Molecular Cloning and Characterization of a New C-type Lysozyme Gene from Yak Mammary Tissue
Ming Feng Jiang (Jiang MF), Ming Jun Hu (Hu MJ), Hong Hui Ren (Ren HH), Li Wang (Wang L)
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(12):1774-1783.   Published online 2015 Sep 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0125
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Purification, Characterization and Bactericidal Action of Lysozyme, Isolated from Bacillus subtillis BSN314: A Disintegrating Effect of Lysozyme on Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria
Muhammad Naveed, Yadong Wang, Xian Yin, Malik Wajid Hussain Chan, Sadar Aslam, Fenghuan Wang, Baocai Xu, Asad Ullah
Molecules.2023; 28(3): 1058.     CrossRef
Isolation of lysozyme producing Bacillus subtilis Strains, identification of the new strain Bacillus subtilis BSN314 with the highest enzyme production capacity and optimization of culture conditions for maximum lysozyme production
Muhammad Naveed, He Tianying, Fenghuan Wang, Xian Yin, Malik Wajid Hussain Chan, Asad Ullah, Baocai Xu, Sadar Aslam, Nawazish Ali, Qamar Abbas, Ishtiaq Hussain, Ali Khan, Abdul Majeed Khan
Current Research in Biotechnology.2022; 4: 290.     CrossRef
Lysozymes in Fish
Qing Song, Yao Xiao, Zihan Xiao, Tong Liu, Jiacheng Li, Peng Li, Fang Han
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2021; 69(50): 15039.     CrossRef
Purification and characterization of lysozyme from Chinese Lueyang black-bone Silky fowl egg white
Chen Chen, Xinxin Li, Lijuan Yue, Xian Jing, Yiqi Yang, Youmei Xu, Sanqiao Wu, Yinku Liang, Xiang Liu, Xiaoying Zhang
Preparative Biochemistry and Biotechnology.2019; 49(3): 215.     CrossRef
Analysis on the expression and function of a chicken-type and goose-type lysozymes in Chinese giant salamanders Andrias davidianus
Hui Yang, Ranran Liu, Dan Cui, Haixia Liu, Dongmei Xiong, Xiaolin Liu, Lixin Wang
Developmental & Comparative Immunology.2017; 72: 69.     CrossRef