Ontogenetic Expression of Lpin2 and Lpin3 Genes and Their Associations with Traits in Two Breeds of Chinese Fat-tailed Sheep
Xiao-Li Jiao (Jiao XL), Jiong-Jie Jing (Jing JJ), Li-Ying Qiao (Qiao LY), Jian-Hua Liu (Liu JH), Liu-An Li (Li LA), Jing Zhang (Zhang J), Xia-Li Jia (Jia XL), Wen-Zhong Liu (Liu WZ)
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(3):333-342.   Published online 2016 Feb 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0467
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Lung Epithelial Cells from Obese Patients Have Impaired Control of SARS-CoV-2 Infection
Mellissa Gaudet, Eva Kaufmann, Nour Jalaleddine, Andrea Mogas, Mahmood Hachim, Abiola Senok, Maziar Divangahi, Qutayba Hamid, Saba Al Heialy
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(7): 6729.     CrossRef
Genome-wide DNA methylation analysis reveals different methylation patterns in Chinese indigenous sheep with different type of tail
Zhu Caiye, Shuzhen Song, Minna Li, Xaioyu Huang, Yan Luo, Suli Fang
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef
Genetics of the phenotypic evolution in sheep: a molecular look at diversity-driving genes
Peter Kalds, Shiwei Zhou, Yawei Gao, Bei Cai, Shuhong Huang, Yulin Chen, Xiaolong Wang
Genetics Selection Evolution.2022;[Epub]     CrossRef
Assessment of Autozygosity Derived From Runs of Homozygosity in Jinhua Pigs Disclosed by Sequencing Data
Zhong Xu, Hao Sun, Zhe Zhang, Qingbo Zhao, Babatunde Shittu Olasege, Qiumeng Li, Yang Yue, Peipei Ma, Xiangzhe Zhang, Qishan Wang, Yuchun Pan
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
mRNA expression of genes related to fat deposition during in vitro ovine adipogenesis
Baojun Li, Liying Qiao, Xiaoru Yan, Tao Shi, Duanyang Ren, Yanyan Zhao, Junxing Zhao, Wenzhong Liu, J. Plaizier
Canadian Journal of Animal Science.2019; 99(4): 764.     CrossRef
Transcriptome analysis of adipose tissues from two fat-tailed sheep breeds reveals key genes involved in fat deposition
Baojun Li, Liying Qiao, Lixia An, Weiwei Wang, Jianhua Liu, Youshe Ren, Yangyang Pan, Jiongjie Jing, Wenzhong Liu
BMC Genomics.2018;[Epub]     CrossRef