranjitkar, Fiona Crispie, Gillian E. Gardiner
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Gut microbiome-produced metabolites in pigs: a review on their biological functions and the influence of probiotics
Robie Vasquez, Ju Kyoung Oh, Ji Hoon Song, Dae-Kyung Kang
Journal of Animal Science and Technology.2022; 64(4): 671.     CrossRef
Bacillus subtilis natto as a potential probiotic in animal nutrition
Sandra R. B. Ruiz Sella, Tarcila Bueno, Angelo A. B. de Oliveira, Susan Grace Karp, Carlos Ricardo Soccol
Critical Reviews in Biotechnology.2021; 41(3): 355.     CrossRef
Effect of BioPlus YC Probiotic Supplementation on Gut Microbiota, Production Performance, Carcass and Meat Quality of Pigs
Artur Rybarczyk, Elżbieta Bogusławska-Wąs, Alicja Dłubała
Animals.2021; 11(6): 1581.     CrossRef
Effects of supplementing with fermented mixed feed on the performance and meat quality in finishing pigs
Lihong Hao, Weifa Su, Yu Zhang, Cheng Wang, Bocheng Xu, Zipeng Jiang, Fengqin Wang, Yizhen Wang, Zeqing Lu
Animal Feed Science and Technology.2020; 266: 114501.     CrossRef
Diet supplemented with fermented okara improved growth performance, meat quality, and amino acid profiles in growing pigs
Zhimei Tian, Dun Deng, Yiyan Cui, Weidong Chen, Miao Yu, Xianyong Ma
Food Science & Nutrition.2020; 8(10): 5650.     CrossRef
A Newly Isolated Bacillus subtilis Strain Named WS-1 Inhibited Diarrhea and Death Caused by Pathogenic Escherichia coli in Newborn Piglets
Yunping Du, Zhichao Xu, Guolian Yu, Wei Liu, Qingfeng Zhou, Dehong Yang, Jie Li, Li Chen, Yun Zhang, Chunyi Xue, Yongchang Cao
Frontiers in Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
Effects of intranasal administration with Bacillus�subtilis on immune cells in the nasal mucosa and tonsils of piglets
Yunhan Yang, Yuchao Jing, Jingjing Yang, Qian Yang
Experimental and Therapeutic Medicine.2018;[Epub]     CrossRef